VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Visa houdt zich bezig met het verwerken van niet-contante betalingen. Maar het bedrijf is geen bank en verstrekt zelf evenmin betaalkaarten. Van kredietrisico op gebruikers van het netwerk is daarom geen sprake. De waardering is niet bijzonder laag, maar bedenk dat het bedrijf een dijk van een marktpositie heeft en nog kan groeien.

Vele duizenden banken en financiële instellingen worden door Visa gefaciliteerd om grote aantallen transacties te kunnen verwerken. Visa is dan ook niet zozeer als een financiële instelling te zien, maar juist veel meer als een technologiebedrijf dat zich volledig toelegt op het verwerken van financiële transacties en de adviesdiensten en oplossingen daaromheen. 

Geen kredietrisico  
Visa verdient aan het verwerken van transacties, niet aan het verstrekken van kredieten. Het bedrijf loopt dan ook geen kredietrisico’s gerelateerd aan consumenten die zich diep in de schulden steken. De technologie van Visa biedt financiële instellingen en (kleine) bedrijven de elektronische platforms die het mogelijk maken allerhande betalingsopties aan hun klanten aan te bieden. Visa beschikt hierbij over een van ’s werelds meest geavanceerde betalingsnetwerken. Dit netwerk is in staat om tienduizenden transacties per seconde te verwerken, en deze gelijktijdig op fouten en fraude te controleren. 

Duopolie 
De concurrentiepositie van Visa is heel sterk. Samen met Mastercard beschikt het bedrijf uit San Francisco in feite over een duopolie op de wereldwijde markt van het verwerken van financiële transacties. 

Naast de merknaam zijn het met name de technologie en de bestaande betalingsinfrastructuren die de competitieve positie zo sterk maken. Omdat Visa zich heeft gespecialiseerd in het via elektronische platforms verwerken van transacties, beschikt het over een zeer schaalbaar en uiterst lucratief businessmodel. Het rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROIC, zie kader) is hoog; dit bedraagt ruim 24 procent.  

Waardering 
Visa realiseerde over het voorbije boekjaar (tot en met september 2022) een omzet van 29,3 miljard dollar en boekte een nettowinst van 14,6 miljard dollar. De winstmarge ligt daarmee op een aantrekkelijk hoog niveau van bijna 50 procent. De tendens is dat deze marge nog verder stijgt, doordat tegenover extra betalingen die Visa verwerkt vrijwel geen kosten staan.  

De cashreserve en de schulden houden elkaar in evenwicht, waarmee de balans van Visa solide is. Recent is een nieuw aandeleninkoopprogramma aangekondigd voor 12 miljard dollar, dat de winst per aandeel verder kan stuwen. 

De waardering op basis van de koers-winstverhouding bedraagt circa 25, uitgaande van de winst die voor komend jaar wordt verwacht. Die waardering is wat lager dan het langjarige gemiddelde van Visa zelf; bovendien blijft de winst nog wat gedrukt worden als gevolg van de pandemie (minder grensoverschrijdende betalingen). Uitgaande van een ongewijzigde koers-winstverhouding is het verwachte rendement gelijk aan de verandering van de winst per aandeel – die zien analisten de komende jaren stijgen met zo’n 15 procent per jaar – plus het (weliswaar geringe) dividendrendement van 0,7 procent. Schaalbaar 
Naar verwachting zal Visa de komende jaren gewoon verder profiteren van de groei van de wereldeconomie en in het bijzonder ook van de ontwikkelingen in opkomende markten. Het creditcard-netwerkbedrijf ziet aantrekkelijke groeikansen in met name Afrika, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. 

Vanwege het zeer schaalbare businessmodel kan de extra omzet zich vrijwel volledig vertalen in extra winst voor de onderneming. Visa doet ook regelmatig overnames, veelal van relatief kleine bedrijven die innoveren op het gebied van fintech. 

De verwachting is dat de tendens van minder cashbetalingen en meer elektronische betalingen zal doorzetten, mede gestuwd door de verdere opmars van e-commerce. Visa is bij uitstek gepositioneerd hiervan te profiteren. Wereldwijd wordt nu nog ongeveer de helft van alle betalingen met contant geld gedaan. 

Verdienvermogen 
Beleggers maken zich soms zorgen over zogeheten disruptors zoals Apple Pay, Google Pay en PayPal, die ervoor zouden kunnen zorgen dat het verdienvermogen van Visa onder druk komt. De kracht van de bestaande positie wordt daarbij echter nog weleens onderschat. In plaats van een lange en kostbare strijd aan te gaan, besloten de drie genoemde betaaldiensten intussen allemaal om samen met Visa op te trekken.  

Visa oogt niet zo goedkoop met een earnings yield van 4,5 procent, maar ook op het oog dure aandelen kunnen goed renderen. De schaalbaarheid en het sterke netwerk zijn belangrijke concurrentievoordelen, die moeten zorgen voor verdere stijging van de winst per aandeel. Die wordt nog extra gestuwd door de voortdurende inkoop van eigen aandelen. Dit alles maakt Visa een aantrekkelijke belegging. 

Over de auteur
Hendrik Oude Nijhuis is een expert op het gebied van waarde-beleggen en auteur van de bestseller: ‘Leer beleggen als Warren Buffett – zijn beleggingsstrategie in theorie & praktijk’ (www.beterinbeleggen.nl)

De auteur bezit geen aandelen Visa.

Hendrik Oude Nijhuis kijkt net als Warren Buffett graag naar de volgende waarderingsmaatstaven:


Return on invested capital (ROIC)
Deze ratio wordt berekend door het bedrijfsresultaat te delen door het geïnvesteerde kapitaal. De ROIC geeft aan in welke mate een bedrijf uitblinkt in het verdienen van geld. Bedrijven met een hoge ROIC hebben vaak een duurzaam concurrentievoordeel.

Earnings Yield (EY)
Deze ratio wordt berekend door het bedrijfsresultaat te delen door de beurswaarde waarbij een correctie is aangebracht voor eventuele schulden en cash. Omdat gerekend wordt met het bedrijfsresultaat en gecorrigeerd wordt voor de balanspositie is de Earnings Yield een betere maatstaf om de waardering van verschillende aandelen met elkaar te vergelijken dan de meer bekende koers-winstverhouding.

 


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap