VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Shell waarschuwt dat de winst in het derde kwartaal lager uitvalt dan de markt verwacht. Vooral de lage verwachting ten aanzien van de marges in raffinage en chemie valt tegen. Het aandeel noteert in de middaghandel ruim vier procent lager.

Na twee kwartalen van megawinsten waarschuwt Shell vandaag (donderdag 6 oktober) voor een tegenvallend derde kwartaal. De geplande handelsupdate staat bol met data en getallen, maar een uitleg of verklaring voor de snel teruglopende resultaten wordt niet gegeven.

Shell moet terugkomen op de bij de halfjaarcijfers afgegeven doelen ten aanzien van de productie en bezetting van fabrieken.

Vooral de veel lagere bezetting van de chemie- en raffinagefabrieken, die bijvoorbeeld van ruwe olie kerosine of smeermiddelen maken, valt in negatieve zin op. Een lagere bezetting van fabrieken geeft meestal niet alleen een lagere omzet aan, maar wijst ook op een lagere vraag van de eindklanten. Het is een signaal dat de afkoelende economie bedrijven als Shell begint te raken.

De fors lagere bezetting bij de chemietak heeft repercussies voor de winst. Shell liet weten bij Chemie een negatieve marge te realiseren van 27 dollar per ton, terwijl de marge in het tweede kwartaal nog 86 dollar per ton positief was. De lagere marge zal naar verwachting een negatief effect hebben tussen de 300 en 600 miljoen dollar op het ebitda-resultaat van de chemietak ten opzichte van het tweede kwartaal.

Shell moet terugkomen op doelen die het in juli afgaf

Bron: Shell

Minder winst
Voor een aantal segmenten heeft Shell al schattingen voor het derde kwartaal gegeven van de aangepaste winst of ebitda (bruto bedrijfsresultaat voor afschrijvingen). Deze schattingen liggen in sommige gevallen substantieel lager dan de resultaten waar analisten vanuit gingen.

Shell presteert ook slechter dan de analistenverwachting

Bron: Shell, Bloomberg. *Midden van bandbreedte.

Vooral de chemie is een kopzorg geworden. Shell geeft geen duidelijkheid over de reden achter de lagere marge, maar dit zou dus goed met vraaguitval te maken kunnen hebben.

Wellicht speelt ook mee dat de hogere energiekosten - de chemiesector is zeer energie-intensief - het bedrijf parten spelen. Klaarblijkelijk compenseren de afzetprijzen de gestegen productiekosten onvoldoende.

Voor de segmenten die olie en gas winnen geeft Shell geen expliciete winstverwachting. Er zit echter ook daar een tegenvaller in de vorm van een lager dan verwachte productie. Bij elkaar opgeteld valt de winst voor Shell waarschijnlijk miljarden lager uit dan de door analisten verwachtte 10,5 miljard dollar.

Op 27 oktober zal Shell de kwartaalcijfers presenteren. Het oliebedrijf heeft dan het nodige uit te leggen.