VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Achtergrond
Het gerechtshof Amsterdam heeft op 13 juli 2018 de Fortisschikking verbindend verklaard. In totaal is ruim 1,3 miljard euro beschikbaar als vergoeding voor de schade die Fortis-beleggers leden in 2007 en 2008.

Waar staan we?
De claims administrator heeft bijna alle ruim 300 duizend ingediende claims beoordeeld en meer dan een miljard euro uitbetaald aan kwalificerende claimanten. Inmiddels is ook de finale berekening van de verdeling van het schikkingsbedrag gemaakt, waardoor de slotbetalingen kunnen plaatsvinden. Het is mogelijk dat er voor sommige claimanten geen slotbetaling meer aan de orde is. De definitieve vergoeding waar men recht op heeft, blijkt in dat geval niet hoger te zijn dan de voorlopige vergoeding die men reeds heeft ontvangen. Dit komt doordat er meer claims zijn ingediend dan aanvankelijk werd verwacht. Waarschijnlijk vinden de slotbetalingen plaats rond 25 augustus 2022. Voor de laatste informatie, zie: www.forsettlement.com.

Vragen? 
Voor alle vragen omtrent de Fortis-schikking en de afhandeling van claims kan men terecht bij de claims administrator via de hierboven genoemde schikkingswebsite.