VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het Amerikaanse The Toro Company maakt al meer dan honderd jaar tal van apparaten voor het onderhoud van tuinen, parken en sportvelden. Met 2.000 patenten op zijn naam zet het bedrijf in op innovatie, maar ook op solide groei middels overnames. De Return on Invested Capital kwam in 2022 uit op een heel fraaie 43,3 procent.

The Toro Company (symbool: TTC) is te vergelijken met de Amerikaanse tractorfabrikant Deere & Company, maar de machines die ze maken zijn wel een slag kleiner. Toro maakt dus geen grote landbouwvoertuigen, maar wel kleinere varianten die gebruikt worden voor de aanleg en het onderhoud van onder meer tuinen, parken, sportvelden en golfbanen.

Toro is vooral bekend van de grasmaaiers, maar het bedrijf houdt zich ook bezig met (ondergrondse) irrigatie- en sproeisystemen, buitenverlichting en apparaten bedoeld voor het opruimen van sneeuw. Professionele partijen zoals verhuur- en onderhoudsbedrijven zijn goed voor meer dan driekwart van de omzet, en particulieren voor de rest. Van de omzet wordt het grootste deel (81 procent) in de Verenigde Staten gerealiseerd.

Goede marktpositie
De marktpositie van Toro is goed. Het bedrijf is structureel heel winstgevend, wat terug te voeren is op concurrentievoordelen. Afgelopen jaar kwam de Return on Invested Capital daardoor uit op een fraaie 43,3 procent.

Toro geniet een goede reputatie en dat geldt eveneens voor de dochterbedrijven, dikwijls marktleiders in een bepaalde niche. Een voorbeeld is American Augers, in 2019 door Toro ingelijfd, dat gespecialiseerd is in horizontale boringen in de bodem voor bijvoorbeeld de aanleg van kabels en leidingen.

Een belangrijk aspect van de competitieve positie van Toro vormt het distributie- en servicenetwerk. Wanneer Toro weer eens een overname doet, kan het de nieuwe producten direct aanbieden via de al bestaande distributiekanalen, zodat het netwerk steeds sterker en waardevoller wordt. Bovendien zijn kostenbesparingen mogelijk wanneer distributienetwerken elkaar overlappen.

Veel patenten
De beurswaarde van Toro bedraagt 12 miljard dollar; over een omzet van 4,5 miljard dollar werd afgelopen jaar een nettomarge behaald van 9,8 procent. Aan cash is 188 miljoen dollar beschikbaar, terwijl de schuld 991 miljoen dollar bedraagt. Deze forse schuld hangt samen met eerdere overnames en is nog net acceptabel. De inkoop van eigen aandelen zou, indien nodig, teruggeschroefd kunnen worden om schulden versneld af te lossen. Het goedgevulde orderboek doet overigens vermoeden dat dit niet nodig is.

Toro is in 1914 opgericht en inmiddels telt het bedrijf bijna 12.000 medewerkers. Het management is van plan om door te gaan met de succesvolle groeistrategie van aanvullende overnames (growth by acquisitions).

Toro hecht ook veel belang aan innovatie. Hier wordt jaarlijks 3,5 procent van de omzet aan besteed. Het bedrijf bezit ruim 2.000 patenten. Aan de hand van de zogeheten interne Vitality Index is het doel om ten minste 35 procent van de omzet te realiseren met producten die in de voorgaande twee jaar zijn geïntroduceerd.

Belangrijke kansen vormen apparaten zonder emissie, producten verbonden met internet en machines die autonoom kunnen functioneren. Dat zijn allemaal zaken waar Toro nadrukkelijk op inzet.

Voor de wat langere termijn heeft Toro zichzelf een specifieke doelstelling opgelegd voor eind 2024, onder de naam Drive for Five. Het doel is dat de omzet dan (ten minste) 5 miljard dollar bedraagt en de operationele marge 15 procent, wat een bedrijfsresultaat impliceert van minimaal 750 miljoen dollar.Eindoordeel: gunstige vooruitzichten
Echt grote bedreigingen voor Toro zijn lastig te vinden. De hoge inflatie en de dreiging van een recessie maken wel dat consumenten terughoudender zijn in hun uitgaven. Het is daarbij goed om in ogenschouw te nemen dat deze volatielere – en voor Toro wat minder lucratieve – consumentenomzet goed is voor minder dan een kwart van het totaal. Uiteraard heeft Toro ook te maken met volatiele grondstoffenprijzen, stijgende lonen en hogere kosten van transport, maar tot op heden heeft het bedrijf die stijgende kosten zonder problemen kunnen doorberekenen.

Het management van Toro komt solide over. Ze hebben er verstandig aan gedaan de focus in voorgaande jaren te verschuiven naar professionele afnemers: daaraan verdient Toro meer dan aan verkopen aan particulieren en bovendien is deze omzet stabieler. Op de website van Toro is te lezen dat “gras groeit, sneeuw valt en infrastructuur veroudert”, waarmee geïmpliceerd wordt dat er voortdurend (vervangings)vraag is naar de producten van het bedrijf.

De Earnings Yield (zie kader) komt momenteel uit op 4,6 procent. Daarmee is het aandeel zeker niet spotgoedkoop, maar in combinatie met de hoge winstgevendheid, de gunstige vooruitzichten en het degelijke management is Toro al met al toch als koopwaardig aandeel te beschouwen.

Over de auteur
Hendrik Oude Nijhuis is een expert op het gebied van waarde-beleggen en auteur van de bestseller: ‘Leer beleggen als Warren Buffett – zijn beleggingsstrategie in theorie & praktijk’ (www.beterinbeleggen.nl)

De auteur bezit geen aandelen Toro.

Hendrik Oude Nijhuis kijkt net als Warren Buffett graag naar de volgende waarderingsmaatstaven:


Return on invested capital (ROIC)
Deze ratio wordt berekend door het bedrijfsresultaat te delen door het geïnvesteerde kapitaal. De ROIC geeft aan in welke mate een bedrijf uitblinkt in het verdienen van geld. Bedrijven met een hoge ROIC hebben vaak een duurzaam concurrentievoordeel.

Earnings Yield (EY)
Deze ratio wordt berekend door het bedrijfsresultaat te delen door de beurswaarde waarbij een correctie is aangebracht voor eventuele schulden en cash. Omdat gerekend wordt met het bedrijfsresultaat en gecorrigeerd wordt voor de balanspositie is de Earnings Yield een betere maatstaf om de waardering van verschillende aandelen met elkaar te vergelijken dan de meer bekende koers-winstverhouding.


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap