VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Sinds begin dit jaar is een nieuwe wet van kracht, die een ‘evenwichtige samenstelling’ van de raad van commissarissen moet afdwingen. De AEX-bedrijven voldoen hier in de meerderheid aan. Maar, de topposities worden nog vrijwel altijd ingevuld door mannen.

Vorige week werd bekend dat Pauline van der Meer Mohr president-commissaris van ASMI wordt. Van der Meer Mohr was sinds september vorig jaar al commissaris bij het halfgeleiderbedrijf en wordt dit jaar ook voorgedragen als toezichthouder bij NN en Ahold Delhaize.

Het is nog steeds een zeldzaamheid dat een vrouw de voorzittershamer hanteert in de raad van commissarissen. 

De VEB analyseerde aan de hand van agenda’s voor vergaderingen de wijzigingen die in de raad van bestuur en commissarissen zullen optreden na de jaarlijkse bijeenkomst voor beleggers. De drie belangrijkste observaties.

1. Steeds meer vrouwen in de RvC
Het aantal vrouwen neemt gestaag toe binnen de Raden van Commissarissen van AEX-ondernemingen. Inmiddels is zo’n 43 procent vrouw, en dat percentage ligt hoger voor de voorgestelde nieuwe benoemingen - bij tien van 21 nieuwe benoemingen is de commissaris een vrouw.

Toch zijn de verschillen tussen ondernemingen groot. Waar bij Unibail Rodamco Westfield, RELX en Unilever vrouwen de overhand hebben blijft maaltijdplatform JET steken op minder dan 30 procent vrouw. Dat percentage ligt zelfs onder het percentage dat wettelijk vereist is (minimaal 33 procent).

Van de zeven JET-commissarissen zijn er slechts twee van het vrouwelijke geslacht. Een van die twee, Gwyn Burr, heeft bovendien haar vertrek al aangekondigd. Op de Algemene Vergadering op 4 mei zal zij terugtreden.

Corinne Goddijn-Vigreux – mede-oprichter van TomTom – is dan de enige vrouw die overblijft.

Hiermee voldoet de maaltijdbezorger bij lange na niet aan de norm van een evenwichtige RvC.  Het gevolg is dat als JET op zoek gaat naar een nieuwe commissaris, alleen een vrouw in aanmerking komt. En dit zal gelden voor de komende twee benoemingen.

2. Hoogste baas binnen de RvC nog vaak een man
De opmars van vrouwen is minder sterk als het gaat over de positie van hoogste baas binnen het toezichthoudend college.

De president-commissaris is nog vrijwel altijd een man. Voor de 25 AEX-bedrijven is dat maar liefst 24 keer het geval. Alleen bij nieuwkomer Universal Music Group is de voorzitter van het college een vrouw.

Er lijkt wel verandering op komst, zo leert een blik op de agenda’s van de jaarvergaderingen. Naast de komst van Pauline van der Meer Mohr bij ASMI, wil Wolters Kluwer ook een vrouw als hoogste baas.

De Amerikaanse Ann Ziegler zal het stokje van Frans Cremers overnemen. De stoel van Cremers zal gevuld worden door Heleen Kersten, partner bij advocatenkantoor Stibbe.

Wolters Kluwer wordt hiermee het eerste bedrijf binnen de AEX met zowel een vrouwelijke ceo (Nancy McKinstry) als president-commissaris. Bovendien is na de algemene vergadering ook het merendeel van de leden van de raad van commissarissen van Wolters Kluwer vrouw (4 van de 7).

3. CEO voornamelijk man
Op bestuursniveau is evenwel nog een wereld te winnen. Minder dan een vijfde van de uitvoerende bestuurders van alle 25 AEX-bedrijven is een vrouw (14 van de 79). 

Daarbij valt op dat als een bedrijf een grote raad van bestuur heeft, ook het aantal vrouwen toeneemt. Bij bedrijven met drie bestuurders of minder, is één op de acht vrouw. De groep met vier of meer bestuurders kan rekenen op een aandeel dat bijna tweemaal zo hoog ligt (2 van de 9).

Vrouwen zijn meestal geen ceo of cfo, maar vullen vaker rollen als “Chief Business Market” (Marieke Snoep) en “Chief People Officer” (Hilde Garssen), beide bij KPN. De ceo en cfo – doorgaans gezien als de zwaarste functies binnen de raad van bestuur – zijn nog steeds overwegend man. Slechts vier vrouwen zijn eindverantwoordelijk bij een AEX-bedrijf of gaan over de financiën.

Een van deze vier, Jessica Uhl, de CFO van Shell, treedt bovendien terug. Er komt wel een vrouw voor terug. Sinead Gorman gaat de kas van ’s lands grootste oliebedrijf bewaken.