VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De balans is gezond en de strategie lijkt goed te worden uitgevoerd, met groei in diverse markten en landen. Er wordt zelfs dividend uitgekeerd. De goednieuwsshow bij Fugro lijkt nog lang niet voorbij.

Bovenal rendeert bodemonderzoeker Fugro in economische zin en is de aandelenkoers in een jaar bijna verdubbeld. De vraag is of er nog meer in het vat zit voor beleggers.

In de aandeelhoudersvergadering (ava) maakte bestuursvoorzitter Mark Heine duidelijk dat Fugro blijft streven naar verdere aandeelhouderswaardecreatie door operationeel goed te presteren. Groei van de bestaande business en efficiencyslagen, zoals op afstand bestuurbare schepen en minder bemanning, kunnen marges verder doen toenemen.

Fugro wil geleidelijk een groter deel van de omzet jaarlijks laten terugkeren (zogenoemde ‘recurring business’, bijvoorbeeld servicecontracten). Dit vergt echter geduld en is afhankelijk van marktontwikkelingen en technologische mogelijkheden. Naar alle waarschijnlijkheid duurt het tot ver na 2030 voordat zo’n twintig procent van de omzet terugkerend is.

Marges versus kapitaal-efficiëntie
Verder verwacht Fugro een verbetering van de omzetmix, richting hogere marges. Desondanks houdt het bedrijf het doel voor de operationele marge (EBIT) intact, op een bandbreedte van tussen de 11 en 15 procent. Fugro wil vanuit de operationele cashflow blijven investeren in de bestaande activiteiten.

De EBIT-marge is belangrijk, maar biedt een beperkt beeld. Net zo relevant is natuurlijk hoeveel kapitaal benodigd is. Zo zijn de marges in het marine-deel hoger, maar deze divisie vereist ook meer kapitaal; dit in tegenstelling tot het land-deel, met marges van slechts 8 procent, maar een lager kapitaalbeslag.

In 2023 heeft Fugro zijn werkkapitaal fors weten te verlagen, tot slechts 8,9 procent van de omzet. Dit was niet alleen seizoensgedreven; alles zat mee, aldus cfo Barbara Geelen in de ava. De onderneming blijft streven naar een laag werkkapitaal.

Uiteindelijk moeten diverse maatregelen ervoor zorgen dat de return on capital employed (roce, rendement op ingezet kapitaal) structureel zo’n drie tot vijf procentpunten hoger ligt dan de kapitaalkosten, zo verklaarde Geelen. Alleen dan creëert Fugro economische waarde voor aandeelhouders en andere kapitaalverschaffers.

Compensabele verliezen
De jaren van kommer en kwel lijken niettemin achter de rug. Dit zorgt ook voor een versterking van de balans, doordat verliezen uit het verleden fiscaal compensabel worden. In 2023 kon maar liefst 52 miljoen euro aan compensabele verliezen worden geactiveerd, aangezien de onderneming winstgevend is en dat naar verwachting voorlopig ook zal blijven.

Er resteert nog wel een post van 228 miljoen euro cumulatieve verliezen die niet naar de balans kon worden doorgeschoven. Een deel is definitief verloren, zo gaf Geelen aan. Zij wist echter niet welk deel mogelijk in de komende jaren kan worden bijgeschreven, mocht Fugro het huidige winstgevende groeitraject volhouden.

Groeiende omzet, kasstroom en marges, in combinatie met een lager risicoprofiel, zullen beleggers als muziek in de oren klinken. Beursfondsen die dit structureel waarmaken worden normaliter hoog gewaardeerd; in ieder geval hoger dan Fugro nu. De komende jaren kan de bodemonderzoeker bewijzen dat een opwaardering inderdaad gepast is.


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap