VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

BESI topman Richard Blickman wond er tijdens de aandeelhoudersvergadering (ava) geen doekjes om: “voorzichtig gezegd, het kan nog wel eens tegenvallen”. Eerder die ochtend had BESI haar eerstekwartaalcijfers gepresenteerd die ronduit slecht vielen op de beurs. De groei van het aantal orders was flink teruggelopen. De koers reageerde daarop met een daling van 9%.

BESI liet over 2021 mooie cijfers en een goed gevuld orderboek zien. Ook kregen de aandeelhouders een fors hoger dividend van 3,33 euro in het vooruitzicht gesteld. Met de cijfers over Q1 liet BESI blijken dat de kentering mogelijk al in zicht is.

De groei van het orderboek is teruggelopen. Daarvoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen die buiten de invloedssfeer liggen van de onderneming. De teruggelopen groei wijt het bedrijf aan een combinatie van tegenslagen, waaronder een lagere productie van de nieuwste modellen smartphones en minder afzet aan onderaannemers in China.

Ongeveer driekwart van het BESI-personeel is in Azië actief. Eind 2021 had BESI een tegenvaller in Azië toen een productielijn in de fabriek in Maleisië stil kwam te liggen. Stevige regenval had tot een overstroming geleid. Besi liet in december weten dat de omzet in het vierde kwartaal gedrukt zou worden, omdat het leveringen als gevolg van deze problemen moest uitstellen. Ook kijkt BESI met schrik naar de nieuwe lockdowns in China. Toch overweegt BESI niet om haar productie terug te halen naar Europa. Haar klanten zitten in Azië en BESI wil ‘dicht op deze klanten blijven zitten’.

Beloningsperikelen
Ceo Richard Blickman (68) staat al sinds 1995 aan het roer bij BESI; hij is de enige statutair bestuurder. Over zijn opvolging wilden de commissarissen, net als de voorgaande jaren, niets kwijt.

Over zijn beloning is de afgelopen jaren op de aandeelhoudersvergaderingen des te meer te doen. Blickman ontvangt een relatief beperkt basissalaris van 600.000 euro, maar heeft daarnaast ook recht op diverse variabele vergoedingen waarbij de toekenning van 100.000 aandelen in 2021 (met een koers van boven de 60 euro) in het oog springt. De commissarissen gebruikten voor de toekenning hun discretionaire bevoegdheid.

Op de vergaderingen in 2020 en 2021 stemden aandeelhouders het nieuwe beloningsbeleid weg. Toch weigerde BESI de ava in 2022 een nieuw beloningsbeleid te bespreken. Die strijd werd een jaar uitgesteld tot de vergadering van 2023.

BESI leek hiermee in strijd met de wet te handelen. De (nieuwe) wet bepaalt dat BESI aan de eerste aandeelhoudersvergadering volgend op de vergadering waarin het voorgestelde beleid is weggestemd, een herzien beleid voorlegt (art 2:135 lid 9 BW).

Volgens de voorzitter van de raad van commissarissen was dit wetsartikel niet van toepassing, omdat slechts een aanpassing van het oude beloningsbeleid werd besproken en dus geen geheel nieuw beleid.

De aandeelhoudersvergadering was hier niet van onder de indruk, zoals bleek uit de adviserende tegenstem bij de bespreking van het beloningsrapport over 2021.

Goed getimede verkoop?
Blickman verkocht in 2021 in vijf tranches ruim 500.000 aandelen BESI.

Hij schaart zich daarmee in een rijtje bestuurders, waaronder de top van Adyen, die in 2021 de meeste aandelen in eigen onderneming hebben verkocht.

Een fors aantal, omdat Besi in totaal over 2021 slechts 700.000 aandelen heeft ingekocht in het kader van haar eigen inkoopprogramma. Eerder verkocht Blickman ook zijn stukken, maar niet in deze hoeveelheden. Volgens Blickman moet niets achter de verkoop gezocht worden. “Als aandeelhouder heb je het recht om je stukken te verkopen.” Bovendien heeft hij nog ongeveer 1,5 miljoen BESI-aandelen in zijn bezit en daarmee voldoende belang in de onderneming.