VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op 13 juni presenteerde de VEB in het Haagse theater Diligentia haar juridische jubileumbundel met artikelen over relevante juridische invalshoeken rondom beleggen en beleggers. Vijf vragen aan VEB-juristen Paul Coenen en Geert Koster, twee van de initiatiefnemers van deze bundel.

1: Wat is dit precies voor boek en wat is de reden om het te publiceren?
“De VEB heeft altijd gepoogd om de belangen van effectenbezitters zo goed mogelijk te behartigen. Bijvoorbeeld door rechtszaken en procedures aan te spannen voor schadevergoeding van gedupeerde aandeelhouders of om aandeelhoudersrechten te waarborgen. In het kader van haar honderdjarige bestaan heeft de VEB ‘vriend en vijand’ benaderd om hun juridische visie te geven op bepaalde onderwerpen binnen dit vakgebied. Ook verschillende VEB-collega’s hebben aan de bundel bijgedragen. Dat heeft geleid tot een liber amicorum met 31 verschillende artikelen. We vonden het belangrijk om een tegengeluid mee te nemen. Zo zijn er ook artikelen opgenomen van advocaten die tégen de VEB hebben opgetreden in procedures. En er zijn bijdragen van personen die bij schikkingen die de VEB heeft gesloten aan de andere zijde van de onderhandelingstafel zaten, zoals Ahold-bestuurder Peter Wakkie. Ook Huub Willems, voormalig voorzitter van de Ondernemingskamer, heeft een artikel geschreven. Het eerste exemplaar van deze bundel is aan hem uitgereikt.”

2: Er zijn bijdragen van meer dan dertig verschillende auteurs. Is er een rode draad die al deze auteurs verbindt?
“Het korte antwoord zou zijn: ‘De VEB en de acties die zij voert in en buiten rechte’. Het boek is opgedeeld in zes thema’s: financieel recht en aansprakelijkheidsrecht; het enquêterecht; het collectieve actierecht; corporate governance en engagement; accountants(aansprakelijkheid); en ten slotte duurzaamheid.”

3: Deze uitgave verschijnt in een serie van het Van der Heijden Instituut. Wat is dat precies voor serie?
“Het Van der Heijden Instituut is onderdeel van de juridische faculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen. De serie staat onder redactie van vijf hoogleraren van deze faculteit. Dat de bundel is opgenomen in deze serie is niet alleen eervol, maar het zegt ook iets over de juridische relevantie van de VEB.” 

4: Wat vinden jullie zelf een interessant artikel in deze bundel?
“Uiteraard is de hele bundel lezenswaardig. Maar voor mensen die de VEB beter willen leren kennen, is er een fraai overzichtsartikel met 11 belangrijke, door de VEB gevoerde juridische acties. Een mooi voorbeeld is Ogem, een van de eerste juridische procedures in de jaren 80. Het aantal procedures is daarna alleen maar toegenomen, denk bijvoorbeeld aan de acties inzake World Online, Fortis en SNS. De VEB heeft, mede door deze acties, een eigen rol opgeëist in de Nederlandse beurswereld. Als er nu misstanden op de beurs zijn, wordt de VEB gebeld voor commentaar. Als beleggers schade hebben geleden, kijkt men naar de VEB voor juridische actie. Het overzichtsartikel maakt duidelijk waarom.”

5: Is dit boek ook interessant voor niet-juristen?
“Zeker. Er staan meerdere interessante artikelen in voor niet-juristen. Maar enige juridische basiskennis wordt wel verondersteld. Het boek wordt op de website van uitgever Wolters Kluwer aangeprezen als waardevol voor bestuurders, commissarissen en secretarissen van beursvennootschappen, aandeelhouders, accountants, consultants, bedrijfsjuristen, notarissen en advocaten.”

Hieronder enige beelden van de boekpresentatie in Diligentia, 13 juni 2024. Alle foto's zijn van Jan Vonk

Links en rechts op de foto twee initiatiefnemers van de jubileumbundel Paul Coenen (links) en Geert Koster (rechts). In het midden: Huub Willems, die het eerste exemplaar van het boek in ontvangst nam en VEB-directeur Gerben Everts.

Het boek is te bestellen op de site van uitgever Wolters Kluwer. VEB-leden die een mail sturen naar vragen@veb.net ontvangen een voucher die goed is voor 30 procent korting op de aanschafprijs.  

Verschillende auteurs gingen in op hun artikel of hun vakgebied. Daniella Strik vertelde over de afwikkeling van massaschade in distressed situaties. 

Er was alle ruimte voor aanvullingen, opmerkingen en vragen vanuit de zaal.

VEB-directeur Gerben Everts overhandigde het eerste exemplaar aan Huub Willems, oud-voorzitter van de Ondernemingskamer.  

En, uiteraard, werd de bijeenkomst afgesloten met een genoeglijke borrel.