VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

In de ochtend van 9 oktober ontving de VEB signalen dat het niet mogelijk was om in te loggen bij DeGiro. Volgens de website allestoringen.nl waren er binnen een uur na beursopening al bijna 2500 storingsmeldingen gedaan. Lees hieronder wat u kunt doen bij een storing bij uw broker.

Hoewel de VEB niet verantwoordelijk is voor de IT-systemen van de banken en brokers in Nederland,  volgt zij de ontwikkelingen in het brokerlandschap op de voet. Daarnaast benadrukt de VEB dat het van belang is om voldoende capaciteit te hebben, met name op momenten van piekdrukte. Ook in geval van updates op het platform is dat essentieel, zodat deze soepel verlopen. Mocht het toch - buiten de schuld van de belegger om - misgaan, dan dienen er ruimhartige regelingen te worden getroffen. 

Het is altijd erg vervelend voor beleggers als zij niet bij hun effectenportefeuille kunnen komen. Of dat zij daar wel bij kunnen komen, maar dan geen order in kunnen leggen. Dit is zeker het geval als beleggers schade willen (of moeten) beperken, maar ook als zij beleggingskansen willen benutten die er misschien na enkele uren niet meer zijn. Achteraf bewijzen dat je precies op moment X aandeel Y of Z had willen kopen of verkopen is erg moeilijk, maar het kan wel degelijk.   

Wat doet de VEB?  De VEB kan de situatie meestal niet direct oplossen, maar neemt signalen van beleggers op dit punt wel serieus. Zo kan de VEB dergelijke storingen met de broker of het handelsplatform bespreken of het meenemen in de reguliere besprekingen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ook met Euronext Amsterdam heeft de VEB goed contact.   
 
Vaak gaat het om individuele situaties die zich lenen voor het doorlopen van de Interne Klachtenprocedure, maar de VEB heeft bij bepaalde problemen met financieel dienstverleners in het verleden ook meermaals namens beleggers gericht actie ondernomen.   
 
Toch handelen tijdens een storing?  
Mocht u toch willen handelen in geval van een storing, dan doet u er goed aan om eerst na te gaan of uw financieel dienstverlener hiervoor een procedure heeft vastgelegd in bijvoorbeeld een handleiding.  

Daarin kan een alternatieve route staan vermeld om een order in te leggen wanneer een storing optreedt. Zo heeft DeGiro op de website een instructie over wat u kunt ondernemen op het moment dat wegens een technische storing geen order te plaatsen is.
 
Mocht deze procedure niet vastliggen, dan is het zinvol om tijdens een storing eerst telefonisch contact op te nemen. Lukt dat herhaaldelijk ook niet, dan kunt u een e-mail sturen waarin u uw bank of broker informeert over uw voorgenomen order.    
 
Indien uw order geen uitvoering krijgt, kunt u een klacht indienen. Het schriftelijke orderverzoek kan daarbij dienen als bewijsmateriaal ter onderbouwing van de klacht. Zo heeft u een bewijs dat u wilde handelen en dat u als gevolg van de storing mogelijk schade heeft geleden. Indien bijvoorbeeld een systeem herhaaldelijk niet functioneert (bijvoorbeeld bij grote drukte), kan mogelijk sprake zijn van een tekortkoming.   
 
In dat geval kunt u de schade in een klacht aan uw financieel dienstverlener voorleggen. Mocht u er via de Interne Klachtenprocedure niet uitkomen, kunt u nadere juridische stappen overwegen. Een optie is om dat te doen via het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), een geschillenbeslechter als alternatief voor de rechter, mits de dienstverlener daar is aangesloten.   
 
Meer informatie over de Kifid-procedure vindt u op de Kifid-website. 

Ook kunt u op hun website zoeken en kijken in het uitsprakenregister. Voorbeelden van uitspraken over dergelijke situaties zijn te vinden door in de zoekfunctie van het uitsprakenregister te zoeken op de term ‘storing’. Uiteraard spelen er bij iedere situatie specifieke omstandigheden van het geval.