VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Steven ten Have en George Möller werden in juli 2021 benoemd tot commissaris van de VEB. De algemene vergadering benoemde op 1 juni van dit jaar Marleen Janssen Groesbeek tot derde commissaris. Daarmee is het toezicht op de VEB op de gewenste sterkte gekomen. Graag stellen de commissarissen zich aan de leden voor. In deze editie een interview met Steven ten Have.

1. Om met de deur in huis te vallen: hebt u affiniteit met beleggen?
“Jazeker. Beleggen is bij uitstek het instrument voor langetermijnvermogensopbouw. Zelf beleg ik voor mijn pensioen en voor de studie van mijn kinderen. Mijn oudste zoon is meer dan geïnteresseerd in beleggen, de tweede praat er bij tijd en wijle over met ons. Het spreekt mij zeer aan dat ze het graag hebben over zowel onze eigen resultaten en vooruitzichten, als over de betekenis van het wereldtoneel voor aandelenmarkten en beleggers.

De strikte complianceregeling van de VEB beperkt mij overigens in mijn beleggingsmogelijkheden. Beleggen in Nederlandse aandelen is uit den boze.”

2. Hoe hebt u de VEB leren kennen?
“De VEB ken ik al vele jaren vanuit mijn vorige functies bij enkele beursgenoteerde ondernemingen. Als vicevoorzitter en interim-voorzitter van de rvc van ABN Amro heb ik regelmatig van gedachten gewisseld met de VEB in de voorbereiding op aandeelhoudersvergaderingen (ava’s). Tijdens de ava’s heb ik de VEB ervaren als scherp, kritisch, constructief en fair en heb ik mijn voordeel gedaan met hun observaties en vragen.

In het voorjaar van 2021 heeft de toenmalige bestuurder Paul Koster gepolst of ik een voordracht tot voorzitter zou willen aanvaarden. In eerste instantie ging het om een interim-periode. Het verzoek van Paul Koster vond ik een eer en genoegen. Ook de combinatie met de voordracht van George Möller, voormalig topman van Euronext, speelde daarbij een positieve rol. George weet als geen ander hoe beleggingsmarkten functioneren en is ook een ervaren bestuurder. Samen met mijn kennis en ervaring rondom corporate governance, wordt met onze combinatie een groot deel van het veld waarin de VEB opereert, bestreken. Wat naar ons oordeel nog welkom was, was meer specifieke relevante kennis over duurzaam beleggen. Met de recente benoeming van Marleen Janssen Groesbeek is daarin nu ook voorzien.”

3. Hoe hebt u kennisgemaakt met de organisatie van de VEB?
“Met de organisatie en het team van de VEB heb ik echt kennisgemaakt toen ik een aantal jaren geleden meerdere discussies heb geleid over het vennootschappelijk belang en de strategie van de VEB. Tijdens die discussies heb ik de deskundigheid, gedrevenheid en variëteit binnen het team mogen ervaren. Het is een thema dat juristen en economen nogal bezighoudt en waaronder zo ongeveer alle aspecten van het bestaan van een onderneming gevat kunnen worden. Waartoe dient de onderneming? Wiens belang dient zij? Welke rollen spelen de verschillende stakeholders?

Na onze benoeming hebben George en ik verdere kennismakingsgesprekken gevoerd en ons laten voorlichten over de werkwijze en over onderhanden zijnde kwesties. Zo leer je de mensen, het werk en de organisatie echt kennen. Tussen de reguliere vergaderingen wissel ik graag met de directie en medewerkers van gedachten over ‘grote’ onderwerpen zoals de Corporate Governance Code en actualiteiten en ontwikkelingen rondom markt, maatschappij en beursgenoteerde ondernemingen.”

4. Wat was uw grootste uitdaging tot nu toe bij de VEB?
“De grootste, maar vooral belangrijkste uitdaging was het kunnen aanstellen van een kundige opvolger van Paul Koster, die na een bestuurdersschap van zeven jaar de VEB wilde verlaten om van zijn pensioen te gaan genieten. Zoals bekend is Gerben Everts zijn opvolger. Gerben voldoet perfect aan het profiel dat wij voor een VEB-bestuurder voor ogen hebben. Als oud-AFM bestuurder en als voormalig accountant brengt hij veel relevante kennis en ervaring in en hij kent de markt en de relevante lobbycircuits in Den Haag en Brussel.”

5. Het voornemen van de vereniging is het minimumaantal commissarissen te beperken van vijf naar drie. Heeft dat uw instemming?
“Jazeker. Met drie ervaren en betrokken commissarissen is het meer dan goed mogelijk om toezicht te houden op een organisatie met één bestuurder en circa twintig fte’s. Als Apple met acht commissarissen toezicht kan houden op een organisatie met 154.000 werknemers en een omzet van 365 miljard dollar, dan moet dat ons met z’n drieën bij de VEB ook lukken.”

6. Welke toegevoegde waarde levert u aan de VEB?
“Mijn rol bij de VEB is die van voorzitter. Ik breng dus graag de kennis in die ik als adviseur van grotere ondernemingen en instellingen heb opgedaan met onder andere ondernemingsstrategie, verandermanagement en corporate governance. Ook heb ik in de afgelopen bijna dertig jaar ervaring opgedaan als voorzitter en bestuurder bij onder andere ABN Amro, Ajax en Berenschot. Overigens: wij hebben met name een rol als toezichthouder. Wat wij vooral niet moeten doen is op de stoel van de bestuurder zitten.”

7. Waar staat de VEB over tien jaar?
“De toekomst van de vereniging is een belangrijk en onmiskenbaar onderwerp. De VEB is de afgelopen tien à twintig jaar steeds relevanter geworden voor beleggers. De markt stelt prijs op het geluid van de VEB. Dat is ook dit ‘ava-seizoen’ weer meer dan eens gebleken. De VEB wordt bovendien door de nationale en Europese wetgevers steeds vaker gezien en expliciet uitgenodigd haar visie te geven.

Wat de VEB deelt met andere grote verenigingen zoals de Consumentenbond en ANWB, is een afnemend aantal leden. Het ledenmodel op zich is geen groeimodel. Tegelijkertijd ervaren we keer op keer hoe essentieel de leden en ons verenigingskarakter zijn. Voor alles is er een grote en nadrukkelijke behoefte aan een sterke belangenbehartiger in ons veld. Wat dat concreet betekent en in welke vorm, zullen de organen van de vereniging met elkaar bepalen.”

Steven ten Have (1967)

-1992 doctoraal rechten; doctoraal psychologie, Universiteit Utrecht

-1994 doctoraal bedrijfskunde, Universiteit Nyenrode

-2002 promotie, Universiteit Twente

-2004 partner TEN HAVE Change Management

-2004 hoogleraar Strategie en Verandering Vrije Universiteit Amsterdam

Steven is gehuwd en heeft vier kinderen.


In de komende nummers van Effect volgen interviews met George Möller en Marleen Janssen Groesbeek.


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Ik wil inloggen
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap