VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Zelfs een dividendrendement van zeven procent blijkt onvoldoende om nieuwe beleggers te lokken. De relatief lage waardering van SBM Offshore lijkt structureel.

Het gaat nog jaren duren alvorens SBM Offshore omzet uit duurzame energiebronnen – denk aan windmolens op drijvende platformen op zee – (hopelijk) kan boeken. En vervolgens duurt het nog weer langer voordat die omzet een groot deel van het totaal kan gaan bedragen. Voorlopig blijft de onderneming afhankelijk van haar drijvende olieplatforms op zee, waarmee voor de komende drie decennia alvast ruim dertig miljard dollar aan toekomstige omzet is veiliggesteld. Daar zal het waarschijnlijk niet bij blijven, gezien het grote aantal tenders voor nieuwe platforms dat de komende jaren wordt verwacht.

De royale orderportefeuille en gunstige vooruitzichten voor in ieder geval de komende vier jaar hebben het aandeel desondanks geen beurslieveling gemaakt. Zelfs het dividendrendement van inmiddels zeven procent zal daarbij weinig helpen. SBM Offshore blijft voorlopig laag gewaardeerd, vooral omdat een toenemend aantal institutionele beleggers weg wil blijven uit alles wat te maken heeft met olie en gas.

Simplistisch
Bestuursvoorzitter Bruno Chabas verzuchtte in de aandeelhoudersvergadering dat de onderwaardering komt door een algemeen gebrek aan kennis over de energiemarkt. Het zal volgens Chabas nog vele jaren duren alvorens fossiele energie overbodig is. Mediaberichten die anders luiden, betitelde hij als simplistisch. Ook sprak Chabas de hoop uit dat de Oekraïne-crisis tot meer realisme gaat leiden.

De ceo van SBM Offshore erkende dat allerlei risico’s zijn toegenomen, maar hij verwacht dat deze kunnen worden gecompenseerd met extra winstgevendheid. Er wordt wereldwijd structureel te weinig geïnvesteerd in fossiele energie, zodat het aanbod de vraag niet zal kunnen bijbenen. De investeringen van SBM Offshore zouden hiervan dus kunnen profiteren, aldus Chabas.

Overnameprooi
Met een structureel lage waardering en een groeiende orderportefeuille ligt het voor de hand dat allerlei partijen – denk aan private equity - op de loer liggen om SBM Offshore voor een grijpstuiver van de beurs te halen. President-commissaris Roeland Baan weigerde in te gaan op speculaties en wilde aanvankelijk zelfs niet uitleggen hoe hij een mogelijk belangenconflict met Jaap van Wiechen – die naast SBM-commissaris en voorzitter van de Auditcommissie ook bestuurder is van grootaandeelhouder HAL – zou pareren.

Verder dan de opmerking dat Van Wiechen zijn commissariaat niet vervult als HAL-bestuurder en dat Van Wiechen niet zou deelnemen aan discussies bij een eventuele overname door HAL, wilde Baan niet gaan. Ook leek hij niet gecharmeerd van de suggestie om (verkopende) aandeelhouders een stem te geven bij de selectie van het bedrijf dat een fairness-opinie verstrekt bij een eventueel vertrek van de beurs. 

Klimaatrisico? Geen Key Audit Matter

• Controlerend accountant PwC meldde expliciet dat klimaatrisico’s niet heikel genoeg waren om als speciaal aandachtspunt (Key Audit Matter) te worden gekwalificeerd.

• De VEB was verrast. Het mag weliswaar naïef zijn te veronderstellen dat olie en gas binnen enkele jaren overbodig zijn, maar er zijn wel scenario’s denkbaar waarbij specifiek de winning van olie en gas uit zee sterk moet worden beperkt op de middellange termijn.

• In een dergelijk scenario zou de orderportefeuille van SBM Offshore beduidend lager zijn dan de dertig miljard dollar die tot nu is geboekt voor de komende drie decennia en zijn afwaarderingen onvermijdelijk. Beleggers zouden de visie van een controlerende accountant hierover, na zorgvuldige analyse van de exacte voorwaarden van de diverse contracten, waarderen.

  

 


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap