VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Dat de toonzetting binnen een jaar flink kan veranderen, bewees Pharming tijdens de aandeelhoudersvergadering van 18 mei jongstleden. Terwijl vorig jaar Pharming zich vooral wilde presenteren als jager in plaats van prooi, was topman Sijmen de Vries inmiddels een stuk realistischer in zijn ambities

In de tussentijd is verder onderzoek naar patiëntvriendelijker toedieningswijzen van Ruconest – het enige medicijn dat Pharming op de markt heeft – stopgezet, net als studies met betrekking tot covid. Ook lijkt Pharming minder voortvarend en optimistisch in de mogelijke inzet van de onderliggende werking van Ruconest op andere ziektes, zoals zwangerschapsvergifting. Tot slot gaat de bouw van geplande fabriek voor de productie van Ruconest niet door, maar verlengt Pharming de samenwerking hiervoor met Sanofi. Dat doet nu pijn, want er moest 5,4 miljoen dollar worden afgeschreven, maar Pharming vermijdt hiermee verdere investeringen van ruim 40 miljoen euro.

Slank Pharming onaantrekkelijke overnameprooi
Een afgeslankt Pharming is niet aantrekkelijk als overnamekandidaat, aldus De Vries in de aandeelhoudersvergadering na vragen van de VEB. Met slechts Ruconest als cashcow in een overvolle markt (HAE, een zeldzame zwellingsziekte) kan Pharming weliswaar voorlopig nog positieve kasstromen genereren, maar stevige groei zit er niet meer in.

Dat gaat volgens de ceo veranderen als Leniolisib – een middel tegen een extreem zeldzame immuundeficiëntieziekte waarvan Pharming eerder de verkooprechten had gekocht – volgend jaar echt op de markt komt. Medicijnen tegen zeldzame ziekten kunnen financieel zeer aantrekkelijk zijn, zeker als er nauwelijks concurrentie is. De Vries verwacht dan ook dat Leniolisib veel groter kan worden dan Ruconest.

Veel trouwe aandeelhouders zullen terecht teleurgesteld zijn; ruim 14 procent van de stemmen verleende zelfs geen decharge aan bestuur en commissarissen. De verwachtingen over allerlei eerdere initiatieven van Pharming bleken veel te hoog, wat ook zichtbaar is het koersverloop van het aandeel.

Toch kunnen beleggers hopen op betere tijden als Leniolisib inderdaad een succes blijkt. Een Pharming met Ruconest als cashcow en Leniolisib als groeimotor wordt niet alleen steeds winstgevender, maar heeft daarnaast een lager risicoprofiel en zal ook veel hoger worden gewaardeerd. Zowel op Euronext en de Nasdaq, maar ook door potentiële jagers.
Gerelateerde artikelen