VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het ava-seizoen staat weer voor de deur. Een overzicht van alle aandeelhoudersvergaderingen in 2024 van de fondsen uit de AEX, AMX en AScX.

Beursvennootschappen zijn verplicht om één keer per jaar hun aandeelhouders op te roepen om te vergaderen. In Nederland genoteerde beursvennootschappen moeten de oproeping voor die algemene vergadering van aandeelhouders (ava) uiterlijk 42 dagen voor de dag van de vergadering publiceren. 

Zowel voor de onderneming als voor de aandeelhouders geldt dit als een belangrijk moment, omdat aandeelhouders bij bepaalde punten op de agenda een beslissende stem kunnen hebben. Daarnaast legt het bestuur van de onderneming tijdens de ava verantwoording af over het gevoerde beleid. Daarbij hebben aandeelhouders het recht om inlichtingen in te winnen. Aandeelhouders kunnen dus het bestuur en de raad van commissarissen ondervragen over allerlei zaken die de onderneming aangaan, bijvoorbeeld op het gebied van corporate governance (ondernemingsbestuur) en de jaarrekening. Ook de externe accountant heeft een belangrijke rol; aandeelhouders kunnen ook bij zijn relaas vragen stellen.  

Een onderneming mag geen ondergrens hanteren voor wat betreft het aantal aandelen dat iemand moet bezitten om toegang te krijgen tot de ava. Oftewel: iedere aandeelhouder mag op de vergadering aanwezig zijn. Wel heeft u meer stemrecht naarmate u als aandeelhouder meer aandelen hebt. Al kan het zijn dat een bedrijf meerdere typen aandelen heeft uitstaan, waarbij het stemrecht per aan-delensoort verschilt.  

Raadpleeg hier de ava-kalender voor 2024 voor de fondsen die zijn genoteerd in de AEX-, AMX- en AScX-index. De ava-kalender staat onderaan het dividendoverzicht.   

Meer informatie vindt u hier

Hoe kunnen beleggers zich aanmelden om een aandeelhoudersvergadering bij te wonen?

Om een ava te kunnen bijwonen, moet u de betreffende effecten op de registratiedatum die het beursfonds hanteert in portefeuille hebben. 

Verder is het belangrijk om de uitnodiging of ‘oproeping’ voor de vergadering te bestuderen. Dit document is onderdeel van de vergaderstukken en is doorgaans te vinden op de website van de onderneming, vaak onder een speciale sectie voor beleggers of bij de financiële berichtgeving.   

In de uitnodiging voor de ava staat de wijze van aanmelding uitgelegd en de termijn waarbinnen dat dient te gebeuren. In de regel verloopt dit via uw eigen financieel dienstverlener. Op het online platform van uw bank of broker staat doorgaans uitleg over hoe u de desbetreffende ava kunt bijwonen. Als dat niet het geval is, kunt u contact opnemen. 

Voor de meeste Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen verzorgt ABN Amro de registratie voor een ava, ook als beleggers daar zelf geen klant zijn. Het kan dan ook zijn dat uw bank of broker op de achtergrond contact legt met ABN Amro, dan wel dat deze u doorverwijst naar ABN Amro, zodat u daar uw aanmelding in orde kunt laten maken. Voor een beperkt aantal andere beursfondsen faciliteert een andere bank de aanmelding. Het is goed om daar rekening mee te houden.  

Nadat uw aanmelding in orde is gemaakt, ontvangt u een registratiebewijs. Dat kan per e-mail zijn, of als download op de website. Op dit registratiebewijs staat het aantal aandelen vermeld dat u vertegenwoordigt. Wanneer u naar de ava gaat, neemt u dit registratiebewijs en uw legitimatiebewijs mee, waarmee u zich kunt melden bij de registratiebalie. Hierna krijgt u toegang tot de zaal.