VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Zijn voorganger Jacques van den Broek had flinke schoenen achtergelaten om te vullen, maar Sander van ’t Noordende kan tevreden terugkijken op zijn eerste jaar als bestuursvoorzitter van Randstad. Het uitzendbureau boekte een keurige winst en noteerde een indrukwekkende organische groei bij alle bedrijfsonderdelen.

De opstelling van Van ’t Noordende was niet alleen no-nonsens, maar ook bescheiden, zo bleek tijdens een informeel gesprek voorafgaande aan de aandeelhoudersvergadering (ava) van Randstad. De prestaties kunnen wat hem betreft nog op het conto van Van de Broek worden geschreven.

Nieuwe bezems
Het leek allemaal business as usual bij Randstad. Toch heeft het er alle schijn van dat Van ’t Noordende achter de schermen al stevig zijn stempel zet op de organisatie. Het is bijvoorbeeld wel erg toevallig dat tijdens de ava drie medebestuurders tegelijk afscheid namen. Twee bestuurders vertrekken al na vier jaar, de derde na een periode van vijf jaar. President-commissaris Wout Dekker meldde desgevraagd dat dit naast verschillende persoonlijke overwegingen, vooral gedreven was door structurele aanpassingen in de organisatie, waarbij andere competenties en ervaringen nodig zijn. Geen reden tot zorg, aldus Dekker.

Een ander punt op de agenda van Randstad is de centralisering van de IT-systemen. In het verleden had ieder land zijn eigen IT-infrastructuur. De centralisatie zal uiteindelijk moeten leiden tot lagere kosten en een betere (centrale) beheersbaarheid.

Prijscorrectie Duitsland
De VEB zoomde tijdens de ava in op Duitsland, dat wat betreft omzet kleiner is dan Nederland en Italië en slechts de helft van Frankrijk. De zeven procent omzetgroei in Duitsland klinkt goed, maar is niet beter dan in andere landen, terwijl het lage marktaandeel (zeven procent) veel groeiruimte zou moeten bieden. Ook zijn de marges in Duitsland beduidend lager dan elders. Volgens Randstad werd dat onder andere veroorzaakt door de Oekraïne-crisis. Ook de dominantie van de Duitse auto-industrie speelt mee. Fabrieksarbeid -met lagere marges- is hierdoor bij Randstad Duitsland relatief belangrijk.

Ook erkende Randstad dat er bij veel grote Duitse klanten jarenlang te lage prijzen zijn gehanteerd. Hier wordt inmiddels aan gewerkt.

Kansen voor de lange termijn
De wereldwijde schaarste aan talent op allerlei niveaus zal structureel zijn, zo meende Van ’t Noordende. Natuurlijk is een krap aanbod van geschikt personeel ook een risico, maar onder aan de streep ziet Randstad vooral kansen. Het aantrekken en behouden van talent krijgt bij klanten meer en meer een strategisch karakter en Randstad kan daar bij helpen. Dat moet resulteren in hogere prijzen en marges.

Hoewel Randstad al jarenlang waarde creëert – de winst is hoger dan de kosten van kapitaal – waren de bestuurders terughoudend om concrete ambities af te geven tijdens de ava. Beleggers moeten maar afwachten hoeveel tijd Randstad nodig zal hebben om de ebita-marge binnen de doelstelling voor de middellange termijn -vijf tot zes procent- te krijgen. De afgelopen tien jaar is Randstad daar nooit in geslaagd. In 2022 was de marge 4,2 procent (of 4,7 procent onderliggend). Van ’t Noordende temperde de verwachtingen en sprak over verbeteringen van basispunten per jaar.

Geen belastingtruc


Nee, het was geen belastingtruc, zo verzekerde Randstad in de ava. Een rationalisatie in de juridische structuur zorgde voor een hogere rente op intercompany-leningen, waardoor de toekomstige belastbare winst in Luxemburg hoger wordt en daarmee ook de waardering van de Luxemburgse entiteit. Hierdoor konden de carry forward verliezen worden geactiveerd (verrekening van de verliezen met toekomstige winsten). Allemaal erg technisch, maar de impact was gunstig. Een meevaller van 97 miljoen euro en de effectieve belasting daalde van 24,6 naar 17,5 procent van de winst.


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap