VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hoewel TKH een nieuwe strategie heeft geïmplementeerd, schommelt de beurskoers van het bedrijf al jaren rond de 40 euro. Hierbij helpt het niet dat het bedrijf nu al heeft aangekondigd dat de margedoelstelling voor 2025 niet wordt behaald. Een verslag van de aandeelhoudersvergadering (ava) in Haaksbergen.

Tijdens de beleggersdag eind 2021 verhoogde TKH de margedoelstelling en gaf het drie bedrijfsonderdelen een nieuwe naam. Volgens topman Alexander van der Lof was het bedrijf goed gepositioneerd om te profiteren van belangrijke trends, zoals automatisering en digitalisering. TKH streefde ernaar om tegen 2025 een ebita-marge (bedrijfsresultaat) van minimaal 17 procent te behalen, zoals gerapporteerd onder de maatstaf 'ROS' (return on sales). Ten tijde van de beleggersdag schommelde de ROS van het bedrijf al jarenlang tussen de 10 en 12 procent. 

Tijdens de presentatie van de recente kwartaalcijfers bleek echter dat de doelstelling ver buiten bereik lag. In de eerste drie maanden van dit jaar daalde de ROS naar 9,8 procent, terwijl deze een jaar eerder nog 12,8 procent bedroeg. Ondanks deze uitdagingen verzekerde Van der Lof de aanwezige aandeelhouders dat een marge van 17 procent nog steeds een haalbaar doel is. 

Nieuwe orders Smart Vision 
Het optimisme van de ceo is vooral gebaseerd op het segment ‘Smart Vision’. Deze tak richt zich op hoogwaardige technologische oplossingen om productieprocessen te monitoren. TKH verwacht bij dit bedrijfsonderdeel binnenkort een aantal grote orders binnen te halen, zo liet het bedrijf op de ava weten. 

En juist bij Smart Vision zijn nieuwe opdrachten heel welkom. Deze tak genereerde vorig jaar maar ongeveer 27 procent van de totale omzet. Toch behaalde het als enige onderdeel van TKH wél de margedoelstelling van 17 procent.  

Verder opereert het concern in de segmenten die het Smart Manufacturing (waaronder machines voor de productie van autobanden) en Smart Connectivity (kabels voor bijvoorbeeld windparken en glasvezelsystemen) noemt.  

Vorig jaar waren vooral de autobandmachines van TKH in trek. Bij Smart Manufacturing steeg de omzet jaar-op-jaar met zo’n 16 procent. Daarmee was dit onderdeel goed voor 30 procent van de totale omzet. Volgens TKH was de opleving in de auto-tak alleen wel van tijdelijke duur. De gestegen omzet was onder andere het gevolg van oude opdrachten die eerder niet konden worden afgemaakt vanwege problemen in de toeleveringsketen. Bij de presentatie van de recente kwartaalcijfers bevestigde TKH dat de vraag naar de machines voor de autosector dit jaar zou “normaliseren”.  

Afhankelijk 
Op dit moment is de tak met stroomkabels (Smart Connectivity) het zorgenkindje van TKH. Vorig jaar daalde de omzet van dit bedrijfsonderdeel met ruim 5 procent en het orderboek zelfs met 10 procent. Vanwege de gestegen rentes en productiekosten zijn veel windenergieprojecten niet meer rendabel, waardoor ook de vraag naar de kabels van TKH is afgenomen.  

Daarnaast sloot TKH vorig jaar noodgedwongen een kabelfabriek in China. Door extra Europese heffingen was het produceren en exporteren vanuit dat Aziatische land niet meer lonend. In plaats daarvan heeft TKH nieuwe fabrieken geopend in de Eemshaven en Polen. 

Toch is TKH nog sterk afhankelijk van het Smart Connectivity-segment. In 2023 kwam zo’n 43 procent van de omzet uit dit bedrijfsonderdeel, waar de ROS op slechts 10 procent ligt. Daar zit ook gelijk het probleem voor TKH. Om de margedoelstelling te halen, zal het bedrijf de inkomsten uit de andere segmenten moeten vergroten, of de winstgevendheid in de kabel-tak moeten verbeteren. 

Alleen de Vision-tak behaalt de margedoelstelling 

Bron: verslagen TKH. ROS-marges  

Inkoop eigen aandelen 
Tijdens de ava was de inkoop van eigen aandelen ook onderwerp van gesprek. In 2023 kocht TKH voor 50 miljoen euro aan eigen aandelen in. Hiervoor benutte het bedrijf de boekwinst die het behaalde op de verkoop van twee dochterondernemingen. Het feit dat de schulden in 2023 waren gestegen, deed TKH achteraf niet twijfelen over de gemaakte keuze. De financieringsmogelijkheden lieten voldoende ruimte en “het was ook een goede investering”, aldus topman Van der Lof.  

Mede door de inkoop vorig jaar houdt TKH nu zelf 5 procent van zijn eigen aandelen. Het concern liet in de ava weten niet voornemens te zijn deze aandelen te royeren. TKH kan de aandelen daardoor in de toekomst nog gebruiken om bijvoorbeeld een overname te doen.  

Het bezit van eigen aandelen dient mogelijk als een extra beschermingsmaatregel. Een bieder kan immers nog moeilijker een fors belang opbouwen. Daarnaast zorgt de Stichting Continuïteit TKH, die het recht heeft cumulatief preferente beschermingsaandelen te verwerven, voor nog een extra afschrikwekkende werking tegen mogelijke (vijandige) bieders.  

Wisselingen  
Tijdens de vergadering werd ook gestemd over de (her)benoeming van leden van de raad van commissarissen (rvc). Aandeelhouders moesten uit het jaarverslag vernemen dat voorzitter van de rvc Rokus van Iperen (de voormalige ceo van Canon) in oktober 2023 zijn voorzitterschap heeft overgedragen aan Peter Oosterveer. De nieuwe voorzitter is commissaris bij TKH sinds 2022 en was eerder actief als topman van Arcadis.  

Daarmee zijn er de afgelopen jaren meerdere wisselingen geweest in het toezichthoudende orgaan. De aandeelhoudersvergadering in 2023 werd nog voorgezeten door voormalig TenneT-topman Mel Kroon. Over het hoe en waarom van deze slecht gecommuniceerde overdracht werden aandeelhouders maar beperkt geïnformeerd. “Persoonlijke omstandigheden lagen hieraan ten grondslag”, zo verzekerde Oosterveer de aanwezigen. Van Iperen was overigens wel aanwezig in Haaksbergen, waar hij na 12 jaar afscheid nam als commissaris van TKH.