VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aandeelhouders van Alfen moeten niets hebben van een digitale aandeelhoudersvergadering (ava). Ze stemden massaal tegen het plan van de bedrijfstop om die mogelijkheid nu al in de bedrijfsstatuten op te nemen.

Nu al een fiat geven voor een vergadervariant die nog niet eens mogelijk is volgens de Nederlandse wet ging een grote meerderheid van de aandeelhouders van Alfen duidelijk te ver.

Dat bleek afgelopen dinsdag (9 april) in het Van der Valk Hotel in Almere tijdens de jaarvergadering van de specialist in laadpalen en energie-opslag. Ruim 80 procent van het aanwezige aandelenkapitaal blokkeerde het voorstel van het bestuur en de raad van commissarissen (rvc) om een volledig digitale vergadering te kunnen houden zodra dit in de wet is geregeld.

Alfen had wel aangegeven dat het uitgangspunt zou blijven dat de algemene vergadering een fysieke vergadering is en dat “alleen bij hoge uitzondering een volledig digitale algemene vergadering de voorkeur zou kunnen hebben.” Maar voor aandeelhouders was die verklaring geen verzachtende omstandigheid.

Niet voorsorteren
Hun signaal was helder. Nu al voorsorteren op een wet waarvan onzeker is of die er überhaupt wel gaat komen, is onnodig en onwenselijk. Enkele weken geleden bleek dat een meerderheid van de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid grote kanttekeningen plaatste bij het voorstel van het demissionaire kabinet Rutte over (uitsluitend) digitaal vergaderen. De Tweede Kamer zal zich nu moeten buigen over die bezwaren. Dat betekent dat het nog onzeker is of de wet zoals het kabinet die heeft voorgesteld, er zal komen.   

President-commissaris Henk ten Hove zei tijdens de bijeenkomst - die overigens niet digitaal te volgen was -  dat Alfen voorafgaand aan de ava al van meerdere aandeelhouders bezwaren tegen het voorstel had gehoord. “Wij realiseren ons dat wij één van de eerste bedrijven zijn die aan de aandeelhouders vragen om de bedrijfsstatuten op dit punt te wijzigen.” Met enige zelfspot voegde hij daar nog aan toe dat het punt op de agenda was blijven staan “omdat er geen agenda zou overblijven als we te veel punten schrappen”. Ten Hove moet hebben geweten dat het wegstemmen van dit voorstel op voorhand al vaststond, omdat het leeuwendeel van de vooraf ingediende stemmen negatief was (proxy votes). Naar alle waarschijnlijkheid hebben de twee grote stemadviesbureau ISS en Glass Lewis grote beleggers ook geadviseerd tegen te stemmen.

Opvallend was dat Alfen na de ava een persbericht uitstuurde waarin het selectief winkelde uit de stemuitslag. Het bericht opende met de herbenoeming van commissaris Willem Ackermans en maakte gewag van een nieuw beloningsbeleid voor de bedrijfstop, maar repte met geen woord over de door aandeelhouders weggestemde statutenwijziging.

Vopak heeft zelfde voornemen
Behalve Alfen vraagt ook opslagterminalbedrijf Vopak later deze maand (24 april) aan zijn aandeelhouders goedkeuring voor een statutenwijziging die een digitale vergadermodus moet verankeren.

De publieke schrobbering die Alfen ten deel viel, roept de vraag op of ook Vopak nu wellicht geneigd is om deze statutenwijziging weg te halen? Die kans lijkt echter niet groot omdat de uitgangssituatie bij Vopak wezenlijk anders is. Alfen heeft een breder gespreid aandeelhoudersbestand dan Vopak. De laadpalenspecialist heeft negen aandeelhouders met een aanmerkelijk belang van meer dan drie procent. Bij Vopak heeft investeringsmaatschappij HAL met 48 procent van de stemmen een doorslaggevende invloed op de stemuitslag. De kans dat de Vopak-aandeelhouders het plan torpederen, lijkt vanwege die stemverhoudingen dus klein.  

Het zou niet de eerste keer zijn dat HAL één van zijn beursgenoteerde deelnemingen helpt aan een stemmenmeerderheid. Twee jaar geleden loodste oliedienstverlener SBM Offshore, waarvan HAL 20 procent in handen heeft, het plan een digitale aandeelhoudersvergadering te kunnen houden langs de ava. Van de niet aan grootaandeelhouder HAL gelieerde beleggers stemde ruim 70 procent tegen deze statutenwijziging.

Toch geen cfo
Terug naar Alfen. De digitale ava was niet het enige opmerkelijke gespreksonderwerp tijdens deze vergadering. Met zijn opmerking over de uitgedunde agenda verwees Ten Hove namelijk naar een incident dat de avond voor de ava plaatsvond.

Alfen maakte toen, tot verrassing van beleggers, bekend dat de geplande benoeming van Boudewijn Tans als nieuwe financieel directeur van tafel was en dat dit agendapunt dus geschrapt werd.  

“Na zorgvuldige en constructieve overweging” van zowel Tans als de rvc was besloten niet met elkaar verder te gaan. Tijdens de inwerkperiode - die in januari was begonnen – bleek uiteindelijk dat er toch “geen match” was, aldus Ten Hove.

“Wij zijn zo open en transparant als mogelijk geweest, meer moet er echt niet achter gezocht worden”, vertrouwde hij de aanwezige aandeelhouders, samen goed voor circa 55 procent van het uitstaande kapitaal, toe.

Afgaand op de beurskoers bleven beleggers echter bedenkingen houden. Het aandeel daalde dinsdag 9 april ruim 7 procent tot 43,61 euro.

Bestuursvoorzitter Marco Roeleveld zal samen met commercieel directeur Michelle Lesh de taken van de financieel directeur op zich nemen. Tans was namens zakenbank Barclays betrokken bij de beursintroductie van Alfen in 2018 waardoor hij volgens de commissarissen beschikte over een diepgaande kennis van Alfens strategie en het verdienmodel.

Verder op de ava: beloningsbeleid en transformatorhuisjes
  • Tijdens de ava was veel aandacht voor de problemen met transformatorhuisjes die eind vorige maand aan het licht kwamen. Deze stations zetten hoogspanning om in laagspanning zodat stroom direct te gebruiken is voor woningen en bedrijven. Het probleem in een notendop: door de hoge grondwaterstand worden de kabels die in deze huisjes liggen mogelijk vochtig en dat kan – op termijn – problemen opleveren. De productie en levering van de transformatorhuisjes is daarop stopgezet. De schrik zat er goed in en vorige week ging de aandelenkoers fors onderuit.

  • Ceo Marco Roeleveld liet weten dat Alfen momenteel met netbeheerder Liander aan een oplossing werkt voor het probleem. “We onderzoeken nu of onze oplossing werkt want we willen voorkomen dat we in een later stadium met hetzelfde probleem te kampen krijgen.” Kort gezegd bestaat de oplossing uit het waterdicht maken van de kabelbehuizing. Het bedrijf verwacht deze maand meer duidelijkheid te kunnen geven over de situatie en over de vraag wanneer de productie weer op gang kan komen.

  • Alfen gaf wel aan dat er op dit moment geen aanleiding is om de financiële doelstellingen voor 2024 in te trekken. Een beetje flauw is dit wel, want het ebitda-margedoel is ‘aangepast’ voor eenmalige posten, zoals de problemen met transformatorhuisjes. Maar ook op de langere termijn is het bedrijf niet bang voor reputatieschade bij klanten. “Dat risico loop je alleen als je problemen niet serieus neemt”, aldus Roeleveld. “Wij zijn open over de problemen, werken aan een oplossing en bouwen echt langdurige relaties met onze klanten op.”

  • Opvallend: Alfen nam in de laatste jaren nooit een voorziening op in de cijfers om eventuele kwaliteitsproblemen met geleverde producten en discussies met klanten op te kunnen vangen. “Gelukkig hebben we weinig van dit soort problemen gehad in het verleden”, zo gaf Roeleveld aan. Het is nu de vraag hoe deze eventuele schadepost gaat worden verdeeld tussen Alfen en zijn klanten. Analisten lieten eerder weten dat de kosten voor Alfen waarschijnlijk in de miljoenen zullen lopen.

  • Aandeelhouders waren verder bijzonder kritisch over de invoering van een nieuw beloningsbeleid, waarin de bonus-systematiek wordt aangepast en er ruimte is voor hogere vaste salarissen. Onder het huidige beloningsbeleid kon Roeleveld nog maximaal 733 duizend euro verdienen, maar bij het nieuwe beleid zou dit kunnen oplopen tot bijna 1,2 miljoen euro. Maar liefst 21,1 procent van het aanwezige aandelenkapitaal stemde tegen dit agendapunt. Dat was onvoldoende om het beloningsvoorstel te verwerpen – daar is in Nederland een tegenstem van 25 procent voor nodig – maar het is hoe dan ook een duidelijk signaal dat beleggers hun bedenkingen hebben bij de hogere bonussen.

 

 

 

 


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap