VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Sinds de piek in november 2021 is de bitcoin al 70 procent van zijn waarde verloren. Na verschillende schandalen, met als ultieme dieptepunt de implosie bij FTX, lijken veel beleggers het vertrouwen te zijn verloren. De verliezen van beursgenoteerde bedrijven die gouden bergen beloofden met dienstverlening omtrent crypto zijn nog vele malen groter.

De bitcoin verkeert in een ‘cryptowinter’, een periode van lage koersen. Bovendien is onzeker of het ooit nog (veel) beter gaat worden. De bedrukte stemming raakt ook beursfondsen die actief zijn met diensten rondom crypto’s en vaak ook voor eigen rekening in de bitcoin investeren.

Vijf beursgenoteerde cryptobedrijven met grote voorraden bitcoin op de balans zijn exemplarisch voor de markt. De meeste aandelen piekten in november 2021, waarna de duikvlucht werd ingezet.

Het drama bij beursgenoteerde cryptobedrijven

Bron: Bloomberg. Totaalrendement in procenten sinds de koerspiek van het respectievelijke bedrijf.

MicroStrategy (-85%)
MicroStrategy staat bekend als het eerste ‘traditionele’ beursbedrijf dat geld in crypto stak. Het bedrijf bestaat sinds 1989 en ontwikkelt voornamelijk bedrijfssoftware op het gebied van gegevensverzameling en datamining (het gericht zoeken naar verbanden binnen die gegevens). De vorig jaar opgestapte ceo en oprichter Michael Saylor nam in 2020 de gedurfde beslissing om (in eerste instantie) voor 250 miljoen dollar aan bitcoin te kopen.

Daarna kwam de vaart erin. In de daaropvolgende kwartalen leende het bedrijf miljarden om in crypto’s te steken.

De softwaretak van het bedrijf is operationeel winstgevend. In de eerste negen maanden van 2022 werd hiermee zo’n 7 miljoen dollar verdiend (een halvering ten opzichte van een jaar daarvoor). Dit stelt weinig voor in verhouding tot de beurswaarde van 1,8 miljard dollar. Deze beurswaarde is dan ook vooral afhankelijk van de circa 2,4 miljard dollar aan bitcoin op de balans.

De pijnlijke realiteit is dat voor die digitale activa ooit 4 miljard dollar is betaald. Het bedrijf deed de grootste aankopen in 2021 en betaalde gemiddeld zo’n 30.700 dollar per bitcoin. De huidige koers is zo’n 18 duizend dollar per stuk.

Er is meer slecht nieuws. Tegenover die bitcoin-belegging staat ook een (netto) schuld van 2,3 miljard dollar die volledig is opgebouwd door de bitcoin-aankopen. Door de forse koersdaling is het eigen vermogen 200 miljoen dollar negatief geworden, zo blijkt uit het meest recente kwartaalverslag.

Coinbase (-88%)
Coinbase is een relatief bekende Amerikaanse cryptobroker. Het bedrijf kwam in april 2021 naar de beurs, toen de bitcoin rond het hoogste koersniveau ooit noteerde: zo’n 60 duizend dollar.

In tegenstelling tot MicroStrategy moet dit bedrijf het niet hebben van het bezit van bitcoin (hoewel het er voor zo’n 160 miljoen dollar heeft), maar van klanten die handelen in crypto’s.

De piek van het aandeel was in november 2021 en in dat vierde kwartaal bereikten de handelsvolumes op het platform van Coinbase ook hun piek van omgerekend 547 miljard dollar. In het derde kwartaal van vorig jaar was daar nog maar 159 miljard dollar van over, door een combinatie van koersdalingen en afkalvende interesse van particuliere klanten.

De nettowinst, die in het vierde kwartaal van 2021 nog 840 miljoen dollar was, verdween als sneeuw voor de zon. In de eerste drie kwartalen van 2022 verloor Coinbase ruim 2 miljard dollar. Dat komt door een combinatie van hoge operationele kosten en een lagere omzet. Er wordt vooral veel geld aan marketing en onderzoek en ontwikkeling besteed, naar het blijkt zonder veel succes. Het aantal werknemers is vorig jaar ook hard opgelopen. Het in de hand houden van de kosten was duidelijk geen prioriteit.

De beurswaarde van Coinbase is 11 miljard dollar en er staat 5 miljard dollar aan cash op de bank, bij een schuld van 3,4 miljard.

Galaxy Digital Holdings (-89%)
Galaxy Digital noemt zichzelf een ‘merchant bank’, een soort zakenbank voor de cryptowereld. Het concern levert advies, verstrekt leningen en handelt voor eigen rekening en risico. In het verleden waren de resultaten sterk afhankelijk van winsten op crypto’s in de portefeuille.

De structurele inkomsten (exclusief winst of verlies op de eigen bitcoin-investering) van nog geen 20 miljoen dollar, waar ook rentebaten in zitten, waren in het derde kwartaal van vorig jaar een fractie van de kosten van in totaal 126 miljoen dollar. Het bedrijfsmodel functioneerde ook in 2021 niet. De winsten waren toen volledig afhankelijk van koersstijgingen van bitcoin en andere crypto-activa.

Beleggers hebben weinig hoop dat het bedrijf ooit structureel winst zal maken. Zij waarderen het aandeel op 70 procent van de boekwaarde van de bezittingen (voornamelijk crypto’s).

Hut 8 Mining (-92%)
Hut 8 Mining is een Canadese ‘bitcoin miner’. Het bedrijf stelt servers en rekenkracht beschikbaar, die gebruikt worden om complexe rekenproblemen op te lossen die nodig zijn bij transacties in bitcoins. In ruil hiervoor worden bitcoins ontvangen die daarvoor nog niet in omloop waren, vandaar de associatie met mijnbouw.

Het bitcoin minen in Canada is inmiddels niet meer zo’n lucratieve activiteit. Hut 8 Mining concurreert met andere partijen wereldwijd die hetzelfde doen, waardoor een (zeer) lage kostenstructuur nodig is om winst te maken. De locatie is hierbij belangrijk, want (lage) elektriciteitsprijzen zijn vanwege het grote energieverbruik allesbepalend.

In de eerste negen maanden van 2022 verloor Hut 8 Mining 56 miljoen Canadese dollar. Inclusief de waardedaling van de bitcoin, komt de min uit op 160 miljoen Canadese dollar.

In het vierde kwartaal ging het – zo mogelijk – nog slechter. De productie moest stilgelegd worden vanwege hoge stroomprijzen. Ondertussen lijkt het bedrijf een alles-of-niets-strategie te hanteren en is het van plan om de bitcoin op de balans zo lang mogelijk te houden (‘HODL’, of hold on for dear life in cryptojargon).

Voyager Digital (-99,8%)
De onderlinge verwevenheid in de wereld van cryptobrokers wordt wederom duidelijk door de casus van het failliete Voyager Digital. Op papier heeft het nog 12.260 bitcoins in bezit, maar deze boedel is feitelijk al opgekocht door crypto-handelsplatform Binance.

Het bedrijf kwam in de problemen doordat ‘crypto hedge fund’ Three Arrows Capital in juni een lening van 670 miljoen dollar niet kon terugbetalen aan Voyager. In september leek FTX de reddende engel te zijn met een bod van 1,3 miljard op de activa. Doordat FTX niet veel later omviel, ging die deal niet door.

Uiteindelijk kocht Binance de boedel op voor 1 miljard dollar. Het is volgens de laatste mediaberichten onwaarschijnlijk dat klanten al hun geld terugzien. Nog minder waarschijnlijk is daarom dat beleggers nog een uitbetaling krijgen die recht doet aan de koers van 4 dollarcent per aandeel.

De gemene deler
Wat de vijf aangehaalde bedrijven met elkaar gemeen hebben, is dat ze behoren tot de grootste eigenaren van crypto’s. De operationele activiteiten zijn echter niet - of maar zeer matig - winstgevend. De koersen staan allemaal meer dan 80 procent onder hun hoogtepunt. Een sterke opleving van de cryptomarkten is nodig om ofwel de winst, ofwel het eigen vermogen in de zwarte cijfers te krijgen.

 Naam 

Beurswaarde (mln $) 

Digitale activa (mln $) 

Wat is het? 

Koers/boekwaarde 

MicroStrategy 

1780 

2403 

Softwarebedrijf 

Negatief 

Galaxy Digital Holdings 

1250 

726 

Merchant bank 

0,7 

Voyager Digital 

- 

- 

Broker 

- 

Hut 8 Mining Corp 

250 

165 

Miner 

0,6 

Coinbase 

11.000 

163 

Broker 

2,6 

Bron: Bloomberg, buybitcoinworldwide.com. Voor de beurswaarde en waarde van de digitale activa is gerekend met de koers van 12 januari 2023.

Als de bitcoin niet substantieel stijgt, ziet het er slecht uit voor de vier niet-failliete bedrijven (voor Voyager Digital komt dat hoe dan ook te laat). Een opleving van de koers is mogelijk, maar ook dan is er slechts sprake van een papieren waarde van de digitale activa. Het is een les voor beleggers om sceptisch te zijn als bedrijven zich storten op een zogenaamde innovatie die haar waarde in het maatschappelijk verkeer (nog) niet heeft bewezen.