VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Handelshuis Acomo heeft een voorstel voor een nieuw beloningsbeleid op het allerlaatste moment ingetrokken. Het eenregelige persbericht blonk niet uit in duidelijkheid, maar tijdens de aandeelhoudersvergadering werd bevestigd dat aandeelhouders niet konden leven met de voorgenomen beloningssystematiek.

Veel korter zie je persberichten zelden. In slechts één zin lieten commissarissen twee dagen voor de aandeelhoudersvergadering (ava) weten het niet op een stemming over een nieuw beloningsbeleid te willen laten aankomen.
Tijdens de ava afgelopen vrijdag wilden ze deze terugtrekkende beweging inhoudelijk ook niet verder toelichten. De commissaris speciaal belast met beloningszaken, Machteld Groothuis, zei dat Acomo weer in gesprek gaat met aandeelhouders. ‘We stellen een besluit nu uit omdat we ons plan niet goed hebben kunnen uitleggen’, aldus Groothuis.

De bedoeling van de commissarissen van Acomo was om een langetermijn-element toe te voegen aan het beloningsbeleid. Op dit moment komen Acomo-bestuurders alleen nog in aanmerking voor een jaarbonus in contanten.

Veel vrijheid
Het tweekoppige bestuur van de handelaar in noten, specerijen, gedroogd fruit en thee zou volgens commissarissen voortaan ook een op aandelen gebaseerde beloning moeten kunnen krijgen.

Die bestond uit twee onderdelen. Zo zouden bestuurders aanspraak gaan maken op prestatie-aandelen, zogenaamde performance-based stock units (PSU). Maar op welke gronden commissarissen deze PSU’s wilden toekennen, bleek niet uit hun voorstel. Daarin schreven ze te zullen kijken naar ‘een combinatie van individuele en groepsbrede prestaties’. Veel concreter dan dat maakten ze het niet. In de toelichting op het plan werden als mogelijke doelstellingen genoemd ‘de langetermijnontwikkeling van de winst per aandeel’, het ‘rendement op het geïnvesteerd kapitaal’ en ‘andere groepsmaatschappij- en/of segment specifieke doelstellingen’.

De weerstand onder beleggers zal er vermoedelijk mee te maken hebben gehad dat deze targets te generiek zijn en aan commissarissen te veel vrijheid geven om prestaties te beoordelen en te belonen. Vooral de laatste categorie heeft veel weg van een vergaarbak waar ze vrijwel alles onder kunnen scharen.

Het andere deel van het oorspronkelijke voorstel behelsde dat bestuurders en andere ‘geselecteerde werknemers’ gratis Acomo-aandelen (restricted stock units, RSU) konden krijgen. De enige voorwaarde was dat Acomo-functionarissen de helft van hun jaarbonus zouden gebruiken om aandelen Acomo te kopen. Voor ieder gekocht aandeel konden ze vervolgens een gratis aandeel krijgen, tot een jaarlijks maximum van vijf duizend Acomo-aandelen per werknemer. Tegen de huidige beurskoers komt dat neer op ongeveer 125 duizend euro. Drie jaar na de aanschaf van de RSU’s zouden de stukken onvoorwaardelijk worden en konden functionarissen er vrijelijk over beschikken.

Het is voor beursgenoteerde bedrijven uitzonderlijk dat alleen sprake is van een variabele beloning die wordt gebaseerd op prestaties over één jaar. Vrijwel allemaal hebben bedrijven een beloningsstructuur met zowel een kortetermijnbonus als een langetermijncomponent. Die laatste is dan veelal afhankelijk van prestaties over een periode van drie jaar.

Beloning steeds hoger
Acomo heeft sinds vorig jaar september een nieuwe ceo, de Amerikaanse Kathy Fortmann. Haar beloningspakket baarde destijds opzien vanwege de forse verhoging ten opzichte van de afspraken met haar voorganger. Haar vaste salaris ging naar 750 duizend euro per jaar, bijna drie keer zoveel als dat van haar voorganger Allard Goldschmeding. Hij vervulde voor de komst van Fortmann bijna zes jaar zowel de rol van ceo als die van financieel directeur. Voor de drie maanden die Fortmann in 2021 in functie was, kreeg ze een bonus van 375 duizend euro.

Ook uitzonderlijk bij Acomo is dat de jaarbonus voor bestuurders kan oplopen tot drie keer het basissalaris.

Goldschmeding kreeg die maximale bonus onder andere vanwege het ‘succesvol afronden van de overname van Tradin Organic’, zo valt te lezen in het jaarverslag. Het handelshuis betaalde 330 miljoen euro waardoor Acomo vorig jaar in omvang verdubbelde. Tradin handelt net als Acomo in voedingsingrediënten, maar dan uitsluitend van gewassen die op biologische wijze geteeld zijn.

Als gevolg van deze overname ruim een jaar geleden stegen de omzet en verdiencapaciteit (ebitda) aanzienlijk, met respectievelijk ruim 450 miljoen en 30 miljoen euro. Acomo betaalde destijds elf keer het bedrijfsresultaat (ebitda). Dat was ongeveer in lijn met de waardering van Acomo.

De overname hielp Goldschmeding vorig jaar niet alleen aan de maximale variabele beloning. Commissarissen hanteren de ‘bijna verdubbeling in omvang’ van Acomo nu ook als argument om de huidige cfo een attractiever beloningspakket te kunnen bieden. Zijn vaste vergoeding gaat met 50 procent omhoog naar 429 duizend euro. De totale beloning voor Goldschmeding kan daardoor oplopen tot ruim 1,7 miljoen euro.

Vrijwel ieder jaar een hogere beloning voor cfo Allard Goldschmeding

Bron: jaarverslagen en ava-agenda Acomo. De potentiële maximale bonus in 2022 is in een lichtere kleurschakering weergegeven dan de gerealiseerde beloning over de vijf jaar daarvoor.