VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ingenieursbureau Arcadis heeft onder leiding van scheidend bestuursvoorzitter Peter Oosterveer schoon schip gemaakt. Een duidelijke strategie, een opgeschoonde portefeuille, een klantgerichte organisatie en een solide financiering hebben ervoor gezorgd dat de aandelenkoers op recordhoogte staat. Het is aan de nieuwe ceo Alan Brookes om dit succesverhaal voort te zetten.

Peter Oosterveer werd op de aandeelhoudersvergadering (ava) van Arcadis overladen met dankbetuigingen. Hij heeft het ingenieursbureau binnen zes jaar weer gezond gemaakt en draagt het stokje over aan Alan Brookes. 

Oosterveers voortijdige vertrek – zijn termijn liep nog twee jaar, maar hij wilde meer tijd aan zijn gezin spenderen – komt echter op een heikel moment. Arcadis heeft net enkele overnames gedaan en het is nu aan Brookes om die goed te integreren. Een zware taak want veel bedrijfsovernames mislukken, zoals ook Arcadis onder de voorganger van Oosterveer heeft ervaren. 

Blij met overnames 
De kans is groot dat dit pessimisme niet terecht is, zo bleek tijdens de ava. Brookes kent Arcadis door en door en promoveerde in 2020 tot chief operating officer. Bovenal zijn er wat betreft de recente overnames tot dusver geen lijken uit de kast gekomen, aldus Oosterveer. Integendeel: dankzij die overnames wordt Arcadis momenteel als een serieuze leverancier gezien voor zo’n 250 mogelijke projecten, die voorheen buiten bereik waren geweest. De overnames versterken namelijk de positie in markten voor de energietransitie en water. Oosterveer was trots dat geen enkele nieuwe kernmedewerker de organisatie had verlaten, daarmee onderstrepend dat de overnames niet louter gericht waren op kostensynergie. De integratie van alle overgenomen partijen zal voor 2023 volledig zijn afgerond. 

Overigens is het risicoprofiel van de onderneming onlangs verlaagd dankzij een financiering van 500 miljoen euro, ter vervanging van een overbruggingskrediet. 

Arcadis is geen bank 
Helemaal brandschoon is de overdracht van Arcadis aan Brookes niet. Het betalingsgedrag van sommige Arcadis-klanten is al jarenlang een probleem. Eind 2022 bedroegen de rekeningen van klanten die langer uitstonden dan vier maanden (en veelal meer dan een jaar) zo’n vier procent van de jaarlijkse omzet. Arcadis had hiervoor al een voorziening van 47 miljoen euro getroffen in de kosten, wat overeenkomt met maar liefst 22 procent van de operationele winst. 

Oosterveer beaamde de kwestie, die vooral lag bij sommige klanten in het Midden-Oosten. Arcadis is al enkele jaren geleden begonnen zich terug te trekken uit die regio en verwacht dit – op enkele klanten na – voor eind 2023 te hebben voltooid. Terwijl de onderneming probeert betalingsrisico’s in de prijzen te verdisconteren, wil Arcadis vooral selectiever zijn in de klanten die het wil bedienen. Uiteindelijk is Arcadis geen bank, zo stelde de scheidend topman nuchter vast. 

Vertrek personeel
Een ingenieursbureau is zo goed als de mensen die er werken. Een krimpende organisatie zal niet de beoogde groei in projecten kunnen leveren. Des te zorgwekkender dus dat maar liefst 14,7 procent van de medewerkers ontslag nam in 2022. Oosterveer zag het als een inhaalslag van na de coronapandemie, toen er nauwelijks mensen vertrokken. Inmiddels zou dit percentage sterk zijn verminderd.