VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

CM.com sluit een toch al matig jaar nog meer in mineur af. De winst en de vrije kasstroom moeten snel omhoog om niet over enkele jaren bij de herfinanciering van een grote obligatielening in de problemen te komen. Het genereren van contanten is meer dan ooit pure noodzaak.

De lat lag al laag. CM.com verlaagde bij de derdekwartaalcijfers nog de omzetverwachting voor 2022. Toch is het ook niet gelukt om die te halen. De omzet kwam uit op 78 miljoen euro terwijl 85 miljoen euro nodig was om het verlaagde doel te halen.

Dat is toch een stevig gat van 10 procent, terwijl CM.com bij de publicatie van die update al bezig was met het vierde kwartaal. Het geeft beleggers een reden tot bezinning, zo getuigt de koersval van vandaag. Maar de omzet is niet eens de grootste zorg van het bedrijf.

Obligatie
De hamvraag die boven het bedrijf hangt: gaat CM.com binnen redelijke termijn nog winst en  –  belangrijker – een positieve vrije kasstroom genereren? Dat is namelijk broodnodig om de CM.com obligatie te kunnen aflossen dan wel te herfinancieren.

Deze obligatie van 100 miljoen euro loopt af in september 2026. De vastgelegde rente van twee procent is niet een groot probleem. Wel een probleem is dat beleggers de obligatie zo massaal hebben verkocht dat de koers is gezakt naar 67 euro ten opzichte van de uitgiftekoers van 100 euro.

Daardoor is het jaarlijkse rendement (ervan uitgaande dat CM.com de hoofdsom aflost) opgelopen naar bijna 15 procent.

Koers CM.com obligatie

Bron: Bloomberg

Dat rendement van 15 procent wil zeggen dat beleggers een hoog risico zien. Ook wil het zeggen dat het niet makkelijk is om terug te gaan naar de obligatiemarkt voor het plaatsen van een nieuwe obligatie om de oude af te lossen. De rente daarop zou namelijk ook 15 procent moeten bedragen. Een lastige situatie voor een groeiend bedrijf dat z’n glans heeft verloren en nog steeds geen winst maakt.

Het verhogen van die winstgevendheid is dus bittere noodzaak. Ook beleggers in de aandelen zouden hun potentieel rendement moeten vergelijken met de 15 procent.

Marges lopen terug
Juist die winst raakt verder uit zicht. Hoewel het omzetdoel niet werd gehaald, steeg de omzet in het vierde kwartaal ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder wel met 17 procent. De brutowinst zakte echter met 4 procent. De brutomarge ging daarmee, jaar-op-jaar, van 27,4 naar 22,3 procent. In geen enkel kwartaal van het afgelopen jaar was de daling zo sterk.

De grootste pijn lijkt te zitten bij het onderdeel CPaaS (Communications Platform as a Service), de belangrijkste activiteit van CM.com die het geautomatiseerd versturen van sms’jes regelt voor bedrijven.

Deze tak is nog goed voor meer dan 80 procent van de omzet en juist hier zakte de brutowinst voor het hele jaar met 6 procent.

Opvallend is dat het aantal sms’jes dat CPaaS uitstuurde in 2022 met 24 procent steeg naar 7,2 miljard, terwijl de omzet van dit segment procentueel minder hard omhoog ging. Het is een teken van prijsdruk. Het persbericht van CM.com spreekt van: “margedruk in berichtenverkeer in verschillende delen van de wereld tegen het einde van het jaar”.

Telecombedrijven verhoogden hun tarieven en CM.com bracht de hogere kosten niet in rekening bij de eigen klanten. De eigen tarieven laag houden was waarschijnlijk een strategische keuze om de omzetdoelstelling te halen. Maar ook dat lukte kennelijk niet. Het is een veeg teken. Groei en marge zijn een uitruil en beide vallen op hetzelfde moment tegen.

Ongeacht of het de hogere prijzen kan doorgeven, zijn telecommaatschappijen die hun tarieven verhogen een structureel probleem voor CM.com. Klanten zijn dan eerder geneigd sms-diensten te vervangen door een goedkoper alternatief. 

In Voice, automatische belberichten die ook onder CPaaS vallen, halveerde het aantal belminuten dat klanten afnamen. Dat was vooral lucratieve corona-gerelateerde omzet, denk aan telefoontjes over vaccinatieafspraken, zo legde het bedrijf uit. Het bedrijf denkt het aantal minuten in de toekomst flink te kunnen laten groeien, maar dat is nog niet te zien aan de resultaten in 2022.

Kostenbewustzijn keert terug
In 2022 steeg het ebitda-verlies naar 26,5 miljoen euro (van 4 miljoen euro in 2021) en er werd een netto verlies geleden van bijna 45 miljoen euro. Dankzij agressief management van het werkkapitaal werd de negatieve vrije kasstroom beperkt tot 30 miljoen euro.

Het bedrijf had aan het einde van het jaar 83 miljoen euro in kas. Daar staat de obligatie van 100 miljoen tegenover en nog eens 18 miljoen euro aan andere schulden. Het roer moet dus stevig om, wil het bedrijf alles kunnen aflossen.

Aangezien de omzetgroei samen met de brutomarge terugloopt, is het zaak om kosten te besparen. Het doel van het bedrijf is nu om de operationele kosten in 2023 gelijk te houden met het afgelopen jaar.

Het bedrijf lijkt daar een begin mee te maken. Het aantal werknemers nam in het vierde kwartaal licht af, terwijl in de voorgaande twee jaar het werknemersbestand elk kwartaal met gemiddeld 10 procent toenam. Vooral op de afdeling marketing en verkoop liep het aantal werknemers terug.

Prijsverhogingen moeten de doelstelling van 2023 redden
In de presentatie bij de cijfers zei ceo Jeroen van Glabbeek dat het bedrijf prijsverhogingen doorvoert om de marges te verbeteren. De omzetgroei is ook niet langer het belangrijkste voor het bedrijf; dat zijn voortaan de marges, zo zegt Van Glabbeek. Het belangrijkste doel is om eind 2023 op een positieve ebitda te zitten.

Als de kosten – in lijn met de doelstelling – inderdaad gelijk blijven op 24 miljoen euro per kwartaal, moet de brutowinst met zo’n 40 procent omhoog om die doelstelling te halen, zo legde een analist Van Glabbeek voor. Is dat wel realistisch? Na wat stamelen antwoordde Jeroen van Glabbeek dat de kosten ook konden dalen om de doelstelling te halen.

Beleggers moeten zich realiseren dat een nipt positieve ebitda het probleem van structurele verliezen helemaal onderaan de streep niet oplost (door afschrijvingen en rente). Het gaat spannend worden of het lukt om de doelstellingen voor 2023 te halen of dat deze dezelfde kant op gaan als de omzetdoelstelling van 2022.


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap