VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Naast particulieren, beleggingsstudieclubs en pensioen- en stamrecht-bv’s, kunnen ook ‘overige rechtspersonen’ VEB-lid worden. Daartoe behoren onder andere: stichtingen, verenigingen, bedrijven en familiefondsen.

Contributietarief
Het contributietarief voor deze rechtspersonen begint vanaf 250 euro per jaar en de hoogte is afhankelijk van het belegd vermogen van de rechtspersoon. Informeer bij de VEB naar het tarief dat geldt voor de rechtspersoon die u vertegenwoordigt.

Meld de rechtspersoon aan
Het is de eigen verantwoordelijkheid van overige rechtspersonen om zich als zodanig bij de VEB aan te melden* via info@veb.net. Daarbij dient het volledige, huidige belegd vermogen van de rechtspersoon vermeld te worden.

Gevolgen onjuiste registratie
Verkeerd geregistreerd staan (tegen bijvoorbeeld een te laag contributietarief), kan ertoe leiden dat deelname aan VEB-acties ongeldig wordt verklaard bij een eventueel resultaat (zoals een schikking).

Een rechtspersoon kan geen rechten ontlenen aan een bestaande registratie (als bijvoorbeeld particulier lid). Een onjuiste registratie is voor eigen rekening en risico.

Lees hier meer over de voorwaarden die gelden bij deelname aan VEB-acties.

Lees hier de statuten van de VEB.
 

Wenst de rechtspersoon enkel magazine Effect te ontvangen?
U kunt in dat geval een lidmaatschap aanvragen op naam van een natuurlijke persoon, waarbij de optie bestaat om contributie te laten betalen door de rechtspersoon. Zodoende geldt slechts het reguliere tarief voor natuurlijke personen.

 

* Bij elke aanmelding voor het VEB-lidmaatschap beslist de VEB-directie in lijn met de statuten van de VEB of aspirant-leden worden toegelaten tot de vereniging. Professionele beleggers volgens de Wft komen niet in aanmerking voor een lidmaatschap, maar kunnen een verzoek indienen tot het aangaan van een partnerschap. Ook hierbij geldt dat de VEB-directie besluit of een geïnteresseerde rechtspersoon kan worden toegelaten als partner.