VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Al bijna twee jaar kunnen beleggers in Triodos Bank nauwelijks bij door hen ingelegd geld. Bovendien dreigt een forse waardevermindering. Volgens een groep van meer dan 2000 beleggers valt Triodos Bank het nodige te verwijten. Ze stappen nu naar de rechter met het verzoek om een onderzoek zodat duidelijk wordt welke fouten zijn gemaakt.

Dat maakte de Stichting Certificaathouders Triodos maandagmorgen 10 oktober bekend. Deze stichting is speciaal opgericht door beleggers in Triodos die ontevreden zijn over de manier waarop de bank de afgelopen jaren is omgesprongen met hun belangen.

Zo zou de duurzame bank hebben nagelaten om grondig te analyseren waarom Triodos-beleggingen, zogenoemde certificaten, sinds 2020, zo impopulair bleken onder beleggers. Het aantal verkopers van certificaten overtrof het aantal potentiële kopers ver.

Triodos besloot daarop de handel in certificaten stil te leggen waardoor voor meer dan 1,2 miljard euro aan belegd geld vast zit. Triodos wil vanaf medio volgend jaar een nieuwe manier van handel in certificaten faciliteren. Te vrezen valt dat bij de start van die handel honderden miljoenen aan waarde is verdampt.

Impasse
De Stichting heeft, net als de VEB, regelmatig gevraagd om openheid van zaken over de impasse waarin beleggers gedreven zijn alsmede hun verwachte verliezen. De bank heeft daar nooit bevredigend antwoord op gegeven. Het is nu aan de Ondernemingskamer, een gespecialiseerde kamer van het gerechtshof Amsterdam om te bepalen of externe onderzoekers alsnog gaan reconstrueren of er wel zorgvuldig en juist is gehandeld door de toenmalige beleidsbepalers. Een flink aantal van hen heeft de bank inmiddels verlaten.

De gang naar de Ondernemingskamer komt op een precair moment, namelijk één dag voor een ingelaste vergadering van certificaathouders Triodos. Triodos heeft beleggers bijeen geroepen om goedkeuring te krijgen voor het optuigen van een nieuw handelssysteem voor certificaten. De bank wil expliciet de steun van beleggers krijgen omdat het decennialang heeft aangegeven geen beursnotering te willen. Dat zou niet samengaan met de duurzame missie van de bank en leiden tot speculatie.

Tijdens de vergadering kunnen certificaathouders in gesprek met bestuur en commissarissen van Triodos. Zij hebben formeel niets te zeggen over het al dan niet optuigen van het nieuwe platform.

De VEB steunt de oproep van de stichting tot waarheidsvinding ten behoeve van de certificaathouders en de stap om dit via de rechters van de Ondernemingskamer af te dwingen. De VEB heeft echter formeel niet het verzoek tot het onderzoek ingediend. De VEB neemt enige tijd om het verzoekschrift van de Stichting Certificaathouders Triodos te bestuderen en haar eigen positie te bepalen.