VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De langverwachte hervatting van handel in Triodos-certificaten verloopt tot nu toe uitermate teleurstellend. Certificaathouders kunnen hun stukken nauwelijks kwijt en alleen tegen afbraakprijzen. Triodos moet snel plannen ontvouwen om de handelsfaciliteiten structureel te verbeteren.

Bijna drie jaar konden beleggers in certificaten van Triodos niet van hun stukken af, nadat de bank het interne handelssysteem had platgelegd. Teveel beleggers bleken te willen verkopen.  

Om de handel te herstellen kwam het bestuur van Triodos uit bij een extern platform, een zogenoemde MTF. Via dit platform, waarvoor registratie bij uitbater Captin noodzakelijk is, kunnen certificaathouders van Triodos vanaf begin juli orders inleggen. Maar van noemenswaardige handel is vooralsnog geen sprake. Een vrijwel verwaarloosbaar aantal certificaten verwisselt van eigenaar, veel minder dan voor opschorting van de handel.  

Ook, en mede ingegeven door die beperkte handel, is de prijs van de certificaten in de vier handelssessies tot nu toe hard gekelderd. Waar Triodos de economische waarde van een certificaat per 1 januari 2023 nog schatte op 60 euro, wisselden de stukken tijdens de laatste handelssessie voor 22,50 euro van eigenaar.  

De gestage koersdaling en beperkte handelsmogelijkheden zijn inmiddels van een dusdanige omvang dat de VEB verder afwachten niet wenselijk acht. De beleggersvereniging roept de bank op om op korte termijn de beloofde verbetering in verhandelbaarheid waar te maken.  

Brief  
In een brief aan het Triodos-bestuur vraagt de VEB om meer handelsmomenten en een duidelijker orderboek. Nu nog kan er maar een keer per week gehandeld worden en moeten potentiële kopers en verkopers het doen met een overzicht van ingelegde orders dat weinig transparantie biedt.   

Brief aan Triodos
 

Volgens de VEB wordt een meer realistische prijsvorming pas na jaren van handel bereikt als Triodos doorgaat op de gekozen route. 

Behalve transparantie over de handelssystematiek wil de VEB ook een update over de pogingen van Triodos om nieuwe investeerders te interesseren voor de bank. Het gaat dan om grotere investeerders, waarmee de bank in aanloop naar de heropening van handel gesproken zal hebben. Maar ook om de groei in nieuwe particuliere geïnteresseerden.  

Ook is het gewenst dat de bank meer duidelijkheid biedt over omvang van en risico’s op juridische claims door de eerdere stopzetting van de handel. Af en toe komen procedures in het nieuws van Triodos-klanten tegen de bank. Het gaat om individuele zaken, voornamelijk in het buitenland, wat het voor beleggers extra moeilijk maakt om omvang en risico in te schatten.  

De VEB begrijpt dat Triodos in aanloop naar de bekendmaking van de halfjaarcijfers op 17 augustus beperkingen kent over wat wel en niet met de markt te delen. Maar gegeven de situatie is snellere duidelijkheid op zoveel mogelijk punten nu in het belang van alle betrokkenen.  

=====

Update 1-8-2023: Reactie Triodos

Inmiddels heeft Triodos gereageerd op de VEB-brief.

De bank onthoudt zich van directe duidelijkheid en verwijst herhaaldelijk naar mededelingen die zullen volgen op de publicatie van de halfjaarcijfers van 17 augustus. De bank stelt nogmaals een substantiële toename van de nettowinst te verwachten over de eerste helft van 2023. 

Het antwoord van Triodos