VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Technologieconcern TKH Group, voorheen Twentsche Kabelfabriek, heeft goede jaren achter de rug. Na het recordjaar 2022 gaat de vlag uit met een fors verhoogd dividend en een aandeleninkoop-programma van 25 miljoen euro. Toch staat de koers ruim onder de pre-coronatop.

Een vol orderboek en een stevige stijging van omzet en bedrijfsresultaat in 2022. De energietransitie speelt TKH duidelijk in de kaart. Onder andere in de Noordzee staan verschillende nieuwe windmolenparken op stapel en dus stijgt ook de vraag naar kabels om de daarmee opgewekte energie te transporteren. Op de aandeelhoudersvergadering (ava) van TKH in het Overijsselse Haaksbergen ontbraken door die mooie cijfers dan ook de echt grote twistpunten.

Toch viel de door TKH voorgestelde aandeleninkoop niet bij alle aanwezigen in goede aarde. Sommige aandeelhouders wensten een forser aandeleninkoopprogramma te zien. Anderen gaven juist de voorkeur aan het aflossen van schulden. In het jaarverslag constateert TKH echter dat het aandeel niet genoeg populariteit geniet. Met de inkoop van eigen aandelen poogt het daar iets aan te doen. Met een cashpositie van 184 miljoen euro ultimo 2022 (2021: 100 miljoen), een netto schuld van 307 miljoen euro en een goed gevuld orderboek van bijna 1 miljard euro heeft TKH dan ook voldoende ruimte om aandeelhouders tevreden te houden.

Drie smart divisies
TKH is sinds enkele jaren opgedeeld in drie divisies die op het eerste oog weinig synergie hebben: Smart Vision (cameracontrole op productieprocessen), Smart Manufacturing (machinebouw en fabrieksautomatisering) en de kabeldivisie: Smart Connectivity. Deze divisie profiteert vooral van de toenemende vraag naar windturbines. TKH verzorgt de bekabeling van diverse windparken en de onderneming heeft de afgelopen jaren de productiecapaciteit voor energiekabels al vervijfvoudigd. Een nieuwe fabriek van 130 miljoen euro aan de Eemshaven, moet tegemoetkomen aan de nog steeds stijgende vraag. Eind 2024 is deze fabriek naar verwachting operationeel.

De drie divisies kampen met eigen problemen. Zo werd de manufacturing-divisie getroffen door problemen in de keten van toeleveranciers, veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Die problemen zijn verleden tijd, aldus TKH, door een nieuwe fabriek in Polen.

Ambities
TKH straalt tijdens de vergadering graag ambitie uit en het streven naar internationale expansie. Dat blijkt wel uit het feit dat bestuurders en commissarissen consequent in het Engels spreken, terwijl partycentrum ’t Hagen in Haaksbergen louter gevuld is met Nederlandse aandeelhouders. De goede financiële resultaten zullen buitenlandse investeerders wellicht wakker maken. Met een koerswinstverhouding van ruim 13 oogt het concern immers relatief goedkoop. Maar de beschermingsconstructies die TKH heeft opgetuigd moeten overnamepartijen afschrikken. De Stichting administratiekantoor TKH Groep, die stemt op de certificaten van aandelen, en de Stichting Continuïteit TKH, die het recht heeft cumulatief preferente beschermingsaandelen te verwerven, zorgen inderdaad voor koudwatervrees bij veel buitenlandse investeerders en daarmee hebben ze ook de overnamemuziek uit de koers gehaald.

Toch blijft de overnamemuziek nog altijd in de verte klinken, al is het alleen al door de aanwezigheid van grootaandeelhouder Teslin op de ava. Vorig jaar nog, gebruikte Teslin gebruikte zijn belang in Accell voor de overname van de fietsenfabrikant met hulp van KKR. En bij Ordina verkocht Teslin dit jaar zijn belang. In de markt wordt TKH gezien als interessant nieuw hapje voor private equity.

Voorlopig zal dat echter zo’n vaart nog niet lopen. Door de sterk gestegen rente is de overnamemarkt vrijwel tot stilstand gekomen. Daalt de rente op termijn, dan zullen de overnamegeruchten weer de kop opsteken. Dat ceo Alexander van der Lof over ongeveer 2,5 jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, zou daarbij ook een rol kunnen spelen.