VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op 8 maart, exact 100 jaar na de oprichting, organiseerde de VEB haar jubileumcongres in de Rotterdamse Doelen. De belangstelling was enorm: de toegangskaarten waren binnen 24 uur na de bekendmaking al ‘uitverkocht’. Een foto-impressie van deze dag.Boven: meer dan 500 leden en genodigden melden zich op vrijdagochtend om 08.45 uur voor de openingsceremonie in de Willem Burgerzaal. Dat tijdstip is bewust gekozen. Euronext Amsterdam heeft namelijk speciaal voor deze gelegenheid de openingsgong voor de handelsdag verplaatst naar De Doelen. De slag op de gong door VEB-directeur Gerben Everts luidt daarmee de opening in van de handelsdag in Amsterdam én van het jubileumcongres in Rotterdam. Links naast de gong: Stéphane Boujnah, bestuursvoorzitter van Euronext.


Onder: Jos Baeten (asr), Peter Berdowski (Boskalis) en Alexander van der Lof (TKH) schuiven aan bij het ceo-panel. Het vestigingsklimaat is daarbij een belangrijk gespreksonderwerp


Onder: dé grote naam op het affiche van het congres is Martin Wolf, Chief Economics Commentator bij de Financial Times. Wolf is een éminence grise in de financiële journalistiek en schreef een aantal gezaghebbende boeken over economie en maatschappij.  

In prachtige volzinnen en met grote stelligheid voert Wolf aan dat er steeds meer gemorreld wordt aan democratische grondbeginselen en dat dit gevaarlijk is voor zowel onze samenleving als voor het kapitalisme zelf: “Democratie en kapitalisme zijn complementary opposites en juist tegenstellingen zorgen vaak voor een gelukkig huwelijk. Beide systemen ontwijken instinctmatig de gevaren van extremisme. Een centraal geleide samenleving klinkt voor sommige managers misschien aanlokkelijk, want er zijn veel minder impasses en oeverloze discussies, maar uiteindelijk is het een kwalijke zaak voor kapitalistische bedrijven.” Onder: na het panel is het de beurt aan econoom en beurscommentator Corné van Zeijl, in tien lessons learned, zet hij zijn belangrijkste inzichten over beleggen uiteen in een gesproken column. Van Zeijls aanbeveling: wees voorbereid op het onverwachte. “In 2019 had BusinessWeek op de cover: is inflation dead? We weten allemaal wat er nauwelijks twee jaar later gebeurde. De inflatiecijfers schoten omhoog.”
Onder: ook Feike Sijbesma, president-commissaris van Philips en oud-topman van DSM, benadrukt in zijn speech het belang van bestuurders die zich bewust zijn van hun maatschappelijke rol: “Bedrijven hebben een grote verantwoordelijkheid om de troep op te ruimen en de wereld beter te maken. We moeten het vertrouwen waard blijven. Zonder dat zijn we nergens. 93 procent van het geld is niets, cijfertjes. Als we dat vertrouwen beschamen als bedrijfsleven, dan is de hele basis weg.” Onder: paneldiscussie over een heikel punt op het gebied van governance. Roderick Munsters (Athora) Joud Abdel Majeid (BlackRock), Martin Wolf en Feike Sijbesma (vlnr) bespreken het one-share-one-vote-uitgangspunt dat bij veel bedrijven onder druk staat. Panel-leider: Gerben Everts.

 

Onder: Jaap Smit, commissaris van de Koning (cvdK) in Zuid-Holland, kent namens koning Willem-Alexander het predicaat Koninklijk toe aan de jubilerende VEB. Op de foto: medewerkers, directie en commissarissen van de VEB, cvdK Smit (links naast het certificaat) en de oud-VEB directeuren Peter Paul de Vries (links) en Paul Koster (midden, rechts van Gerben Everts).  Onder: na dit intermezzo bespreken Stéphane Boujnah (Euronext), Natasha Cazenave (ESMA, de Europese Autoriteit voor effecten en markten) en Steven Maijoor (DNB) de gemeenschappelijke Europese beleggersmarkt. Boujnah benadrukt daarbij dat Europa zonder die gemeenschappelijke markt eigenlijk weinig voorstelt: “Iedere member heeft zijn eigen kenmerken en eigenaardigheden, maar de rest van de wereld respecteert ons alleen maar vanwege die common market.” Daarbij brengt Boujnah een punt in om het gesomber over het vestigingsklimaat te relativeren: “Het gaat steeds maar over bedrijven die weggaan van de Nederlandse beurs, maar vergeet niet: er komen ook genoeg bedrijven deze kant op, bijvoorbeeld Ferrovial. Denk aan een stad als Amsterdam, denk aan het belastingklimaat, denk aan al die mensen die goed Engels spreken. Jullie hebben een fantastisch vestigingsklimaat.”