VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Zowel personen als bedrijven kunnen een VEB-lidmaatschap aangaan. Bij alle lidmaatschappen is ons magazine Effect inbegrepen (print of digitaal). Wilt u deelnemen aan één of meerdere VEB-acties? Zorg dan dat u een lidmaatschap aangaat op naam van diegene die de betreffende aandelen heeft gekocht (natuurlijk persoon en/of rechtspersoon).

Alle lidmaatschappen zijn inclusief:

undefined Deelname aan openstaande VEB-acties   undefined Contact met de Beleggersservice
undefined Toegang tot de volledige VEB-
website
undefined Wekelijkse VEB-nieuwsbrief
undefined Beleggingsmagazine Effect (digitaal of print)

undefined VEB-events & Cursussen
Soorten lidmaatschap
Natuurlijke personen Rechtspersonen
Voor individuen die lid willen worden op persoonlijke titel. Individuele pensioen-bv's, stamrecht-bv's en beleggingsstudieclubs. Overige rechtspersonen (met uitzonderingen van gekwalificeerde beleggers volgens de Wft) De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op bijna de hele financiële sector in Nederland. Financiële instellingen kunnen zien aan welke eisen zij moeten voldoen en hoe het toezicht is geregeld.
€ 65,- per jaar of € 75,- per jaar* (web of regulier) Bij een web-lidmaatschap kunt u ons Magazine Effect online lezen. Kiest u voor een regulier lidmaatschap? Dan ontvangt u het blad per post. € 75,- per jaar* Contributietarief op aanvraag (vanaf € 250 per jaar) Voor deze rechtspersonen is de contributie afhankelijk van de acties waar het bedrijf zich voor wil registreren. Ook vraagt de VEB om een indicatie van de beleggingsportefeuille. Op basis van deze gegevens krijgt de rechtspersoon een lidmaatschapsaanbieding.
Word nu lid! Word nu lid! Word nu lid!
Opties voor Wft-vergunningsplichtigen

* Na korting van 10 euro bij betaling per automatische incasso.

Op 23 mei 2024 zijn door de algemene vergadering de contributietarieven voor de periode van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025 vastgesteld (en gelijk gebleven aan de voorgaande periode).