VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fastfoodketen McDonald’s ontvouwde vorige week zijn toekomstplannen op de beleggersdag. De hamburgergigant wil het aantal restaurants laten stijgen tot 50 duizend in 2027. Dat is  de snelste toename ooit in het meer dan vijfenzestigjarige bestaan van McDonald’s. Wat betekent dit voor de verwachte winstgroei over deze periode?

"Je bent groen en groeit, of je bent rijp en rot'', was het motto van McDonald’s oprichter Ray Kroc. De geest van Kroc waart nog altijd rond bij de fastfoodketen. Zo bleek onlangs tijdens een speciale dag voor investeerders.

“Als we aan de toekomst denken zetten we hoog in, net als onze oprichter Kroc”, aldus ceo Chris Kempczinski. Maar eigenlijk is dat nog een understatement, want de ambities van de 55-jarige Amerikaanse ceo overstijgen zelfs die van oprichter Kroc.

Kempczinski wil de komende jaren bijna 9 duizend nieuwe restaurants openen. Dat zou de snelste toename van restaurants betekenen in het meer dan vijfenzestigjarige bestaan van het bedrijf.

McDonald’s gaat de komende jaren in recordtempo nieuwe restaurants openen

Bron: jaarverslagen McDonald’s. Investor Update 2023. Berekening VEB. Aantal vestigingen in duizendtallen.

Omzetgroei
McDonald’s wil over vier jaar 50 duizend restaurants hebben. Nu staat de teller nog op ruim 41 duizend locaties, waarvan veruit het grootste deel bestaat uit franchisevestigingen (zie grafiek). Volgens Kempczinski zal het aantal nieuwe vestigingen volgend jaar met vier procent stijgen. In de jaren daarna moet het percentage waarmee het netwerk wordt uitgebreid verder oplopen tot vijf procent per jaar.

En dan put Kempczinski nog uit een ander vaatje om de groei aan te jagen. Behalve de extra omzet uit nieuwe restaurants moet ook de omzet van de al bestaande vestigingen omhoog. McDonald’s wil uit de bestaande restaurants volgend jaar circa twee procent meer omzet peuren door bijvoorbeeld meer frites te verkopen of prijzen te verhogen. Ook deze zogenaamde organische omzetgroei moet volgens Kempczinski na 2024 versnellen tot 2,5 procent per jaar.

Winsttoename
Groei levert aandeelhouders in McDonald’s veel op, omdat de winstmarges hoog liggen. Het brutobedrijfsresultaat (ebitda, winst voor rentelasten, belastingen en afschrijvingen op vaste en immateriële activa) bedroeg over de afgelopen twaalf maanden circa 13,6 miljard dollar op een omzet van ruim 25 miljard dollar. Oftewel:  een marge van bijna 55 procent.

Dat zijn marges waar zelfs de ceo’s van technologiegrootmachten als Microsoft (52 procent marge), Meta (49 procent marge) en Alphabet (35 procent marge) jaloers op zullen zijn. De omzet die McDonald’s in de boeken zet, bestaat voornamelijk uit de fees die franchisenemers betalen voor het recht om frites en hamburgers te verkopen met het bekende beeldmerk met de gouden M. Zo ontvangt McDonald’s een stabiele hoogrenderende inkomstenstroom, terwijl het zware werk wordt uitbesteed (aan de franchisenemer).

Een simpel sommetje leert dat de gemiddelde McDonald’s-vestiging momenteel een ebitda draait van 330 duizend dollar per jaar (13,6 miljard dollar gedeeld door 41,2 duizend vestigingen). Met bijna 9 duizend nieuwe vestigingen zou dat – als alle andere variabelen gelijk blijven – in 2027 iets minder dan 3 miljard dollar aan extra ebitda-winst opleveren (330.000 dollar x circa 9.000 nieuwe vestigingen).

Meer vestigingen is de motor achter de winstgroei tot 2027

Bron: jaarverslagen McDonald’s. Investor Update 2023. Berekening VEB. Bedragen in miljarden dollars.

Vele kleine beetjes
Maar daarmee zijn we er nog niet. Want Kempczinski hoopt ook, zoals eerder vermeld, uit de bestaande restaurants meer omzet te peuren (na 2024 met 2,5 procent omzetgroei per jaar). Dat resulteert ook in extra ebitda, waarvan de franchisenemers een deel zullen moeten overmaken naar het McDonald’s hoofdkantoor in Chicago.

Het lijkt aannemelijk dat de ebitda sneller zou moeten toenemen dan de omzet omdat een deel van de kosten ‘vast’ is. De stroomkosten voor het verwarmen van de frituur zullen bijvoorbeeld relatief constant zijn, ongeacht de hoeveelheid frites die er uit de bakken wordt geschept. Dit hangt wel nog wel af van de afspraken tussen McDonald’s en de franchisenemers.

Ook hangt veel af van de vraag hoe die 2,5 procent omzetgroei precies is opgebouwd. Zo is het een publiek geheim dat fastfoodketens veel meer verdienen aan Franse frites dan aan hamburgers. De verkoopmedewerkers vragen aan de balie niet voor niets steevast vrolijk aan de klanten of ze frites bij hun bestelling willen?  

Daarbij maakt het ook nog uit waar de frites en hamburgers worden verkocht. Het leeuwendeel van de negenduizend nieuwe restaurants wordt namelijk buiten Amerika geopend. In thuisland VS is het bedrijf met ruim 13 duizend restaurants zeer dominant, en profiteert het van allerhande schaalvoordelen op het gebied van inkoop en distributie omdat op bijna elke hoek van de straat een McDonald’s te vinden is.

De winstgevendheid in de VS zal dus een stuk hoger liggen dan in China, waar meer dan een derde van de 9 duizend nieuwe vestigingen gebouwd zal gaan worden.  

Extra omzet
Alles overziend, lijkt het redelijk te veronderstellen dat de ebitda-marge in de komende vier jaar niet veel zal kunnen verbeteren. Stel dat iets meer dan de helft van de extra McDonald’s-omzet zich vertaalt in extra winst (Q3 2023: 54,5 procent ebitda-marge), dan stijgt de ebitda per vestiging met 30 duizend dollar tot ruim 360 duizend dollar in 2027. Dit is ruwweg de helft van de 60 duizend dollar aan extra omzet in 2027 ten opzichte van vandaag.

Dertigduizend dollar meer winst over een periode van vier jaar lijkt bescheiden. Maar voor alle (bestaande) 50 duizend McDonald’s-vestigingen bij elkaar betekent dat een extra ebitda van 1,6 miljard dollar voor de groep.

Terugval van de groei
Wie de drie componenten – de huidige winst uit bestaande restaurants (rode staaf in grafiek), de winst uit nieuw te openen restaurants (gele staaf) en de extra omzet per vestiging en dus extra winst (grijze staaf) - optelt komt uit op een ebitda-winst van 18,1 miljard dollar in 2027. Dat is circa een derde meer dan vandaag.

Als ceo Kempczinski zijn (winstgroei)belofte inlost zal de ondernemingswaarde-ebitda-ratio dalen van 19 tot 14 in 2027. Dat lijkt niet overdreven duur voor een bedrijf met de statuur van McDonald’s.

Maar het is voor beleggers goed te realiseren dat de groei over vier jaar zal terugvallen. ‘Ik verwacht dat het aantal restaurantopeningen na 2027 rond de duizend per jaar zal liggen’, zo liet Kempczinski op de dag voor investeerders weten.

Aan alles zit een grens. En als er eenmaal op elke hoek van elke straat een McDonald’s-vestiging zit, zal het steeds lastiger worden rendabel te groeien.