VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Basic-Fit verlaagt alle financiële doelen voor dit jaar. De groei van het aantal clubs en leden zal in de tweede helft van het jaar lager liggen dan drie maanden geleden werd geraamd. De toegenomen voorzichtigheid kan niet los worden gezien van de nog altijd relatief zwakke balans van de sportschooluitbater.

Uit de kwartaalupdate van vrijdag blijkt dat Basic-Fit te maken heeft met stevige tegenvallers op drie terreinen. Het aandeel van de sportschoolketen bungelde vrijdag 28 oktober onderaan in de midkap-index met een verlies van 20 procent in de middaghandel. Een analyse van het leed van Basic-Fit in drie delen.

Tegenvaller 1: Minder clubs
Bij de halfjaarcijfers beloofde het bedrijf nog dat het dit jaar zou afsluiten met 1250 clubs. Eind derde kwartaal stond de teller op 1160 en moest Basic-Fit meedelen dat het doel voor eind dit jaar wordt verlaagd tot 1200.

De reden die het bedrijf geeft, is dat het de vergunningen niet op tijd rond kreeg. Meer details over waarom dit niet lukte gaf het concern niet in de update. Het roept vragen op omdat Basic-Fit in het verleden nooit last had van dit probleem. Aangezien de beleggingscasus van Basic-Fit draait om snelle groei is het intrekken van het doel teleurstellend. Momenteel heeft Basic-Fit 70 clubs in aanbouw en daarvan zullen er 40 dit jaar opengaan.

Tegenvaller 2: Minder leden (per club)
Een tweede tegenvaller is dat Basic-Fit een lager totaal aantal leden verwacht. Waar het bij publicatie van de halfjaarcijfers nog aangaf 3,5 miljoen leden te verwachten aan het einde van het jaar, is dat nu geslonken naar 3,35 miljoen.

Het bedrijf schrijft dit toe aan het feit dat er minder clubs worden geopend. Maar de verlaging geeft ook een indicatie dat oudere clubs minder snel vollopen dan gehoopt. Want van de 50 nieuwste clubs, die nu dus hun deuren niet zullen openen, mag verwacht worden dat zij niet vanaf dag één op het ledenniveau zitten van een club die al twee of drie jaar draait.

Hieruit kunnen beleggers afleiden dat het post-corona herstel van de sportschoolketen afzwakt waarmee de vraag of Basic-Fit de nieuwe clubs die het opent wel winstgevend kan krijgen, blijft staan.

Groei aantal leden per club zal afvlakken in de tweede helft van 2022


Bron: Basic-Fit, berekeningen VEB. H2 2022 betreft de outlook van Basic-Fit.

Het bedrijf laat weten dat het voor heel 2022 uitgaat van een omzet van 800 miljoen euro waar het eerder uitging van 800 tot 850 miljoen euro.

Tegenvaller 3: Winst krijgt optater
De laatste grote tegenvaller is dat het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (ebitda) volgens de huidige verwachtingen lager uitvalt dan de ramingen die Basic-Fit drie maanden geleden afgaf. De oorspronkelijke verwachting van 165 miljoen euro ebitda voor de tweede helft van 2022 is nu bijgesteld naar 140 tot 145 miljoen euro.

De redenen die het bedrijf geeft zijn hogere kosten voor marketing, kosteninflatie (denk aan hogere salarissen) en vooral de lagere omzet als gevolg van het uitstellen van opening van 50 clubs. Dat laatste roept ook vragen op. Het bedrijf richt clubs waarvoor de vergunningen nog niet zijn verleend bijvoorbeeld niet in en huurt zeker nog geen personeel in voordat vergunningen rond zijn. Uitstel van clubopeningen zou dus juist een gunstig effect op het kostenniveau moeten hebben.

Beleggers houden nooit van een lagere winst, maar voor Basic-Fit is dit extra pijnlijk. Het bedrijf torst een netto schuld mee van 690 miljoen euro (exclusief huurverplichtingen). Door de tegenvaller van de ebitda komt er direct minder geld het bedrijf binnen én verbetert de verhouding tussen ebitda en schuld niet zo snel als gehoopt. Het bedrijf geeft aan dat het “naar verwachting een positieve kasstroom zal behalen in de loop van de tweede helft van 2023”. Bij de jaarcijfers meldde cfo Hans van der Aar nog dat “als alles volgens plan verloopt” de kasstroom over heel 2023 positief zou worden.

Basic-Fit lijkt te beseffen dat bedrijven met stevige groeiplannen maar een nog negatieve kasstroom steeds minder geliefd zijn op de beurs. Het sportschoolbedrijf meldt dat de nettoschuld-ebitdaratio eind dit jaar rond de drie zal schommelen, en beklemtoont dat dit nog wel “ruim binnen de afspraken met de bank is”.

Voorlopig heeft Basic-Fit geen last van herfinancieringen, maar het laatste dat Basic-Fit nu zal willen is dat het extra geld moet lospeuteren bij banken. Dat zou waarschijnlijk alleen kunnen tegen fors hogere rentes. Het concern lijkt dit risico te willen beperken door het tempo waarmee nieuwe clubs wordt geopend te verlagen.

Desalniettemin zijn obligatiehouders van Basic-Fit wakker geschrokken door deze cijfers. Op vrijdag 28 oktober schoot het rendement op de converteerbare 2028 obligatie die Basic-Fit heeft uitstaan met bijna 2 procentpunt omhoog naar 6,5 procent.

Pijnlijke tegenvaller
Deze tegenvallers zijn samen extra teleurstellend voor beleggers omdat het openen van minder nieuwe clubs nu juist het gemiddelde aantal leden en de winstgevendheid per club zou moeten verhogen. Omdat het tegendeel waar blijkt, is dit juist een extra pijnlijke tegenvaller voor Basic-Fit.
Na de koersval van vrijdag noteert het aandeel ruim 40 procent onder de piek van vorig jaar. Beleggers betalen per aandeel nog altijd 27 keer de door analisten voor 2023 verwachte winst. Een dergelijk hoge waardering suggereert dat beleggers winstgroei verwachten. De update van vandaag laat zien dat die groei waarschijnlijk niet zo hard gaat als gedacht.