VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Leden van de VEB kunnen kosteloos contact opnemen met het team van ervaren professionals van de VEB. Vragen gaan onder meer over VEB-acties, ontwikkelingen op de beurs, beleggingsproducten en financieel dienstverleners. Iedere maand selecteert de Beleggersservice enkele veelgestelde vragen om in deze rubriek te beantwoorden.

Wat zijn de gevolgen van de fusie tussen DSM en Firmenich voor de belastingheffing op het dividend?

In januari stemden aandeelhouders van DSM in een speciale vergadering massaal voor de fusie met het Zwitserse Firmenich. Het nieuwe fusiebedrijf wordt Zwitsers, en dat heeft gevolgen voor de belastingheffing op het dividend.

In Zwitserland bedraagt het belastingtarief op dividend namelijk 35 procent, meer dan de 15 procent die de Nederlandse fiscus in rekening brengt. Maar belangrijker: het terugvorderen van belasting in Zwitserland leek op de nodige hobbels te stuiten.

Om beleggers daarbij tegemoet te komen, ziet DSM twee opties:

Het reeds aangekondigde (aanstaande) dividend wordt helemaal betaald uit de kapitaalreserves, zo stelt het bedrijf. Door deze reserve aan te spreken in plaats van de winst uit te keren, is technisch sprake van een kapitaalsuitkering die is vrijgesteld van dividendbelasting.

Voor de dividenduitkeringen die vanaf 2024 plaatsvinden, krijgt de belegger te maken met de Zwitserse fiscus. In de komende jaren heeft DSM-Firmenich namelijk de intentie om jaarlijks de helft van het uit te keren dividend te betalen uit deze kapitaalreserves. Dat betekent dat beleggers in Nederland, om het volledige dividend te ontvangen, een deel dienen terug te vorderen uit Zwitserland.

Het sommetje ziet er dan ongeveer zo uit:

• Stel dat een belegger 100 euro dividend van DSM-Firmenich uit Zwitserland ontvangt, dan is 50 euro (uit de kapitaalreserve) dus helemaal vrijgesteld van belastingen.
• Van de andere 50 euro wordt 35 procent ingehouden, dat is dus 17,50 euro. Van dit bedrag kan een belegger 7,50 euro verrekenen bij zijn aangifte in Nederland (dat komt neer op 15 procent van 50 euro). De resterende 10 euro (namelijk 20 procent van 50 euro) dient te worden teruggehaald in Zwitserland. Een belegger die niet terugvordert, raakt dus 10 procent van de totale uitkering kwijt. Het is namelijk mogelijk dat banken niet meewerken aan het verstrekken van de documentatie om deze te veel ingehouden Zwitserse dividendbelasting terug te vorderen. Ook kan het zijn dat (hoge) kosten in rekening worden gebracht, zodat het niet loont om terug te vorderen.

Aanmelden aandelen DSM
Kan ik mijn aandelen DSM nog aanmelden voor het bod?

DSM-aandeelhouders konden hun aandelen aanvankelijk tot en met 31 januari 2023 aanbieden onder het bod, maar het sluitingsmoment is verlengd tot op zijn vroegst 7 maart en uiterlijk 11 april 2023.
DSM en Firmenich noemen als reden voor de verlenging dat beide partijen nog niet de benodigde goedkeuring van toezichthouders hebben gekregen voor hun fusieplannen.

De fusiepartijen zullen een openbare mededeling doen op het moment dat deze goedkeuring er wel is.

Het is daarbij goed om contact te houden met uw bank of broker over uw eventuele aanmelding van de aandelen DSM. Sommige financieel dienstverleners sluiten het aanmeldloket iets eerder dan de door de partijen genoemde uiterste datum.

Vragen zijn welkom

De Beleggersservice is schriftelijk (bij voorkeur per e-mail, via vragen@veb.net) en telefonisch (op maandagen en donderdagen tussen 10:00 en 13:00 uur) voor VEB-leden te bereiken.
De Beleggersservice geeft geen concreet beleggings- of juridisch advies, maar kan wel ontwikkelingen op de beurs duiden en achtergrondinformatie geven.

Heeft u een vraag of suggestie? De redactie is te bereiken via effect@veb.net


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap