VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Sorry. Ik doe het vrijwel nooit, maar die ene keer dat ik zondigde, ging het ook meteen helemaal mis.

U weet ongetwijfeld direct waar het over gaat. Jawel, mijn beschamend positieve column over Philips, een dik jaar geleden in Effect. Hoe stom kon ik zijn.

Het was geen gebrek aan ervaring. Tussen 2011 en 2016 produceerde ondergetekende op persoonlijke titel 169 venijnige columns bij z24 / Business Insider. De promotie tot vaste Effect-columnist in 2015 was onvermijdelijk.

Die succesreeks kwam jammerlijk tot stilstand in juni 2021, met mijn lofzang op Philips. Onbegrijpelijk. Terwijl ik altijd zeer sceptisch was geweest over Philips als belegging, concludeerde ik ineens dat het voormalige conglomeraat eindelijk de focus had gevonden. Proficiat aandeelhouders, want de strategie van het afgeslankte Philips stond als een huis. Immers, een onderneming die op efficiënte wijze producten en diensten levert aan een structurele groeimarkt als de gezondheidszorg, gaat voor goud.

Hoe naïef. Een briljante strategie mislukte door belabberde uitvoering. Niet alleen waren er kwaliteitsproblemen bij - onder meer - apneu-apparaten, maar ze werden veel te laat onderkend, gecommuniceerd en geadresseerd. Patiënten in paniek (of erger) en aandeelhouders berooid. Het Philips-aandeel is sinds de column 64 procent gedaald.

Terwijl topman Frans van Houten net opgelucht constateerde dat hij ondanks alle misère toch een mooie bonus kon incasseren en zich vereeuwigde met de uitspraak “Er gaat ook heel veel goed bij Philips”, wist (bijna) iedereen dat zijn positie onhoudbaar was. Exit Van Houten en reputatie aan diggelen, vlak voor zijn pensioen.

Mijn carrière is eveneens in het ravijn beland - helaas ruim voor mijn pensioen - en het gezichtsverlies is ondraaglijk. Natuurlijk zie ik vrijwillig af van een bonus, ook al heeft de VEB geen bonusregeling.
Voortaan dus geen positieve columns meer. Maar als Philips de interne organisatie en de kwaliteitssystemen op peil brengt, gedupeerde patiënten én beleggers tegemoetkomt? Dan ben ik niet te beroerd om stiekem alsnog een complimentje uit te delen.

Dit is een column van Errol Keyner, adjunct-directeur van de VEB. De column verscheen in Effect 10 2022.