VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Update VEB-acties

21-07-2021

Door corona hebben de juridische acties van de VEB de nodige vertraging ondervonden. Inmiddels lopen de meeste zaken gelukkig weer door. De VEB-acties inzake LCI en InnoConcepts zijn zelfs afgewikkeld. Er zijn belangrijke ontwikkelingen in de zaak tegen BP die hun weerslag hebben op de procedure van de VEB tegen Volkswagen. Ook heeft de Staat cassatie ingesteld tegen de beschikking van de Ondernemingskamer in de SNS-schadeloosstellingsprocedure. De VEB heeft met NIBC recent geschikt over het al dan niet te laat melden van voorwetenschap. Tot slot overweegt de VEB om een procedure te starten tegen ABN Amro wegens het te laat en onjuist melden van de aanvullende verdenking van het OM. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

Update VEB-acties

03-07-2020

Ook de juridische acties van de VEB hebben hinder ondervonden van het coronavirus. Zittingen zijn uitgesteld, en de afwikkeling van schikkingen heeft vertraging opgelopen. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

Update VEB-acties

18-07-2019

In 2019 zullen diverse schikkingen worden afgewikkeld. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

Schikken alleen voor VEB-leden: mag dat?

11-04-2019

De VEB sluit geregeld schikkingen alleen voor haar leden. Mag dat wel? Een niet-lid besloot recent te gaan procederen. Zonder succes. Een waarschuwing voor beleggers: het VEB-lidmaatschap loont echt. Een verslag van een kleine procedure met mogelijk grote precedentwerking.

Lees verder

Laatste kans om een Imtech-claim in te dienen

22-07-2016

Deelnemers aan de Imtech-schikking hebben nog tot 31 juli 2016 de mogelijkheid om een claim in te dienen. Een professioneel administratiekantoor (Imtech Claims Administrator) zal daarna de ingediende Imtech-claims beoordelen op geldigheid en volledigheid.

Lees verder

VEB bereikt schikking voor particuliere Imtech-aandeelhouders

07-10-2014

Beleggersvereniging VEB heeft een akkoord getroffen met Imtech en accountant KPMG over compensatie van gedupeerde particuliere aandeelhouders.

Lees verder

Banken gunnen Imtech respijt

11-11-2013

Onlangs verontrustte Imtech beleggers met de mededeling dat het opnieuw met kredietverstrekkers om tafel moest. Inmiddels hebben de banken toegezegd het testen van de afgesproken schuldafspraken een half jaar uit te stellen.

Lees verder

Oud-Imtech-topman Van der Bruggen betaalt bonussen terug

27-08-2013

Oud-topman René van der Bruggen betaalt 1,5 miljoen euro aan bonussen terug aan Imtech. De VEB heeft het concern verzocht dit bedrag te reserveren voor compensatie aan gedupeerde beleggers.

Lees verder

Beleggers stellen Imtech-accountant KPMG aansprakelijk

21-08-2013

Namens beleggers heeft de VEB accountant KPMG aansprakelijk gesteld. Behalve voormalige bestuurders en commissarissen van Imtech is ook de accountant verantwoordelijk voor het debacle bij Imtech.

Lees verder

Imtech om duidelijkheid gevraagd na plots winstalarm

24-07-2013

Uitgerekend in de periode waarin Imtech bij beleggers de hand ophoudt voor vers kapitaal, kwam de technisch dienstverlener met de vierde winstwaarschuwing in vijf maanden. Beleggers vragen Imtech om meer duidelijkheid.

Lees verder

Nieuwe aanklachten van beleggers vanwege fraude bij Imtech

18-06-2013

Ook de commissarissen en accountant KPMG zijn verantwoordelijk voor het debacle bij Imtech, zo blijkt uit het dinsdag verschenen onderzoeksrapport. De VEB stelt hen aansprakelijk voor de schade die beleggers hebben geleden.

Lees verder

Ook Nederland was fraudeland bij Imtech

18-06-2013

Het fraudespel bij Imtech bleef niet beperkt tot Duitsland en Polen. Ook in Nederland, Spanje en Turkije ging het mis. De bedrijfstop bemoeide zich soms zelf actief met de misleidingsoperatie.

Lees verder

VEB stelt oud-bestuurders Imtech aansprakelijk

26-04-2013

Beleggersvereniging VEB heeft voormalig Imtech-bestuurders Van der Bruggen en Gerner aansprakelijk gesteld voor de schade die beleggers hebben geleden vanwege misleidende cijfers die door Imtech zijn gepubliceerd.

Lees verder