VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggers moesten even wachten, maar deze week was het zover. Aandeelhouders die schriftelijk vragen hadden ingediend voor de aandeelhoudersvergadering van 26 april kregen op 11 mei antwoord van Galapagos.

De biotech-onderneming raadde vanwege COVID een fysiek bezoek aan de vergadering af. Beleggers die vragen hadden, moesten die maar schriftelijk stellen, want er was ook geen webcast, laat staan een interactieve.

Beleggers die duidelijkheid wilden over de nieuwe strategie van Galapagos zullen op meer hebben gehoopt. De echte details worden namelijk pas later dit jaar naar buiten gebracht. Een scenario kon echter voorlopig worden weggestreept: Galapagos gaat niet in de uitverkoop.

Een reeks van tegenvallers heeft weliswaar de beurskoers in doen klappen, maar met een nieuwe ceo, een flinke zak met geld en met Gilead als strategische grote broer gaat Galapagos zelf verder bouwen aan haar pijplijn. Overnames zullen daarbij niet worden geschuwd.

Zwakke governance
Dat de informatie op strategisch vlak beperkt bleef, was wellicht begrijpelijk. De beantwoording van vragen die betrekking hadden op de governance van Galapagos was volgens de VEB volstrekt onder de maat en een beursvennootschap onwaardig.

Vertrekpremies voor (vrijwillig) vertrokken bestuurders, een welkomstbonus voor de nieuwe ceo en toekenning van bonussen terwijl de ene na de andere tegenvaller werd geboekt. Als klap op de vuurpijl wordt de nieuwe ceo ook nog de (toezichthoudende) voorzitter. Een zinvolle onderbouwing kon of wilde Galapagos niet geven.

De onderneming gaf ook weinig blijk van enige reflectie over hoe de governance sinds 1999 (niet) heeft gefunctioneerd.