VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hoewel de informatieplicht van brokers zich niet te ver uitstrekt, zijn er wel standaarden om aan te voldoen wat betreft het weergeven van kosten. De AFM heeft een onderzoek gedaan naar de presentatie van de kosteninformatie met uitsplitsing voorafgaand aan een transactie. Daarin is vastgesteld dat de verplichte illustratie bij enkele brokers geheel ontbrak en in andere gevallen onvolledig was.

Het gaat bij het inzicht niet alleen om de transactiekosten, maar ook om productkosten zoals lopende kosten van fondsen, de bied-laatspread en valutakosten. De informatie moet op een duurzame drager worden verstrekt, dat wil zeggen dat deze later ook nog beschikbaar moet zijn voor de belegger. Alle brokers uit het onderzoek geven aan dat zij dit overzicht voorafgaande aan de orderbevestiging verstrekken. 

Een andere zaak die belangrijk kan zijn, vooral voor beleggers met buitenlandse individuele aandelen, is het terugvragen van te veel ingehouden bronbelasting. Ook het uitlenen van effecten is een belangrijke kwestie. Verder bekijken we de kosten voor een echte passieve belegger. 

Bronbelasting 
Het is goed om na te gaan hoe een broker u kan helpen bij het terugvorderen van bronbelasting. Elk land kent een eigen heffingspercentage op rente- en dividenduitkeringen. Deze belasting kan doorgaans tot een bepaald verdragstarief verrekend worden in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, vaak 15 procent, maar een belegger betaalt soms meer. 

Voor Frankrijk en de Verenigde Staten is om te beginnen het zogeheten relief at source mogelijk. Een verlaagd tarief wordt dan automatisch ingehouden. Welke brokers kunnen dit faciliteren? Dat ziet u in de tabel onderaan deze pagina. 

Daarnaast zijn er diensten van de banken en brokers om een teveel aan betaalde bronbelasting terug te vragen. Dit kan worden teruggevorderd bij de buitenlandse belastingdienst. Beleggers kunnen dit ook zelf doen, maar dat kan een kostbare en langdurige procedure zijn. Daarbij is veelal ook documentatie en ondersteuning van de broker nodig. Hoe zit dit bij de partijen uit het onderzoek? ABN Amro 
ABN Amro kan te veel ingehouden belasting voor klanten terugvragen voor acht Europese landen. De kosten hiervoor bedragen 90,75 euro per dividendregel. De bank is ook bereid om benodigde dividendnota’s voor het zelf terugvragen te verstrekken. 

BUX 
BUX heeft geen dienst die het terugvorderen van te veel ingehouden bronbelasting faciliteert. De broker geeft ook aan dat het de formulieren om dit zelf te doen niet kan verschaffen. 

DeGiro 
Voor bepaalde rechtsgebieden biedt DeGiro hulp bij belastingterugvordering, die beperkt is tot het invullen van vooraf goedgekeurde formulieren. Als vrijwillige dienst, indien geautomatiseerde of gestandaardiseerde processen van toepassing zijn, kan de broker proberen om documenten met specifieke informatie over de ontvangen dividenden en ingehouden bronbelasting te verstrekken. 

Easybroker 
Easybroker geeft aan dat zij de vereiste documentatie kan verstrekken om zelf te veel ingehouden bronbelasting terug te vragen. Binnen het klantenportaal is er de mogelijkheid om zogenoemde tax vouchers aan te vragen, tegen een vergoeding. Dat kan voor Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. 

ING 
ING biedt een dienst om te veel betaalde bronbelasting terug te vorderen in 15 landen. Hiervoor moet minimaal 60 euro kunnen worden teruggevorderd per individuele dividendbetaling. Per geslaagde terugvordering wordt 50 euro in rekening gebracht. ING verstrekt geen formulieren waarmee beleggers zelf te veel ingehouden bronbelasting kunnen terugvragen. 

LYNX 
Voor Franse aandelen kan de partij waar de rekening is ondergebracht, Interactive Brokers (IB), het verzoek voor teruggaaf van te veel ingehouden dividendbelasting faciliteren. Er gelden kosten van 125 euro per dividendbetaling. LYNX kan – tegen kosten – ook formulieren verstrekken waarmee beleggers zelf te veel ingehouden bronbelasting kunnen terugvorderen. 

Rabobank 
De terugvordering van bronbelasting kan Rabobank regelen voor de volgende acht landen: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. De kosten zijn 80 euro per individuele dividenduitkering. Rabobank verstrekt niet de formulieren waarmee beleggers zelf ingehouden bronbelasting kunnen terugvorderen. 

Saxo Bank 
Saxo Bank werkt samen met The Reclaim Company voor het terugvorderen van te veel ingehouden bronbelasting. Deze rekent voor de meeste landen 55 euro exclusief btw per dividenduitkering. Op aanvraag levert Saxo ook de formulieren waarmee beleggers zelf buitenlandse bronbelasting kunnen terugvragen. 

Securities lending 
Het uitlenen van effecten die een belegger aanhoudt, is een manier waarop brokers extra inkomsten kunnen genereren. Dat heet ook wel securities lending. Als dit gebeurt, ontstaat er wel risico als de inlenende partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Het is overigens goed om te beseffen dat bijvoorbeeld etf’s en fondsen ook de onderliggende beleggingen kunnen uitlenen om extra inkomsten te genereren. Worden echter aandelen uitgeleend die een belegger direct in de portefeuille heeft, dan kan deze wel stemrecht verliezen.  

Bij ABN Amro, ING en Rabobank worden de effecten van beleggers niet uitgeleend. 

BUX: Via de klantovereenkomst stemmen beleggers ermee in dat alle effecten die beleggers houden, kunnen worden uitgeleend. BUX is dan steeds de contractuele tegenpartij van de belegger. Voor effecten die zijn uitgeleend, ontvangt de klant bij BUX geen vergoeding.  

DeGiro: De effecten van beleggers kunnen worden uitgeleend volgens de cliëntovereenkomst. DeGiro geeft echter aan dat dit in de praktijk al een tijd niet meer gebeurt. Als de broker dit weer gaat doen, dan zullen klanten daarvan op de hoogte worden gesteld. In zogeheten custody-accounts gebeurt uitlenen sowieso niet, maar die kunnen niet meer worden geopend. 

Bij Saxo Bank, Easybroker en LYNX worden effecten standaard niet uitgeleend, maar kan dit wel worden aangezet. De broker (Saxo Bank of Interactive Brokers in het geval van Easybroker en LYNX) is daarbij de tegenpartij die de stukken inleent. De baten komen bij deze partijen voor de helft terecht bij de belegger wiens stukken zijn uitgeleend. 

Speciale beleggingsvormen 
Meerdere partijen bieden een mogelijkheid om automatisch periodiek een bedrag te beleggen in geselecteerde producten. Bij Saxo Bank en BUX kan dat ook transactiecommissie schelen.  

Saxo Bank: Bij Saxo kunnen beleggers automatisch een vast bedrag per maand inleggen in etf’s en beleggingsfondsen, het zogenoemde AutoInvest. Daarbij worden geen transactiekosten gerekend. Wel betaalt een belegger de servicefee voor het gekozen beleggingspakket. De passieve belegger zal waarschijnlijk bij Saxo Green uitkomen.  

De belegger kiest zelf een bedrag en de beleggingsproducten. De automatische order kan worden uitgevoerd op de 4e of de 28e van de maand (of de eerstvolgende handelsdag). Voor een groot deel van de etf’s kunnen met het bedrag ook fracties aan worden gekocht.  

BUX: Een speciaal ordertype bij BUX is de Zero Order. Dit is een order zonder commissie die beleggers kunnen inleggen gedurende de handelsdag, maar die wordt uitgevoerd binnen een execution window. Deze start 90 minuten voor het sluiten van de markt. Alle orders die voor dat moment zijn ingelegd, worden binnen een tijdspanne van een uur uitgevoerd. De Zero Order is beschikbaar voor Europese aandelen en etf’s. 

De koers bij het opgeven van de Zero Order zal meestal niet overeenkomen met de koers op het moment van uitvoering. Bij aankopen kan men dus meer betalen en bij verkopen minder ontvangen. Om bij aankopen de invloed van een stijgende koers op te vangen, wordt een extra buffer in geld gereserveerd. Als de afwijking van de koers te groot is, vervalt de order. Dit geeft dit type order meer risico dan een limiet- of marktorder.  

BUX biedt ook de mogelijkheid een beleggingsplan op te stellen, waarmee een keer in de maand voor een ingesteld bedrag (minimaal 5 euro) door de belegger gekozen producten worden gekocht. Dit is mogelijk voor een selectie van de grote liquide aandelen en etf’s. 

Zo kunnen beleggers ook fractionele aandelen of stukjes van een etf kopen. Het beleggingsplan werkt via Zero Orders, waarbij tegen de marktprijs op het moment van uitvoering wordt gehandeld.  

Profiel Passieve belegger 
Beleggingsfondsen, waaronder etf’s, kunnen door de langetermijnbelegger worden gebruikt om met maar een paar effecten een goed gespreide portefeuille op te bouwen. Een passieve belegger, die op vaste basis fondsen koopt, kan goedkoper uit zijn dan iemand die aandelen koopt en vergelijkbare bedragen inlegt. Ten eerste hoeven veel minder transacties te worden gedaan. Daarnaast zijn er twee zaken die de kosten kunnen verlagen: 

1Transactiekosten kunnen lager zijn, of zelfs afwezig zijn voor etf’s en fondsen. 
2 Een beleggingsplan, waarbij automatisch bedragen worden ingelegd, kan een kostenvoordeel bieden. Profiel  
Een belegger heeft door het jaar heen gemiddeld 50.000 euro belegd. Hij doet drie transacties per maand, waarbij de iShares Core MSCI World UCITS ETF (IE00B4L5Y983), de iShares Core Euro Stoxx 50 ETF (IE0008471009) en de iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (IE00BKM4GZ66) worden gekocht. Deze zijn verkrijgbaar op verschillende Europese beurzen, waaronder Euronext Amsterdam.  

De inleg per etf per maand is 200 euro. De iShares-etf’s van BlackRock zijn vertegenwoordigd in de assortimenten van alle partijen, maar een belegger kan uiteraard kiezen voor een soortgelijk fonds van een andere aanbieder. We berekenen de kosten die de broker in rekening brengt, dus bijvoorbeeld niet de spread of productkosten. De iShares Core Euro Stoxx 50 ETF is uitkerend en betaalt per kwartaal. Daarmee ontvangt de belegger vier keer per jaar een dividenduitkering van 125 euro. 

DeGiro: De broker heeft een kernselectie etf’s en beleggingsfondsen, waarin per product een keer per maand met transactiekosten van 1 euro gehandeld kan worden (onder voorwaarden geldt voor volgende transacties in dezelfde maand in hetzelfde fonds ook dat tarief). De drie genoemde etf’s behoren tot deze kernselectie.  

ABN Amro: Omdat de iShares-etf’s in het basisassortiment zitten, is de belegger geen transactiekosten verschuldigd. De belegger zal met dit passieve profiel uit de voeten kunnen met Zelf Beleggen Basis, waarmee de vaste kosten worden bespaard van de Plus-variant die in het brokeronderzoek als uitgangspunt is genomen.  

Bij BUX gaan we uit van het beleggingsplan, bij Saxo Bank van AutoInvest. 

Het is duidelijk dat BUX en DeGiro de goedkoopste brokers zijn voor een passieve belegger: BUX door het beleggingsplan en de beperkte servicefee en DeGiro door de lage transactietarieven voor etf’s in de kernselectie en de afwezigheid van andere kosten. Daarna komen echter twee banken die voor actievere aandelenbeleggers echt tot de dure partijen behoren. ABN Amro en Saxo Bank zijn dankzij het basisassortiment en AutoInvest redelijk voordelig. Easybroker en zeker LYNX zijn dan weer relatief een stuk duurder dan bij de actievere beleggingsprofielen. Bij de keuze van een broker maakt het dus zeker uit wat voor type belegger u bent. 


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap