VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Dividendbelasting terugvorderen

De VEB krijgt zeer regelmatig vragen van haar leden over het terugvragen van buitenlandse dividendbelasting. Als de belasting hoger is dan 15%, dan kunt u het deel boven de 15 procent terugvragen in het land waar het dividend vandaan komt. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. Er zijn diverse bedrijven die zich specialiseren in het terugvragen van dividendbelasting. Tax Reclaim B.V. is zo’n bedrijf. Tax Reclaim B.V. geeft op haar eigen website informatie over hoe deze belasting zelfstandig kan worden teruggevraagd voor de landen België, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. VEB-leden wordt de mogelijkheid geboden om met een korting de belastingteruggaaf te laten verzorgen door de professionals van Tax Reclaim B.V. Dat laatste is te overwegen indien u dat papierwerk niet zelf wilt doen. Als u hier klikt, komt u op de website van Tax Reclaim B.V.

 

Goed om te weten

Tax Reclaim B.V. draagt voor eigen rekening en verantwoording zorg voor de inrichting en het onderhoud van de website www.tax-reclaim.nl. VEB is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie op www.tax-reclaim.nl en/of de dienstverlening door Tax Reclaim B.V. De VEB controleert niet de juistheid, volledigheid of rechtmatigheid van de informatie op de externe website www.tax-reclaim.nl. Deze advertentie betreft geen aanbeveling van de VEB en het staat u vrij om gebruik te maken van andere dienstverleners dan Tax Reclaim B.V.