VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Leden van de VEB kunnen kosteloos contact opnemen met het team van ervaren professionals van de VEB. Vragen gaan onder meer over VEB-acties, ontwikkelingen op de beurs, beleggingsproducten en financieel dienstverleners. Iedere maand selecteert de Beleggersservice enkele veelgestelde vragen om in deze rubriek te beantwoorden.

Overboeken effectenportefeuille

Wat zijn zaken om op te letten bij het overboeken van effecten naar een andere bank of broker?

Bij het overstappen naar een andere financieel dienstverlener is het voor beleggers verstandig om scherp te zijn op een aantal zaken.

Allereerst de rechtsbescherming. Daaronder valt onder meer de controle dat de financieel dienstverlener direct onder Nederlands toezicht valt van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en van De Nederlandsche Bank. Ook is het zinvol om te kiezen voor een partij die is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, het Kifid, en daar heeft gekozen voor een bindend oordeel.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar een aantal praktische zaken, waaronder kosten en mogelijke rompslomp.

Wanneer een cliënt met medeneming van de effectenportefeuille besluit te vertrekken bij een bank of broker, gaan enkele zaken spelen. Zo kan het zijn dat er kosten in rekening worden gebracht. Als dat zo is, geldt dat vaak per fondsregel. U doet er goed aan om zowel bij de ‘oude’ als bij de ‘nieuwe’ bank of broker hiernaar te informeren.

Een andere mogelijkheid is om de bestaande portefeuille te liquideren, zodat de verkoopopbrengst kan worden overgeboekt; dan komen er wel transactiekosten bij. Die tarieven zijn doorgaans via internet te vinden op de website van uw bank of broker. Daarbij dient u erop te letten dat de verkoopopbrengst pas later (vaak is dat twee dagen) na de transactie valutair op de rekening staat en dat het geld pas dan kan worden weggeboekt. Eerder overboeken kan namelijk een dure of zelfs ongeoorloofde debetstand opleveren.

Assortiment
Verder is het aan te raden om bij de nieuwe bank of broker te informeren of er kosten zijn om daar nieuwe klant te worden. In sommige gevallen is het daarnaast zo dat de nieuwe broker de kosten die de overstapper maakt (deels) voor zijn rekening neemt. U doet er goed aan dat bij uw nieuwe broker na te vragen, en vraag dan ook naar de eventuele voorwaarden.

Het is bovendien goed om bij de nieuwe partij na te gaan of deze alle fondsen die u wilt overboeken ook in het assortiment heeft. Daarnaast kan er, in geval van overboeking, in deze effecten enige tijd niet gehandeld worden. Dat kan pas weer wanneer de fondsen zijn bijgeschreven in uw nieuwe account. De overboekingsduur kan erg verschillen per bank of broker en is afhankelijk van het type beleggingsinstrument. Mogelijk is wel een indicatie te geven.

Er is een extra aandachtspunt bij rechtspersonen, zoals bv’s: indien u een beleggingsrekening aanhoudt op naam van een entiteit, dan is het aan te raden om ook na te vragen of er nog specifieke voorwaarden of bepalingen gelden en of er veranderingen aanstaande zijn. Niet alle brokers faciliteren zakelijke beleggingsrekeningen.

In het najaar volgt er weer een vergelijkend onderzoek naar banken en brokers, gericht op de verschillende kosten en kwalitatieve aspecten. Op dit moment is vergelijken ook al mogelijk, via een tool op de VEB-website www.veb.net/finner.

Vragen zijn welkom


De Beleggersservice is schriftelijk (bij voorkeur per e-mail, via vragen@veb.net) en telefonisch (op maandagen en donderdagen tussen 10:00 en 13:00 uur) voor VEB-leden te bereiken.
De Beleggersservice geeft geen concreet beleggings- of juridisch advies, maar kan wel ontwikkelingen op de beurs duiden en achtergrondinformatie geven.

Heeft u een vraag of suggestie? De redactie is te bereiken via effect@veb.net

 

Dit artikel verscheen eerder in Effect nr. 7-8, 2023.


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap