VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

FAQ Ahold-Deloitte

Enkele veel gestelde vragen over deze VEB-actie. 

De vragen

 • 1. Waarvoor houdt de VEB Deloitte aansprakelijk?

  De VEB houdt de maatschap Deloitte Accountants en haar individuele maten aansprakelijk vanwege het ten onrechte afgeven van goedkeurende verklaringen op de jaarrekeningen van Koninklijke Ahold N.V. 

  Het gaat om de jaren voorafgaand aan de boekhoudfraude. Deze fraude kwam in februari 2003 aan het licht.


 • 2. Wat is de achtergrond van deze aansprakelijkstelling?

  Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) berispte Deloitte accountant John van den Dries al in september 2008 voor de gebrekkig controle bij Ahold. 

  Het CBB kwam in deze tuchtprocedure tot het eindoordeel dat ‘de accountant ernstig is tekortgeschoten en blijk heeft gegeven van een grote mate van passiviteit ten opzichte van wat hem werd aangeleverd'. 

  Uit de uitspraak van het CBB volgde ook dat door Deloitte de goedkeurende verklaring over de Ahold jaarrekening over 1999 reeds werd afgegeven voordat daadwerkelijk de benodigde gegevens daarvoor waren gecontroleerd. Voor de VEB behoort deze zaak tot de dieptepunten van de Nederlandse accountancy.


 • 3. Over welke periode gaat deze actie?

  In beginsel kan iedereen die aandelen Ahold heeft gekocht in de periode 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003 en schade heeft geleden, zich aanmelden voor de actie. 

  De uiteindelijke relevante periode is afhankelijk van de uitspraak van de rechter of hetgeen wordt overeengekomen bij een eventuele schikking. De claimperiode kan dus nog wijzigen.