VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Zowel personen als bedrijven kunnen een VEB-lidmaatschap aangaan. Bij alle lidmaatschappen is ons magazine Effect inbegrepen (print of digitaal). Wilt u deelnemen aan één of meerdere VEB-acties? Zorg dan dat u een lidmaatschap aangaat op naam van diegene die de betreffende aandelen heeft gekocht (natuurlijk persoon en/of rechtspersoon).

SOORTEN LIDMAATSCHAP

Natuurlijke personen

Rechtspersonen

Voor individuen die lid willen worden op persoonlijke titel.

€ 60 of € 75*

(web of regulier) Bij een web-lidmaatschap ontvangt u ons Magazine Effect digitaal. Kiest u voor een regulier lidmaatschap? Dan ontvangt u het blad per post.

Individuele pensioen-bv's, stamrecht-bv's en beleggingsstudieclubs.

€ 75*

Overige rechtspersonen (met uitzonderingen van gekwalificeerde beleggers volgens de Wft)De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op bijna de hele financiële sector in Nederland. Financiële instellingen kunnen zien aan welke eisen zij moeten voldoen en hoe het toezicht is geregeld.

Contributietarief op aanvraag (vanaf 250 euro per jaar)Voor deze rechtspersonen is de contributie afhankelijk van de acties waar het bedrijf zich voor wil registreren. Ook vraagt de VEB om een indicatie van de beleggingsportefeuille. Op basis van deze gegevens krijgt de rechtspersoon een lidmaatschapsaanbieding.

Word nu lid

de voordelen van het lidmaatschap

opties voor Wft-vergunningsplichtigen

* Leden ontvangen 5 euro korting bij betaling per automatische incasso (alleen mogelijk bij IBAN-rekeningnummers). 

Woont u buiten Nederland of België? Dan adviseren wij een weblidmaatschap. Wilt u ons blad toch per post ontvangen? Dan gelden voor het reguliere lidmaatschap andere tarieven. Binnen Europa (excl. Nederland/België) en buiten Europa bedragen deze tarieven respectievelijk €125,- en €155,-.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

 Alle lidmaatschappen zijn inclusief:

undefined Deelname aan openstaande VEB-acties   undefined Contact met de Beleggersservice
undefined Toegang tot de volledige VEB-
website
undefined Wekelijkse VEB-nieuwsbrief
undefined Beleggingsmagazine Effect (digitaal of print)

undefined VEB-events & Cursussen