VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Met slotbetaling is de Ahold/Deloitte-schikking afgerond
In het derde kwartaal van zijn slotbetalingen uitgekeerd aan VEB-leden die een geldige Ahold/Deloitte-claim hebben ingediend en een koersschade boven een bepaald minimumbedrag hebben geleden. Deze actie is afgerond.

De VEB heeft op 4 juni 2018 een overeenkomst bereikt met Deloitte over een compensatieregeling aangaande (kort gezegd) de boekhoudfraude bij Ahold die in 2003 in de openbaarheid kwam, toen Deloitte de controlerend accountant was. Na 15 jaar had het stoppen van de rechtszaak de voorkeur boven het voeren van een verdere jarenlange juridische procedure.

De getroffen minnelijke regeling impliceert geen erkenning van schuld of aansprakelijkheid door Deloitte.

Beleggers die uiterlijk op 3 juni 2018 VEB-lid zijn geworden (en lid zijn gebleven tot minimaal de datum van uitkering van de compensatie) kwalificeerden voor compensatie. De betreffende VEB-leden dienen Ahold-aandelen gekocht te hebben in de periode 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003 en deze aandelen ofwel op 24 februari 2003 nog steeds in hun bezit te hebben gehad, ofwel voor 23 februari 2003 met verlies te hebben verkocht. 

Slotbetaling
De uitbetaling van compensatie is in twee delen gesplitst. Een eerste uitbetaling (€ 400 per VEB-lid met een geldige claim) is verricht in het derde kwartaal van 2021. Daarna zijn de slotbetalingen gedaan aan de schikkingsdeelnemers die daarvoor in aanmerking kwamen, in het derde kwartaal van 2022. Ook aan de VEB-partners is een compensatie in twee delen uitgekeerd. Daarmee is deze actie afgerond.

VEB-leden met een koersschade boven een bepaald minimumbedrag kwamen in aanmerking voor de slotbetaling.

VEB-leden met een lagere koersschade dan het minimumbedrag kwamen niet in aanmerking voor een slotbetaling, omdat dat de basisvergoeding van 400 euro voor hen volstond.

Meer informatie hierover leest u op www.aholddeloitteschikking.nl

Nog geen compensatie ontvangen?
Claimanten die een geldige claim hebben ingediend en zijn geïnformeerd dat zij in aanmerking komen voor een slotbetaling, maar deze medio augustus 2022 niet hebben ontvangen, doen er goed aan om contact op te nemen met de Ahold/Deloitte claims administrator. De contactgegevens van dit administratiekantoor dat de afwikkeling van de Ahold/Deloitte-schikking heeft verzorgd, vindt u onderaan deze pagina. Mogelijk is de uitbetaling niet gelukt wegens een incorrect IBAN-rekeningnummer.

Net zoals dit kan gelden voor toekomstige collectieve acties, komen in de Ahold/Deloitte-schikking enkel VEB-leden en VEB-partners in aanmerking voor compensatie. Met het lidmaatschap/partnerschap is de VEB in staat om al haar activiteiten te ontplooien, waaronder het voeren van collectieve acties. Het lidmaatschap was vereist tot het moment van de uitkering van de (slot)betaling om daarvoor in aanmerking te komen, en dit was ook bij eerdere schikkingen van de VEB veelal het geval.

Vragen


De Ahold/Deloitte Claims Administrator is gespecialiseerd in het beoordelen van bewijsstukken en het uitvoeren van berekeningen op basis hiervan. U kunt voor een toelichting op de berekende koersschade en compensatie voor uw claim contact opnemen met de Claims Administrator. Telefonisch kan dit via 0800-022-0954 (zonder meerkosten bereikbaar vanuit Nederland) en 001-503-520-4454 (wereldwijd bereikbaar). U kunt ook een e-mail sturen naar info@aholddeloitteschikking.nl