VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hoewel Randstad ziet dat de markt afkoelt, gaat het met de omzet niet dramatisch slecht. Toch is het zeer de vraag wat het bedrijf nu verder moet, nu de arbeidsmarkt op een hoogtepunt zit en verdere groei uit zicht begint te raken. Het antwoord van Randstad zelf lijkt helder: geld uitdelen aan aandeelhouders.

Omzetgroei gaat niet slecht
Voor een uitzender als Randstad is het belangrijk dat de omzet groeit. Een (sterk) stijgende omzet is namelijk een teken van veel vraag naar uitzendkrachten en dat is goed voor de marges.

Ten opzichte van vorig jaar was die omzetgroei er ook: plus zes procent. De jaar-op-jaar groei loopt echter al sinds medio 2021 hard terug. Op kwartaalbasis (zie de grafiek omzetgroei kwartaal-op-kwartaal) ziet het beeld er daardoor ook anders uit. Autonoom kromp de omzet medio afgelopen jaar zelfs even maar sinds het tweede kwartaal zit de autonome omzet van Randstad weer in een opgaande lijn.

Omzetgroei Randstad kwartaal-op-kwartaal

Bron: berekeningen VEB. De seizoencorrectie gebruikt 2018 als basisjaar.

Het bovenstaande plaatje ziet er wat positiever uit dan de cijfers die Randstad publiceert. Want die laten zelfs zien dat de omzet in het vierde kwartaal zakte ten opzichte van het derde kwartaal. Dat lijkt dus zorgwekkender dan het is. De verschillen zitten in seizoenscorrecties en aanpassingen voor valuta (oranje balkjes). In de grafiek is te zien dat Randstad de opgaande lijn te pakken heeft. De grote vraag is of dit doorzet.

Outlook Randstad
Randstad zegt dat de economie is verslechterd in het vierde kwartaal van 2022 en dat deze trend doorzet in het eerste kwartaal. De omzet lag in januari iets lager dan een jaar geleden, zo verduidelijkt het persbericht.

De outlook die Randstad geeft voor het eerste kwartaal is niet goed, maar toch zeker niet alarmerend. Het tweede en derde kwartaal waren al matig, waardoor al vrij veel pijn is genomen. Het kan zelfs zo zijn dat de (voor seizoenseffecten gecorrigeerde) kwartaalgroei positief uitkomt in het eerste kwartaal van 2023. Dat is dus ondanks een lichte autonome omzetkrimp ten opzichte van een jaar geleden.

Over de winstgevendheid zegt Randstad alleen dat het eerste kwartaal dichtbij het vierde ligt. Analisten verwachten wel dat deze winstgevendheid in de loop van het jaar terugzakt. Ze voorzien door die zakkende winstmarge in 2023 een winst per aandeel die maar liefst 22 procent lager ligt.

Dat is geen vreemde gedachte. Afgelopen kwartaal bereikte de operationele winstmarge (als eenmalige kosten niet worden meegeteld) het hoogste niveau in jaren. Ondertussen loopt de groei duidelijk terug. Terwijl wij weten dat de omzet en winstmarge vaak dezelfde kant op bewegen.


Bron: Bloomberg

Een belangrijke nuancering op de ogenschijnlijk prima groei die te zien is, is dat de lonen ook stijgen en dat de omzet van Randstad daar een vrijwel directe koppeling mee kent. Ten opzichte van een jaar eerder waren er in het afgelopen kwartaal 4 procent minder mensen aan het werk via Randstad. Daarnaast nam het aantal permanente plaatsingen toe. Het is een teken van een krappe, piekende arbeidsmarkt. Dat kan in het aankomende jaar zo blijven, maar het is ook mogelijk dat de werkloosheid weer op begint te lopen. Randstad heeft juist baat bij een arbeidsmarkt met een duidelijke opgaande lijn.

Geld stroomt naar aandeelhouders
Wat winst betreft zal 2023 waarschijnlijk niet zo rooskleurig worden als 2022. Toch houdt Randstad de uitkeringen voor aandeelhouders op peil.

Bijzonder is dat Randstad voor het eerst een inkoopprogramma start om kapitaal terug te geven. Het zal zo 400 miljoen euro terugsturen naar aandeelhouders, bovenop het dividend van 521 miljoen euro (2,85 per aandeel). Dat staat vrijwel gelijk aan de dividenden die vorig jaar zijn uitbetaald. Het bedrijf kan het prima dragen, want de netto schuld (exclusief leaseverplichtingen) is 272 miljoen euro. Dat is een bescheiden schuldniveau in de context van de vrije kasstroom die afgelopen jaar 739 miljoen euro bedroeg. Het betekent wel dat er weinig marge is om het dividend te verhogen.

In de toelichting op de cijfers werd ook gesuggereerd dat volgend jaar wellicht een nieuwe inkoop zal plaatsvinden. Dit is nieuw voor het bedrijf. In het verleden werd overtollige winst uitgekeerd via dividend. Het dividendrendement zal op papier dalen, maar voor beleggers zou het per saldo weinig uitmaken hoe ze het geld krijgen. Het is feest zolang de muziek speelt.

Randstad-cfo vertrekt een jaar na herbenoeming en wordt ‘senior adviseur’


Voor financieel directeur Henry Schirmer was het dinsdag zijn laatste confrontatie met het analistengilde. Hij vertrekt “in gezamenlijk overleg” na de komende aandeelhoudersvergadering (ava) op 28 maart, zo schrijft president-commissaris Wout Dekker in het persbericht.


Zijn aftreden komt voor de buitenwereld onverwacht, maar commissarissen bogen zich de afgelopen maanden in alle stilte over zijn opvolging. Die komt uit de eigen gelederen. Jorge Vasquez, die op dit moment als groepscontroller de cijfers uit alle windstreken bij Schirmer aanlevert, wordt de nieuwe cfo.

Vorig jaar tekende de 58-jarige Schirmer nog bij voor een nieuwe termijn van vier jaar. Commissarissen wezen toen op zijn “sterke toegevoegde waarde” en loofden hem onder andere voor het “uitbouwen van de wereldwijde financiële functie” binnen het bedrijf.

Schirmer mag dan binnenkort cfo af zijn, de komende twaalf maanden mag hij zich senior adviseur noemen. Zo’n adviseurschap komt zo nu en dan voor bij vertrekkende bestuurders. Het kan beschouwd worden als een verkapte vertrekregeling. In de praktijk blijven bestuurders in dienst en krijgen hun vaste salaris voor die periode doorbetaald. Welke advieswerkzaamheden Schirmer gaat verrichten, meldt Randstad niet in het persbericht.

Met de voorganger van Schirmer, Robert-Jan van de Kraats, spraken de Randstad-commissarissen bij diens afscheid in 2018 ook een speciaal arrangement af. Hij zou zich het eerste jaar na zijn vertrek bezig houden met “operationele zaken” en in het daaropvolgende jaar als adviseur van de raad van commissarissen fungeren. Het was een lucratieve regeling. Voor zijn operationele werkzaamheden - in zijn eerste jaar na vertrek - ontving hij destijds twee keer zoveel als zijn laatst genoten basissalaris.

Uit het ook vandaag gepubliceerde jaarverslag blijkt dat Randstad in het kader van het vertrek van bestuursvoorzitter Jacques van den Broek nog moest afrekenen met de Belastingdienst. Randstad betaalde een extra belasting van 1,8 miljoen euro. Het gaat om een fiscale heffing voor de beloning in de vorm van aandelen die Van den Broek na zijn vertrek nog kreeg.

Volgens de Nederlandse wet ligt het tarief op 75 procent over de ontvangen beloning als die een bepaalde limiet overschrijdt. Eerder moesten bijvoorbeeld DSM en Heineken al een dergelijke belasting betalen voor de vertrokken topmannen Feike Sijbesma en Jean François van Boxmeer. Van den Broek kreeg geen vertrekvergoeding of andere vorm van compensatie voor zijn vertrek, zo blijkt uit het jaarverslag.
Gerelateerde artikelen