VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Verdraaid. Enigszins onverwacht is Engels de voertaal in de aandeelhoudersvergadering (ava). Gelukkig combineert uw VEB-vertegenwoordiger in de ava overmatig zelfvertrouwen met een matig ontwikkeld schaamtegevoel.

De transitie naar krakkemikkig Engels gaat in een handomdraai. Het is bijna een kwarteeuw geleden dat ik dagelijks Engels sprak en inderdaad, wijlen Wim Kok was zo slecht nog niet. 

De aankondiging van de voorzitter op de ava van Fugro mag dan wel onverwacht zijn, de interventie van een van de andere aandeelhouders is dat niet. Hij is zelf moeilijk te verstaan, maar zijn kritiek is glashelder: een vergadering van een Nederlands beursfonds in Den Haag hoort in het Nederlands. 

Voorzitter Sjoerd Vollebregt legt geduldig - in vloeiend Nederlands - uit dat de rest van de vergadering toch echt in het Engels moet. Toch zal ook hij aan het einde van de vergadering eerlijk moeten erkennen dat zijn talenknobbel inmiddels is afgestompt tot die van onze voormalige premier. 

Natuurlijk, Fugro is een internationaal opererende onderneming, met werknemers uit allerlei windstreken. Bovendien heeft het beursfonds zich eindelijk uit het moeras weten te trekken. De balans is solide en de strategie is niet alleen veelbelovend, maar wordt ook goed uitgevoerd. Er wordt winst gemaakt, de kasstromen zijn positief en beleggers ontvangen zelfs dividend. Fugro creëert economische waarde en de markt begint dat te zien: de beurskoers is in een jaar tijd verdubbeld en het goede nieuws lijkt nog niet voorbij. Logisch dat de bodemonderzoeker zich in de kijker wil spelen bij internationale beleggers. Engels is de voertaal als je bij de grote jongens wilt horen. 

Het Nederlandse onderonsje gaat dus drie uur lang in het Engels: de presentaties van de twee bestuurders en de controlerend accountant, maar ook de beantwoording van de vragen van de - uitsluitend Nederlandse - aandeelhouders in de zaal, met Vollebregt als polyglot. 

De circusact oogde misschien wat geforceerd, maar een geloofwaardig internationaal profiel neerzetten is belangrijk. Alleen jammer dat de ava niet via een webcast kon worden gevolgd. Dat had ik nou niet verwacht. 

Errol Keyner is adjunct-directeur van de VEB