VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Achtergrond
Het gerechtshof Amsterdam heeft op 13 juli 2018 de Fortisschikking verbindend verklaard. In totaal is ruim 1,3 miljard euro beschikbaar als vergoeding voor de schade die Fortis-beleggers leden in 2007 en 2008.

Waar staan we?
De claims administrator heeft inmiddels ruim 300 duizend ingediende claims beoordeeld en meer dan een miljard euro uitbetaald aan kwalificerende claimanten. Momenteel zijn er nog 358 claims in behandeling. Dat betekent dat deze nog verwerkt moeten worden of dat er een dispuut loopt waar het Dispute Committee zich over moet buigen. Pas als alle openstaande claims, bezwaren en disputen zijn verwerkt, zal de finale berekening worden gemaakt en kan er een slotbetaling plaatsvinden. Het is mogelijk dat er voor sommige claimanten geen slotbetaling meer aan de orde is. De definitieve vergoeding waar men recht op heeft, blijkt in dat geval niet hoger te zijn dan de voorlopige vergoeding die men reeds heeft ontvangen. Dit komt doordat er meer claims zijn ingediend dan aanvankelijk werd verwacht. Voor de laatste informatie, zie: www.forsettlement.com.

Vragen? 
Voor alle vragen omtrent de Fortis-schikking en de afhandeling van claims kan men terecht bij de claims administrator via de hierboven genoemde schikkingswebsite.