VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Flow Traders wil groeien maar voelt zich gehinderd door toezichteisen in Europa. Daarom vraagt het handelshuis aandeelhouders goedkeuring om zijn hoofdkantoor te verplaatsen naar Bermuda. De gevolgen voor aandeelhouders zijn niet alleen maar positief. Een update van de corporate holding structure. Onder die noemer maakte Flow Traders eind oktober bekend uit Nederland te willen vertrekken om neer te strijken in Bermuda.

Het handelshuis benadrukte meteen dat er veel hetzelfde blijft, zoals de bedrijfsvoering in Nederland en de beursnotering aan Euronext Amsterdam. Ook blijft de onderneming belasting betalen waar het geld wordt verdiend en dat is wereldwijd.

Dat het hoofdkantoor verplaatst wordt van Amsterdam naar het vriendelijke klimaat van Bermuda is vooral ingegeven door de ambities van Flow Traders. Zonder Europese eisen over aan te houden kapitaal zou het voor de flitshandelaren van Flow Traders gemakkelijker zijn om te groeien, ook door overnames. De gevolgen voor aandeelhouders zouden minimaal zijn.

De VEB heeft vragen en kanttekeningen bij die zienswijze en heeft deze aan Flow Traders voorgelegd in aanloop naar de vergadering van aandeelhouders aanstaande vrijdag.

Lees hier de VEB-brief aan Flow Traders

Zo is niet duidelijk waarom uitgerekend voor Bermuda is gekozen als plaats voor het hoofdkantoor. Als aandeelhouders de verhuizing goedkeuren gaat Flow Traders voortaan door het leven als een Bermudaanse vennootschap. De bevoegdheden en de zeggenschap van aandeelhouders zijn daar op een aantal vlakken een stuk kariger.

Zo kunnen aandeelhouders niet naar de Ondernemingskamer stappen bij een geschil met Flow Traders en hoeft de onderneming de Nederlandse code voor goed ondernemingsbestuur niet langer te volgen. Jaarlijks bestuurders en commissarissen al dan niet kwijting verlenen voor het gevoerde beleid is na de verhuizing naar Bermuda niet meer een automatisch agendapunt en ook voor wat betreft het veel bekritiseerde beloningsbeleid wordt Flow Traders wettelijk gezien geen strobreed meer in de weg gelegd.

Het handelshuis wil aandeelhouders tegemoet komen met een aantal toezeggingen, maar die zullen minder sterk zijn dan de huidige wettelijke vereisten. Zonder meer valt te zeggen dat de veranderingen als gevolg van het Bermudaans ondernemingsrecht buitengewoon onduidelijk en onbegrijpelijk zijn. Voor de aandeelhouders is het een ware puzzel.

Onduidelijk
Voor de VEB is het onduidelijk waarom de beoogde voordelen (flexibeler kapitaal) gepaard moeten gaan met een verschraling van aandeelhoudersrechten. Veel uitleg over onderzochte alternatieven geeft Flow Traders zelfs niet nadat het in november tot twee keer toe de informatie op de eigen website over de gevolgen van de aanstaande verhuizing had aangepast en uitgebreid.

Ook heeft de VEB vragen over de vermeende voordelen van de verhuizing. Het heeft er de schijn van dat die samenhangen met vorig jaar ingevoerde kapitaaleisen. In jaarverslagen over afgelopen jaren vermeldt Flow Traders echter een positief financieel effect te verwachten van deze nieuwe Europese regels.

Ook duurt het nog enkele jaren voordat de regels definitief gaan gelden. Er is dus nog tijd om langer te zoeken naar een wat minder omstreden - en meer aandeelhoudersvriendelijke bestemming.

De kans dat aandeelhouders vrijdag in meerderheid instemmen met de verhuizing is aanzienlijk. De helft van de minimaal benodigde steun is in theorie al binnen, dankzij het aandelenbezit van bestuurders en commissarissen.

Topman weg
Flow Traders wil na goedkeuring door aandeelhouders per 1 januari 2023 verder gaan onder Bermudaanse vlag. Huidig topman Dennis Dijkstra zal die nieuwe status maar kort meemaken. De aankondiging van zijn aftreden per 1 februari 2023 kwam onlangs bij verrassing en op een ongelukkig moment, gegeven de ingrijpende, aanstaande verandering. Dijkstra is sinds 2014 ceo en betitelde het werk van Flow Traders in een interview eens als ‘kunst’.

Een reden voor het vertrek van Dijkstra is niet bekend gemaakt, zodat de buitenwereld het zal moeten doen met de aanname dat hij andere creatieve stromingen gaat verkennen. Maar eerst wacht nog de dialoog met aandeelhouders.