VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Sif heeft honderden miljoenen nodig voor de bouw van een fabriek die funderingen kan maken voor de grootste windmolens op zee. Op vrijdag 16 juni kondigde het bedrijf een aandelenemissie aan en inmiddels worden de claims verhandeld en kunnen beleggers inschrijven. Hoe gaat dit in zijn werk?

1: Waarom heeft Sif deze claimemissie?
Met het nieuwe geld verwacht de onderneming nog grotere stalen funderingspilaren -monopiles- te kunnen produceren die dienen als het fundament van windparken. In februari dit jaar kondigde Sif aan dat het  328 miljoen euro wilde investeren in een nieuwe fabriek in Rotterdam. Met de aandelenemissie van 50 miljoen euro wordt een deel van deze fabriek op de Tweede Maasvlakte gefinancierd.

De rest van het benodigde geld wordt op verschillende manieren bij elkaar gesprokkeld. Zo beloofden bijvoorbeeld de eerste klanten - waaronder Ecowende, de combinatie van Shell en Eneco - via een vooruitbetaling van 100 miljoen euro bij te dragen aan de fabriek. Nederlandse banken en het investeringsfonds Invest-NL verstrekken bij elkaar 121 miljoen euro met kredieten en leaseconstructies. De rest wordt opgehaald door uitgifte van 50 miljoen euro aan preferente aandelen met een vaste vergoeding (minimaal 5 procent) aan de Noorse klant en aandeelhouder Equinor. Deze aandelen zijn in 2028 om te wisselen naar gewone aandelen tegen 12 euro per stuk.

Het bedrijf uit Roermond is in april al begonnen met de bouwwerkzaamheden. De fabriek moet in de eerste helft van 2025 op volle kracht draaien. Met de nieuwe fabriek kan Sif monopiles met een diameter tot 11,5 meter in plaats van de huidige 9 meter produceren.

Het brutobedrijfsresultaat (ebitda) zal volgens Sif in 2025 uitkomen op 135 miljoen euro. Vanaf 2026 moet de ebitda op zijn minst 160 miljoen euro bedragen. Daarmee zal deze omvangrijke investering een terugverdientijd hebben van drie tot vier jaar, aldus Sif-topman Fred van Beers.

2: Hoe ziet de claimemissie van Sif eruit?
Sif haalt 50 miljoen euro aan vers kapitaal op bij beleggers. Het gaat om 4,4 miljoen nieuwe aandelen bij de bestaande 25,5 miljoen uitstaande aandelen. Het bedrijf heeft zich reeds verzekerd van steun van zijn belangrijkste aandeelhouders Egeria (aandelenbelang: 49,2 procent) en Equinor (16,3 procent).

De aandeelhouders van Sif hebben verhandelbare inschrijvingsrechten (claims) ontvangen. Hiermee hebben bestaande aandeelhouders het recht om voor elke 41 aandelen in bezit er 7 bij te kopen tegen bijbetaling van 11,50 euro per nieuw aandeel. Beleggers die niet mee willen doen met de claimemissie kunnen de claims verkopen op de beurs. Wie niet intekent zal zijn belang in het aandeel Sif zien verwateren met 14,6 procent. De claimrechten zijn te verhandelen tot en met de sluiting van de beurs op vrijdag 30 juni.

3: Er wordt gesproken over een discount van 19 procent. Wat wordt hiermee bedoeld?
Als een aandeel zogenaamd ex claim gaat, dan heeft dit een effect op de koers. Van tevoren wordt daarom een theoretische prijs berekend, op basis waarvan de uitoefenprijs wordt bepaald. Deze theoretische prijs wordt theoretical ex-rights price (TERP) genoemd. De TERP is het gewogen gemiddelde van de prijs van de nieuwe en oude aandelen:

TERP =     #oude aandelen p. recht x aandelenkoers + #nieuwe aandelen p. recht x uitoefenprijs
                                  #oude aandelen p. recht + #nieuwe aandelen p. recht

Uitgaande van de slotkoers van vrijdag 16 juni (14,66 euro) was de TERP voor Sif als volgt:

TERP = 41 x 14,66 euro+ 7 x 11,50 euro   = 14,20 euro
                        48

De discount (de korting) van de nieuwe aandelen ten opzichte van de TERP is dus:

Discount = 14,20 euro – 11,50 euro x 100% = 19%
                             14,20 euro

De korting kan gezien worden als lokkertje om beleggers over de streep te trekken om in te schrijven op de emissie. Als beleggers geen gebruik willen maken van het inschrijfrecht, kunnen zij de claims via de beurs verkopen. De opbrengst van deze verkoop is dan een vergoeding voor de verwatering die de belegger tegemoet ziet.

4: Wat is zo'n inschrijvingsrecht waard?
De theoretische waarde van een inschrijvingsrecht is afhankelijk van de huidige beurskoers van de oude aandelen, de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en de ruilverhouding. De theoretische prijs van een inschrijvingsrecht kan als volgt worden berekend:

Prijs inschrijvingsrecht = ruilverhouding x (huidige beurskoers - uitgifteprijs)

Bij een aandelenkoers ex claim van 14,20 euro is de prijs in theorie als volgt:

7/41 x (14,20 euro – 11,50 euro) = 0,46 euro

Let wel: dit is slechts de waarde op basis van de slotkoers van de dag voordat de claim verhandeld werd. In de praktijk zullen er afwijkende prijzen ontstaan doordat de koers van het aandeel, zoals ook het geval is bij alle andere aandelen, verandert (zie hier). Daarbij zullen mogelijk de inschrijvingsrechten lager of hoger noteren dan de theorie voorschrijft.

5: Hoe lang heb ik nog de tijd om aan te melden?
De aanmeldtermijn loopt tot dinsdag 4 juli 17.40 uur, maar het kan zijn dat de eigen bank of broker een kortere deadline hanteert.  

Beleggers die niet willen inschrijven op de claimemissie kunnen tot uiterlijk vrijdag 30 juni op 17.40 uur hun claimrechten verzilveren. Beleggers die vergeten aan te melden of vergeten hun claimrechten te verkopen lopen het risico dat de rechten waardeloos aflopen.

6: Wat is de beste optie, verkopen of uitoefenen?
De afweging in te schrijven is afhankelijk van persoonlijke beleggingsdoelstellingen en de verwachting ten aanzien van het aandeel Sif.

Pessimistische beleggers zullen onder meer wijzen op het feit dat de bouw van de nieuwe Rotterdamse fabriek nog maar kortgeleden is begonnen. Het is een enorm project en in het verleden liep Sif tegen vertragingen aan.

Optimistische beleggers kijken meer naar de groeiende vraag naar windmolens. Daarbij zal de ebitda volgens Van Beers in 2026 minimaal 160 miljoen euro bedragen (tegenover 42 miljoen euro ebitda over 2022). Het aandeel lijkt, afgelezen aan allerlei waarderingsmaatstaven, niet overdreven duur.

Opties

Voor opties geldt dat deze door Euronext worden aangepast volgens de zogeheten ratiomethode. Op deze manier ondervinden beleggers in afgeleide producten geen onnodig voor- of nadeel van de claimemissie.

De berekende ratio bij Sif bedraagt 0,9685. Hiermee worden de uitoefenprijs en de contractgrootte aangepast. Normaal gesproken hebben de opties van Sif een contractgrootte van 100 aandelen. Door de toepassing van de ratiomethode zal de contractgrootte wijzigen naar 103 aandelen. Een eventueel afrondingsverschil wordt geldelijk verrekend door middel van een zogeheten equalisation payment.

Net als bij opties wordt de ratiomethode ook toegepast op andere afgeleide producten zoals turbo’s, speeders en sprinters. De ratio wordt hier gebruikt om het financieringsniveau en de stop loss-niveaus aan te passen zodat ook deze beleggers geen voor-of nadeel ondervinden.