VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Update VEB-acties

21-07-2021

Door corona hebben de juridische acties van de VEB de nodige vertraging ondervonden. Inmiddels lopen de meeste zaken gelukkig weer door. De VEB-acties inzake LCI en InnoConcepts zijn zelfs afgewikkeld. Er zijn belangrijke ontwikkelingen in de zaak tegen BP die hun weerslag hebben op de procedure van de VEB tegen Volkswagen. Ook heeft de Staat cassatie ingesteld tegen de beschikking van de Ondernemingskamer in de SNS-schadeloosstellingsprocedure. De VEB heeft met NIBC recent geschikt over het al dan niet te laat melden van voorwetenschap. Tot slot overweegt de VEB om een procedure te starten tegen ABN Amro wegens het te laat en onjuist melden van de aanvullende verdenking van het OM. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

VEB-actie Imtech gaat onverminderd voort

11-06-2021

Na een eerdere schikking vanwege de fraude in Polen blijft de VEB inzetten op compensatie voor beleggers die gedupeerd zijn door het faillissement van het beursgenoteerde installatiebedrijf Imtech in 2015. De VEB volgt daarbij een andere route dan de tien aandeelhouders die afgelopen week een uitspraak ontvingen in hun zaak tegen vier voormalige bestuurders en een voormalig commissaris van Imtech.

Lees verder

VEB naar Accountantskamer in loop 2016

16-10-2015

Vragen over functioneren Imtech accountant

Lees verder