VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Dividendbelasting terugvorderen

De VEB krijgt zeer regelmatig vragen van haar leden over het terugvragen van buitenlandse dividendbelasting. Particuliere beleggers kunnen dit in principe voor veel landen zelf doen, maar de procedure is niet altijd gemakkelijk.

Indien je dividend van een buitenlandse beursgenoteerde onderneming hebt ontvangen en daarop is dividendbelasting in mindering gebracht, dan is er een aantal zaken om rekening mee te houden. Allereerst is het van belang om na te gaan of er een belastingverdrag is gesloten tussen Nederland en het betreffende andere land. Als dat het geval is, dan kan de heffing mogelijk worden teruggebracht naar het verdragstarief (vaak is dat 15 procent). Deze kan worden verrekend in de belastingaangifte.

Indien meer dan het verdragstarief is ingehouden, mag niet alles worden verrekend met de Nederlandse inkomstenbelasting. Het meerdere is uitsluitend terug te vorderen bij de belastingdienst van het betreffende land. Beleggers die overwegen om op eigen initiatief buitenlandse dividendbelasting terug te vorderen, kunnen formulieren opvragen via: CFD.LC.Apeldoorn@belastingdienst.nl

Daarnaast is voor vragen ook contact op te nemen met de BelastingTelefoon van de Nederlandse Belastingdienst. Voor sommige landen, zoals de VS, kan ‘relief at source’ worden toegepast. Aan de hand van een formulier (W8-BEN) wordt voor kwalificerende beleggers de heffing op dividend uit de VS dan verlaagd naar 15 procent.

De bank of broker moet hier wel aan meewerken en een dergelijk formulier ter beschikking stellen. Ook in gevallen waarbij een belegger zelf te veel ingehouden dividendbelasting wil terugvorderen uit het buitenland, omdat geen ‘relief at source’ mogelijk is, kan medewerking van de bank of broker noodzakelijk zijn. Bij sommige landen is het vereist om een zogeheten ‘dividendnota’ aan te leveren. Niet alle banken of brokers werken hieraan mee en de partijen die dat wel doen, kunnen hiervoor kosten in rekening brengen. Ook hebben sommige partijen een eigen ‘tax reclaim’-dienst waar klanten tegen betaling van gebruik kunnen maken.