VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB bereikt schikking met Deloitte voor VEB leden en partners in zaak Ahold
De VEB heeft op 4 juni 2018 een overeenkomst bereikt met Deloitte over een compensatieregeling aangaande (kort gezegd) de boekhoudfraude bij Ahold die in 2003 in de openbaarheid kwam, toen Deloitte de controlerend accountant was. Na 15 jaar heeft het stoppen van de rechtszaak de voorkeur boven het voeren van een verdere jarenlange juridische procedure.

Het bereiken van een regeling betekent niet dat Deloitte erkent aansprakelijk te zijn voor of schuldig te zijn aan de als gevolg van de boekhoudfraude bij Ahold geleden schade. Deloitte stelt dat diverse gerechtelijke instanties in de loop der jaren hebben bevestigd dat de fraude juist mede bedoeld was om Deloitte als accountant te misleiden. Deloitte heeft de fraude destijds juist zelf ontdekt en aan de kaak gesteld.

De compensatieregeling is beschikbaar voor daarvoor kwalificerende VEB-leden en VEB-partners. De door de VEB tegen Deloitte bij de rechtbank Amsterdam aanhangig gemaakte procedure is als onderdeel van de overeenkomst op 6 juni 2018 beëindigd.

Alleen beleggers die uiterlijk op 3 juni 2018 VEB-lid of VEB-partner zijn geworden (en lid of partner blijven tot minimaal de datum van uitkering van de compensatie) kwalificeren voor compensatie. De betreffende VEB-leden en VEB-partners dienen Ahold-aandelen gekocht te hebben in de periode 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003 en deze aandelen ofwel op 24 februari 2003 nog steeds in hun bezit te hebben gehad, ofwel voor 23 februari 2003 met verlies te hebben verkocht. VEB-leden en VEB-partners die aan deze eisen voldoen konden zich tot en met uiterlijk 6 december 2018 aanmelden bij de VEB voor deelname aan de regeling. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Waar staan we?
De Ahold/Deloitte claims administrator heeft de ingediende claims beoordeeld op geldigheid en volledigheid. Met veel deelnemers is contact opgenomen om een claim die nog niet geldig of volledig was alsnog in orde te maken. De claimant heeft vervolgens de gelegenheid gekregen om een toelichting en/of aanvullende documentatie te verstrekken. Er is vanwege het grote aantal claims veel tijd nodig geweest om deze deelnemers de claims te laten aanvullen, waardoor deze fase langer heeft geduurd.

Gelukkig zijn velen er uiteindelijk in geslaagd hun claim compleet te krijgen, ondanks dat de Ahold-kwestie in 2003 en daarvoor speelde. Inmiddels zijn alle claims verwerkt door de claims administrator en inmiddels heeft ook het proces van rekening en verantwoording richting Deloitte plaatsgevonden.

In mei 2021 heeft de Ahold/Deloitte claims administrator de claimanten geïnformeerd over de geldigheid van de ingediende claims. Claimanten hadden tot uiterlijk 28 juli 2021 de tijd om de claims administrator te berichten als zij het niet eens waren met de beoordeling. Heeft u nog geen bericht over uw claim ontvangen, neem dan contact op met de claims administrator via info@aholddeloitteschikking.nl, of telefonisch, op basis van een terugbelafspraak, via 0800-022-0954 (zonder meerkosten bereikbaar vanuit Nederland). 

De eerste uitbetalingen (€ 400 per claimant die een geldige claim heeft ingediend) zijn verricht in juli-oktober 2021. De tweede uitbetaling, tevens de slotbetaling, voor kwalificerende Ahold/Deloitte-schikkingsdeelnemers wordt op dit moment voorbereid door de Ahold/Deloitte claims administrator. Naar verwachting kunnen vanaf juni 2022 uitbetalingen worden gedaan. Houd er rekening mee dat niet alle uitkeringen direct lukken, zodat er soms meerdere uitbetalingspogingen nodig zijn.

Compensatie van koersschade
Inmiddels is duidelijk welk percentage van de koersschade per kwalificerende schikkingsdeelnemer in totaal vergoed kan worden en wie daardoor in aanmerking komt voor de slotbetaling. Er is een minimale koersschade die een deelnemer moet hebben geleden om hiervoor in aanmerking te komen, omdat in andere gevallen de eerder betaalde vergoeding van 400 euro al een groter deel van de schade heeft gecompenseerd. Meer hierover leest u op www.aholddeloitteschikking.nl

De claims administrator verstuurt begin juni 2022 berichten naar de VEB-leden die een claim hebben ingediend en koersschade hebben geleden, om hen te informeren of zij wel of niet kwalificeren voor de slotbetaling. Komt u in aanmerking en zijn uw IBAN-rekeninggegevens gewijzigd ten opzichte van de eerste uitbetaling, dan kunt u een e-mail met het nieuwe rekeningnummer sturen naar info@aholddeloitteschikking.nl

Lees ook de Q&A met de meest gestelde vragen en antwoorden.