VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De afgelopen maanden zijn er flinke ontslagrondes aangekondigd bij grote techbedrijven. Bij elkaar moeten vijftigduizend werknemers van Microsoft, Google, Amazon en Meta Platforms op zoek naar een nieuwe baan. Dit lijkt veel, maar is slechts een fractie van het totale werknemersbestand. Desondanks kan het de kwartaalwinsten wel een zetje geven, aangezien de salarissen in de sector torenhoog liggen.

De koerswinsten en omzet groeiden tot afgelopen jaar tot in de hemel bij de Amerikaanse techreuzen. Groei was het doel en dat werd beloond door beleggers. Dit zorgde mede voor een stevige stijging van het aantal werknemers.

De recente ontslagrondes zijn in dat licht bescheiden. Per saldo gaan er bij Google-moeder Alphabet, Microsoft en Meta Platforms (voorheen Facebook) minder werknemers uit dan er in het jaar 2021 netto bijkwamen.

Omvang ontslagrondes in perspectief
De groei in het personeelsbestand van Meta over de afgelopen jaren spant de kroon. Mede daarom is de ontslagronde (die 13 procent van de werknemers treft) bij analisten lacherig ontvangen. Het ontslag van elfduizend werknemers brengt Meta terug tot het niveau van 2011. Wacht, nee – december 2021, schreef een analist gekscherend.

Alles is dus relatief. De ontslagronde treft zo’n twee kwartalen aan netto-aanwas van werknemers. Het bedrijf groeide de afgelopen jaren dan ook stormachtig. Elk jaar nam het personeelsbestand toe met 25 tot 50 procent.

Na ontslagronde heeft Meta evenveel werknemers als begin 2022
Bron: Bloomberg

Het personeelsbestand van Microsoft groeide over de langere termijn minder stormachtig, al was er vorig jaar wel sprake van een aannameversnelling.

De tienduizend ontslagen vormen een kwart van de netto nieuwe aanwas van het afgelopen boekjaar. Het is nog geen 5 procent van het totaal aantal werknemers. Zelfs na aftrek van de ontslagronde was de personeelsgroei in absolute aantallen nog nooit zo hoog als in het boekjaar 2022 (dat voor Microsoft afgelopen juni afliep).

Groeiversnelling personeelsbestand Microsoft

Bron: Bloomberg. Betreft data over boekjaren eindigend in juni.

Het beeld bij Google is vergelijkbaar. De ontslagronde betreft ongeveer 6 procent van het werknemersbestand en schrapt minder banen dan er in 2022 bij zijn gekomen.

Bij Amazon liggen de kaarten anders. Dat heeft liefst anderhalf miljoen werknemers, waarvan er veel in de distributiecentra en voor de eigen bezorgdienst werken. De aangekondigde ontslagronde, die 18 duizend banen vernietigt, betreft dus een minuscuul percentage van het totaal.

Amazons ontslagen druppel op een gloeiende plaat 
Bron: Bloomberg

De grafiek laat zien dat het aantal werknemers in 2022 al met ruim tachtigduizend zakte. Toch kopte de krant USA Today dat de ontslagronde van 18 duizend mensen de grootste ooit was voor Amazon. De verklaring is dat veel werknemers die in de distributie en pakketbezorging van Amazon werkten na de corona-piek vrijwillig of door aflopende contracten zijn vertrokken.

Al met al zijn de ontslagrondes van de techbedrijven nog klein bier – zeker in de context van de toenames in de voorgaande jaren. Tijdens het knappen van de internetzeepbel in de periode 2000 tot 2004 ging in Silicon Valley ruim 25 procent van de ‘High Tech’-banen verloren, volgens het Amerikaanse bureau van arbeidsstatistiek. Meta Platforms zit met 12,5 procent nu op de helft daarvan en bij de andere drie bedrijven ligt het ontslagpercentage nog stukken lager.

Wat levert het op?
Hoeveel kostenbesparingen leveren de ontslagen op? Programmeurs in Silicon Valley, waar de hoofdkantoren van onder andere Google en Meta staan, rekenen immers op vorstelijke salarissen.

Die salarissen zijn per bedrijf te achterhalen. Sinds kort moeten bedrijven namelijk jaarlijks publiceren wat de verhouding is tussen het salaris van de ceo en de doorsnee werknemer van het bedrijf (mediaan, het middelste salaris als alle bedragen van hoog naar laag achter elkaar worden gezet).

Uit die data blijkt dat werknemers bij Google en Meta jaarlijks ruim 290 duizend dollar opstrijken (boekjaar 2021). Bij Microsoft, dat de hoofdvestiging niet in Silicon Valley, maar in de staat Washington heeft staan, is dat bedrag een ton lager.

Bij Amazon is het doorsneesalaris maar een tiende van dat bij Google en Meta. Amazon heeft veel (ongeschoolde) medewerkers in distributiecentra, die een stuk minder verdienen. De besparing zal waarschijnlijk groter zijn, omdat Amazon aangaf dat het vooral in de overhead (staf) zou snoeien, waaronder HR-functies (Human Resources). Voor hun salaris kunnen we teruggrijpen naar data van de website Payscale, die op basis van vacatures schat dat de gemiddelde stafmedewerker bij Amazon jaarlijks honderdduizend dollar verdient. 

Wat rekenwerk laat zien dat de impact van de besparingen als gevolg van de ontslagrondes relatief beperkt zijn, afgezet tegen de kwartaalwinst.

De winst zou met enkele procenten kunnen stijgen. Voor Meta zou dit wel een aardige plus van 14 procent kunnen betekenen, vooral omdat de ontslagronde relatief omvangrijk is en doordat de winst in het afgelopen kwartaal tegenviel.

Winstpotentieel na ontslagen

Bron: Sentieo, berekeningen VEB op kwartaalbasis.

Voor Amazon is de potentiële winstgroei door de kostenbesparingen, met 25 procent, relatief het grootst. Dit komt vooral doordat de vertrekkende werknemers waarschijnlijk veel verdienen, terwijl de winstgevendheid van Amazon laag is.

Signaal naar beleggers
Al deze berekeningen zijn slechts illustratief. Het is bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat de kosten per werknemer hoger zijn dan alleen het salaris. Denk bijvoorbeeld aan sociale lasten en kantoorruimte. Aan de andere kant kan een ontslaggolf leiden tot een lagere productiviteit, allereerst doordat er minder werk kan worden gedaan met minder mensen en daarnaast door een mogelijke demotiverende werking. Het effect op winstgevendheid is niet zomaar in te schatten.

Uit de analyse blijkt wel dat de impact op de resultaten waarschijnlijk beperkt is. Al klinkt een procent of vijf hogere winst best aardig, in de oren van de belegger die niet de winststijgingen van Microsoft en Google gewend is. Daar staan dan wel weer ontslagvergoedingen tegenover – Google betaalt bijvoorbeeld nog 16 weken aan salaris uit.

Belangrijker is de bewustwording onder bedrijven dat lagere kosten belangrijk zijn als de omzet(groei) terugvalt. De afgelopen jaren werd de indruk gewekt dat groei een doel op zichzelf was. Dat de bedrijven ook zuinig kunnen zijn, is dan ook de belangrijkste boodschap naar beleggers.