VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VERWIJTEN AAN PHILIPS
 • Wat zijn de verwijten aan Philips?

  Om het kort samen te vatten: Philips heeft de wettelijke plicht om beleggers (en het publiek) tijdig te informeren over - voor hen - relevante ontwikkelingen. Koersgevoelige informatie moet zo snel mogelijk openbaar gemaakt worden. In dit geval gaat het om mogelijk slecht en schadelijk functioneren van miljoenen apparaten die Philips sinds 2015 heeft verkocht. Bij gebruik kunnen schuimdeeltjes loskomen, die tot ernstige gezondheidsschade kunnen leiden.  

  Philips is al jaren geleden op de hoogte gesteld van de mankementen aan een brede groep van producten, maar heeft dat onder de pet gehouden. Daarmee is roekeloos omgesprongen met de gezondheid van miljoenen patiënten.  

  Maar ook beleggers, zij die Philips geld beschikbaar hebben gesteld om deze activiteiten te ontplooien, zijn stelselmatig verkeerd voorgelicht. Daarmee heeft Philips de wet overtreden en grote  schade veroorzaakt.  

 • Wat doet en zegt Philips in deze affaire?

  Op de communicatie van Philips in deze affaire valt het nodige aan te merken. Niet alleen heeft de onderneming de problemen veel te laat naar buiten gebracht, ook probeert Philips stelselmatig het probleem klein te houden en de schuld voornamelijk neer te leggen bij patiënten. De gebruikers zouden de beademingsapparaten verkeerd reinigen en zo de kans vergroten dat schuimdeeltjes loslaten en door hen worden ingeademd.  

  De pogingen tot ‘klein houden’ van de problemen hebben ertoe geleid dat Philips steeds opnieuw meer tegenvallers moest melden, waaronder mankementen aan steeds meer verschillende apparaten. Het bedrijf heeft zo het vertrouwen van zijn patiënten, beleggers en andere stakeholders steeds meer verloren.  

  Ook is er veel kritiek op de terugroepactie van beademingsapparaten. Die loopt buitengewoon moeizaam, volgens Philips vanwege logistieke problemen en tekort aan onderdelen. De FDA maar ook Nederlandse patiëntenverenigingen hebben hierop veel kritiek.  

 • Wat zijn de volgende stappen?

  De VEB volgt Philips al tientallen jaren en staat als vertegenwoordiger van aandeelhouders in regelmatig contact met de onderneming. Tijdens vergaderingen met aandeelhouders is de VEB altijd van de partij.  
   
  Naar aanleiding van de problemen met beademingsapparatuur heeft de VEB Philips eerder om opheldering gevraagd. Inmiddels heeft de VEB Philips aansprakelijk gesteld voor de schade die de onderneming aandeelhouders heeft berokkend. De VEB heeft Philips laten weten open te staan voor een snelle oplossing en bereid te zijn te overleggen hoe het vertrouwen van aandeelhouders in de onderneming snel te herstellen.   

  De VEB heeft Philips laten weten eventueel bereid te zijn naar de rechter te stappen om compensatie voor gedupeerde beleggers te bewerkstelligen.  

 • Zijn gedupeerde patiënten wel geholpen met deze actie van beleggers?

  Laat er geen misverstand over bestaan. Het belang van gedupeerde patiënten staat voorop. VEB is ervan overtuigd dat Philips vervolgens gedupeerde beleggers tegemoet moet komen. Voor alle partijen is het van belang dat Philips operationeel zo snel als mogelijk succes boekt, bijvoorbeeld in de vervanging van de miljoenen apparaten. Bovendien is een gezond Philips dat snel weer vertrouwen geniet van investeerders de beste optie voor patiënten en beleggers.

 • Hoe groot is de schade voor beleggers en hoeveel krijg ik terug?

  Dat hangt ervan af. Op de keper beschouwd heeft Philips mogelijkerwijs al vanaf 2015 de markt niet goed geïnformeerd. Beleggers hebben sindsdien dus mogelijk tegen onjuiste prijzen (koersen) gekocht en verkocht. Ook is verdere analyse nodig om te bezien welk deel van de schade op de beurs te wijten is aan de affaire met beademingsapparatuur. Voorzichtige berekeningen van de VEB wijzen op een totale koersschade voor beleggers van circa 16 miljard euro.  

  Het is de vraag of beleggers na 26 april 2021 - de dag dat de eerste voorziening voor de terugroepactie van de apparaten werd getroffen - op de juiste manier zijn geïnformeerd. Zij zijn telkens met nieuwe tegenslagen geconfronteerd door Philips.  

  Hoeveel individuele beleggers aan eventuele compensatie tegemoet mogen zien is daarna ook nog afhankelijk van het aantal gedupeerden dat zich meldt voor compensatie.   

VEB-ACTIE PHILIPS
 • Wie kan deelnemen aan de actie voor compensatie door Philips?

  De VEB behartigt de belangen van alle beleggers, maar vanzelfsprekend zitten leden (en institutionele partners) op de eerste rij. Hun steun maakt het mogelijk dat de vereniging zich kan blijven inzetten voor beleggers en langdurige en vaak kostbare acties ter compensatie van gedupeerde beleggers voert.  

  Leden van de VEB zijn in ieder geval verzekerd van deelname aan mogelijke compensatie-actie. VEB behoudt zich het recht voor alleen op te treden voor haar leden als de omstandigheden daarom vragen. Wie zeker wil zijn van deelname wordt daarom nu lid 

 • Hoe blijf ik op de hoogte van ontwikkelingen in deze actie?

  Op de VEB-website en in VEB-magazine Effect (voor leden) houden wij u op de hoogte. Bent u ingeschreven voor de actie Philips, dan wordt u actief op de hoogte gehouden van ontwikkelingen.

 • Moet ik lid zijn van de VEB om in aanmerking te komen voor eventuele compensatie?

  Het is nog te vroeg om daar een definitief antwoord op te geven. De VEB behartigt de belangen van alle beleggers, maar vanzelfsprekend zitten haar leden op de eerste rij. Hun steun maakt het mogelijk dat de vereniging zich kan blijven inzetten voor beleggers en langdurige en vaak kostbare acties ter compensatie van gedupeerde beleggers voert.  

  Leden van de VEB zijn in ieder geval verzekerd van deelname aan een mogelijke compensatie-actie. De VEB behoudt zich het recht voor alleen op te treden voor haar leden als de omstandigheden daarom vragen. Wie zeker wil zijn van deelname wordt daarom nu lid.  

  Het lidmaatschap van enkele tientjes per jaar biedt overigens meer voordelen dan de deelname aan VEB-acties. Klik hier voor informatie over alle voordelen van het VEB-lidmaatschap. 

  Professionele en institutionele beleggers kunnen zich onder voorwaarden ook bij de VEB aansluiten, niet als lid, maar als professionele partner. Voor meer informatie: stuur een bericht naar Info@europeaninvestors.eu.   

 • Doe ik automatisch mee aan deze actie als ik lid ben van de VEB?

  Nee, u moet zich wel aanmelden. Als lid van de VEB kunt u gratis deelnemen aan een eventuele schadevergoedingsactie. Om te bezien of u in aanmerking komt voor eventuele compensatie, moet u onder andere uiteraard aandelen Philips hebben gehad in de zogenoemde relevante periode, het tijdvak waarbinnen Philips onrechtmatig heeft gehandeld tegenover beleggers. Daarom vragen wij ook leden om zich aan te melden voor deze actie en ons van enige informatie over hun belang in Philips te voorzien.  

 • Hoe lang gaat zo’n procedure om schadevergoeding te krijgen duren?

  Dat is op dit moment moeilijk in te schatten. De VEB heeft ruime ervaring met acties bij beursdebacles en de ervaring is dat zaken als deze een lange adem kunnen vergen. Iedere zaak is echter anders. In de regel valt te zeggen dat een actie sneller wordt afgehandeld bij vitale ondernemingen dan bij failliete of bijna failliete ondernemingen.  

  Belangrijk is in ieder geval dat de VEB, net als in eerdere situaties, vastbesloten is deze zaak tot het einde toe af te ronden, ongeacht de lengte van de procedures.