VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Leden van de VEB kunnen kosteloos contact opnemen met het team van ervaren professionals van de VEB. Vragen gaan onder meer over VEB-acties, ontwikkelingen op de beurs, beleggingsproducten en financieel dienstverleners. Iedere maand selecteert de Beleggersservice enkele veelgestelde vragen om in deze rubriek te beantwoorden.

Wat zijn belangrijke zaken om aan te denken bij het overboeken van effecten naar een andere bank of broker?
Beleggers die bij de overstap naar een andere bank of broker effecten willen meenemen, doen er goed aan om rekening te houden met een aantal administratieve en praktische aspecten en met mogelijke kosten.

In het administratieve traject is het – nadat een belegger een keuze heeft gemaakt voor een nieuwe bank of broker – belangrijk om op de hoogte te zijn van voorwaarden en eventuele kosten die met de uiteindelijke overgang gemoeid kunnen zijn (bij de verzendende en/of de ontvangende partij).

Het is namelijk goed mogelijk dat de ‘oude’ bank of broker kosten rekent voor het wegboeken van de effecten. Aan de andere kant zijn er ontvangende partijen die soms de overboekingskosten vergoeden en zijn er partijen die juist kosten berekenen voor de ontvangst van effecten.

Het overboekingsproces werkt in beginsel als volgt. De belegger dient een verzoek tot overboeking in bij de nieuwe bank of broker. Deze neemt dan contact op met de oude bank of broker om dat proces in gang te zetten. Heel soms dient dat verzoek echter bij de oude bank of broker te zijn gedaan.

voorwaarden
Het is goed om te weten dat er voorwaarden en beperkingen kunnen zijn in dat traject. Zo kan het zijn dat de nieuwe bank bepaalde fondsregels niet accepteert, omdat deze de betreffende fondsen niet in het assortiment heeft. Dat kan ook gelden voor sommige derivaten, fracties van aandelen en bijvoorbeeld dividendrechten. Op administratief terrein kunnen er restricties zijn, met betrekking tot de uitvoerbaarheid, over de tenaamstelling van de rekening vanwaar de effecten vertrekken en de tenaamstelling van de bestemmingsrekening. Het is zinvol de website van de financieel dienstverlener te raadplegen en eventuele vragen voor te leggen.

De overboeking zelf kan enige tijd in beslag nemen, en overboekingen naar het buitenland kunnen nog langer duren. Die verschillen kunnen er bijvoorbeeld zijn tussen bepaalde (aandelen)fondsen, maar ook bij derivaten. In die overgangsperiode zijn mogelijk geen veranderingen door te voeren in de portefeuille. Dat kan gevolgen hebben voor het rendement in een portefeuille, bijvoorbeeld in het geval van een belangrijke of plotselinge ontwikkeling die de koers beïnvloedt. Indien er toch de wens is om een transactie uit te voeren, is navraag te doen naar die mogelijkheid bij de betreffende dienstverlener.

alternatief
Als alternatief voor de hierboven beschreven route is er uiteraard ook de optie om de effecten bij de oude dienstverlener te verkopen (liquideren), de opbrengst door te storten naar de nieuwe rekening en vervolgens bij de nieuwe bank of broker de posities weer aan te kopen. Daarbij dient men te letten op het feit dat de verkoopopbrengst pas later (vaak is dat twee dagen) na de transactie valutair op de rekening staat en dat pas dan kan worden weggeboekt. Eerder overboeken levert dan soms een dure of zelfs ongeoorloofde debetstand op.

Bij deze optie zijn er natuurlijk wel transactiekosten en kunnen koersverschillen ontstaan tussen de verkoop bij de ene en aankoop bij de andere partij. Ook bij effecten waar een aanzienlijk verschil is tussen de bied- en laatkoers kunnen deze kosten relatief hoog zijn.

Eenieder kan voor de eigen situatie de rekensom maken als het gaat om de verschillen in kosten en kiezen welke weg hierin te bewandelen.

Wanneer een bod wordt uitgebracht op een beursgenoteerde onderneming in Nederland, duurt het enige tijd voordat beleggers hun aandelen kunnen aanmelden. Is er in algemene zin iets te zeggen over de termijnen?
Er gelden regels voor het proces van een openbaar bod. Deze zijn terug te lezen op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In het kort start een biedingsproces vaak met een aankondiging. Binnen 4 weken (4-weken persbericht) na aankondiging van een bod is het aan de bieder om een update te geven over het voorgenomen bod. In deze update staat (ook) vermeld binnen welke termijn de bieder een aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht bij de AFM zal indienen.

Wanneer de AFM het biedingsbericht heeft goedgekeurd, brengt de bieder een bod uit door het algemeen verkrijgbaar stellen van het biedingsbericht. De beursgenoteerde onderneming laat aan haar aandeelhouders weten of deze het bod steunt of niet. Aandeelhouders hebben de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode in te gaan op het bod, zo staat beschreven op de website van de AFM.

Aanmeldprocedure
In veel gevallen biedt de bank of broker (praktische) informatie over de aanmeldprocedure en de geldende termijnen. Het is verstandig om ook de informatie van de bron te raadplegen, dus van het bedrijf in kwestie. In de regel is de informatie over het bod terug te vinden op de beleggerspagina (investor relations).

Het kan voorkomen dat er een andere uiterste aanmelddatum vermeld staat in het officiële biedingsbericht. De bank of broker kan het loket om aan te melden namelijk eerder sluiten. Het is dus goed om dit in de gaten te houden.

Bod gestand doen
Uiterlijk de derde werkdag na het einde van de (eventueel verlengde) aanmeldingstermijn moet de biedende partij bekendmaken of deze de overname verder doorzet. Dan doet deze het bod ‘gestand’. Op dat moment wordt duidelijk of de biedende partij verdere stappen zet, en welke dat zijn.

Voor vragen over het biedingsproces en achtergrondinformatie over het bod kunnen leden van de VEB ook contact opnemen met de Beleggersservice. De verkregen informatie kunnen leden vervolgens gebruiken voor hun eigen beleggingsbeslissing.

Vragen zijn welkom

Contact met de VEB
De Beleggersservice is schriftelijk (bij voorkeur per e-mail, via vragen@veb.net) en telefonisch (op maandagen en donderdagen tussen 10:00 en 13:00 uur) voor VEB-leden te bereiken.

De Beleggersservice geeft geen concreet beleggings- of juridisch advies, maar kan wel ontwikkelingen op de beurs duiden en achtergrondinformatie geven.

Heeft u een vraag of suggestie?
De redactie is te bereiken via effect@veb.net.

 


VEB-lidmaatschap
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen. Indien u lid bent, maar nog geen account heeft kunt u ook klikken op ‘inloggen’ en daarna een account aanmaken.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap