VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Update VEB-acties

08-07-2022

Van de beursgang van World Online tot de oliereserves van Shell. Jaar in jaar uitvoert de VEB-actie om beleggen transparanter en eerlijker te maken en om misstanden recht te zetten. De afgelopen jaren compenseerde de VEB ruim 300.000 beleggers voor meer dan 2 miljard euro.

Lees verder

Slotbetaling actie Fortis uitgekeerd vanaf eind augustus

23-06-2022

Een deel van de gedupeerde aandeelhouders Fortis ontvangt over een aantal weken een slotbetaling. Dat is de laatste stap in de schikking die een aantal belangenbehartigers eerder met Ageas (de opvolger van Fortis) trof. Beleggers die in aanmerking komen voor een slotbetaling krijgen binnenkort automatisch bericht.

Lees verder

Update: VEB-acties

14-01-2022

De juridische acties van de VEB zijn gecompliceerd, bovendien zijn de belangen groot. Het kost dan ook vaak jaren voordat een oplossing wordt bereikt. Inzake SNS zijn in 2021 kleine stapjes gezet op weg naar genoegdoening; de Ondernemingskamer is verzocht om wanbeleid vast te stellen. In 2022 zal hierover een oordeel volgen. Ook de afwikkeling van een actie is door de complexiteit en massaliteit een tijdrovend proces. In 2022 worden naar verwachting de acties inzake Ahold/Deloitte en Fortis afgerond. De daarvoor in aanmerking komende claimanten zullen hun (laatste deel-)vergoeding ontvangen. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

Update VEB-acties

21-07-2021

Door corona hebben de juridische acties van de VEB de nodige vertraging ondervonden. Inmiddels lopen de meeste zaken gelukkig weer door. De VEB-acties inzake LCI en InnoConcepts zijn zelfs afgewikkeld. Er zijn belangrijke ontwikkelingen in de zaak tegen BP die hun weerslag hebben op de procedure van de VEB tegen Volkswagen. Ook heeft de Staat cassatie ingesteld tegen de beschikking van de Ondernemingskamer in de SNS-schadeloosstellingsprocedure. De VEB heeft met NIBC recent geschikt over het al dan niet te laat melden van voorwetenschap. Tot slot overweegt de VEB om een procedure te starten tegen ABN Amro wegens het te laat en onjuist melden van de aanvullende verdenking van het OM. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

Update VEB-acties

06-01-2021

Ook de juridische acties van de VEB hebben hinder ondervonden van het coronavirus. Zittingen zijn uitgesteld, en de afwikkeling van schikkingen heeft vertraging opgelopen. Hiernaast volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

Update VEB-acties

03-07-2020

Ook de juridische acties van de VEB hebben hinder ondervonden van het coronavirus. Zittingen zijn uitgesteld, en de afwikkeling van schikkingen heeft vertraging opgelopen. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

Update VEB-acties

18-07-2019

In 2019 zullen diverse schikkingen worden afgewikkeld. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

Laatste kans om Fortis-claim in te dienen

11-07-2019

Beleggers die nog mee willen doen met de Fortis claim dienen op zeer korte termijn hun claim in te dienen. Op uiterlijk 28 juli 2019 dient de ingevulde claim in bezit te zijn van de claims administrator. Alles wat daarna binnenkomt, wordt niet meer in behandeling genomen.

Lees verder

Meer Fortis claims ingediend dan verwacht

24-05-2019

Een groot aantal gedupeerde Fortis beleggers heeft zich inmiddels gemeld bij de claims administrator voor compensatie uit de Fortis-schikking. Er zijn 266.000 afzonderlijke claims ingediend, welke momenteel worden verwerkt.

Lees verder

VEB-actie Fortis: Als niet-actieve claimant compensatie ontvangen?

08-02-2019

Als actieve claimant heeft u recht op een hogere compensatie. Daartoe dient u op het claimformulier wel aan te kruisen dat u een “actieve claimant” bent en zodoende recht hebt op de gunstigere Ledencompensatie. Om als actieve claimant te kwalificeren is het vereist dat u tijdig VEB-lid bent geworden en dat u op de juiste wijze bij de VEB een registratie heeft gedaan voor de VEB-actie Fortis.

Lees verder

Overweldigende steun voor Fortisschikking

21-12-2018

De eerste VEB-leden hebben van de claims administrator het bericht ontvangen dat zij nog dit jaar 70% van hun compensatie krijgen. Er zijn maar liefst 200.000 claims ontvangen, waardoor de claims administrator is genoodzaakt de verwerking van claims en de betalingen in verschillende fases te verrichten. De kans is dus groot dat het nog enkele maanden duurt alvorens u compensatie ontvangt.

Lees verder

Stand van zaken : Afwikkeling Fortisschikking en indiening claims

08-10-2018

Het gerechtshof Amsterdam is op 13 juli 2018 overgegaan tot verbindendverklaring van de aangepaste schikkingsovereenkomst. Deze schikkingsovereenkomst is onder andere gesloten tussen de VEB en Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, voor compensatie van gedupeerde beleggers. Hieronder treft u een aantal frequent gestelde vragen aan over de VEB-actie Fortis.

Lees verder

VEB-actie Fortis: Bewijs van lidmaatschap en betaling

03-08-2018

Om in aanmerking te komen voor de gunstigere Ledencompensatie hoeven huidige VEB-leden niet meer het bewijs van lidmaatschap en betaling bij de claims administrator in te dienen.

Lees verder

Paul Koster: “Primair blij voor gedupeerde Fortis beleggers met compensatie”

16-07-2018

Na de uitspraak in de Fortis-zaak, richt ik me graag rechtstreeks tot u voor enige verdere uitleg en achtergrond.

Lees verder

Fortis-schikking van 1,3 miljard euro verbindend verklaard

13-07-2018

Het gerechtshof Amsterdam heeft de schikking tussen Ageas (rechtsopvolger van Fortis NV/SA) en de claimorganisaties is vandaag verbindend verklaard. Met het positieve oordeel van het gerechtshof wordt naar verwachting definitief een punt gezet achter de schadevergoedingsprocedures die na de val van Fortis in 2008 zijn gestart. Met ruim 1,3 miljard euro is het de grootste schikking in een beleggingszaak in Europa ooit. Enkele honderden miljoenen euro’s komen ten goede aan bij de VEB aangesloten beleggers.

Lees verder

Oproeping voor de mondelinge behandeling Fortis-zaak

13-02-2018

Het gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat de mondelinge behandeling naar aanleiding van het verzoek tot verbindendverklaring en het daartegen gevoerde verweer zal worden voortgezet op vrijdag 16 maart 2018 alsmede op dinsdag 27 maart 2018.

Lees verder

Oproeping voor de mondelinge behandeling Fortiszaak

30-01-2018

Het gerechtshof Amsterdam heeft een datum bepaald waarop de mondelinge behandeling naar aanleiding van het verzoek tot verbindendverklaring en het daartegen gevoerde verweer zal worden voortgezet.
Alle in aanmerking komende aandeelhouders worden hierbij voor die mondelinge behandeling opgeroepen.

Lees verder

VEB bereikt aangepaste schikking in Fortis-zaak

12-12-2017

Beleggersvereniging VEB heeft een aangepaste schikking getroffen met Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, over compensatie voor gedupeerde beleggers. Ageas heeft 100 miljoen euro meer ter beschikking gesteld en enkele kernelementen van de schikking zijn gewijzigd. In totaal is ruim 1,3 miljard euro beschikbaar als vergoeding voor de schade die Fortis-beleggers leden in 2007 en 2008.

Lees verder

Beslissing over Fortis-schikking aangehouden

16-06-2017

Gedupeerde beleggers blijven in onzekerheid over mogelijke compensatie

Lees verder

Fortis-schikking voorgelegd aan de rechter

27-03-2017

Uitgebreide mondelinge behandeling van de Fortis-schikking bij het Hof Amsterdam.

Lees verder

Vooraankondiging Fortis-schikking

26-10-2016

Als u tijdig lid bent geworden van de VEB en/of tijdig geregistreerd staat voor de VEB-actie Fortis, dan ontvangt u een brief over de door de VEB getroffen schikking met Ageas (de rechtsopvolger van Fortis).

Lees verder

Voortgang Fortis schikking

21-10-2016

De aandeelhouders die lid zijn van de VEB en die mogelijk in aanmerking komen voor compensatie (hierna: de aandeelhouders), ontvangen binnenkort een brief in het kader van de notificatieprocedure.

Lees verder

Meer duidelijkheid over hoogte mogelijke compensatie van gedupeerde Fortis-belegger (met rekenmodule)

23-05-2016

Het proces richting compensatie van gedupeerde Fortis-beleggers gaat een nieuwe fase in, nadat de VEB, Ageas en een aantal claimorganisaties donderdag de schikking hebben voorgelegd aan de rechter. Tegelijkertijd krijgen gedupeerde aandeelhouders hulp bij berekening van de mogelijke compensatie die zij kunnen verwachten.

Lees verder

VEB treft grootste Europese schikking ooit voor gedupeerde Fortis-beleggers

14-03-2016

Beleggersvereniging VEB heeft een schikking bereikt met Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, over compensatie van gedupeerde beleggers. In totaal is ruim 1,2 miljard euro beschikbaar als vergoeding voor de schade die Fortis-beleggers leden in 2007 en 2008.

Lees verder

Stand van zaken actie Fortis

22-01-2015

Op 6 december 2013 heeft de Hoge Raad zijn eindoordeel gegeven over het wanbeleid van Fortis over de periode 2007-2008. De Hoge Raad is glashelder: het oordeel wanbeleid van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam blijft overeind en was goed gemotiveerd.

Lees verder

Fortis opnieuw veroordeeld voor misleiding

29-07-2014

Het gerechtshof Amsterdam heeft Fortis opnieuw veroordeeld voor misleiding van beleggers. Deze keer oordeelde de rechter over een specifieke periode van drie dagen.

Lees verder

Schrappen AFM-boete Fortis heeft geen gevolgen voor VEB-actie

17-02-2014

Fortis hoeft een door de AFM opgelegde boetes van euro 288.000 niet te betalen. Voor de actie die de VEB namens duizenden gedupeerde Fortis-beleggers voert heeft de uitspraak geen gevolgen.

Lees verder

Definitieve vaststelling wanbeleid bij Fortis is opsteker in VEB-actie

06-12-2013

De Hoge Raad zegt het kort maar krachtig: Fortis heeft zich schuldig gemaakt aan wanbeleid. Het is een steun in de rug voor de aansprakelijkheidsprocedure die de VEB voert namens duizenden gedupeerde Fortis-beleggers.

Lees verder

Succesvolle stap in misleidingzaak tegen Fortis

22-11-2013

De VEB heeft een extra procedure moeten doorlopen om bewijsmateriaal tegen Fortis in de misleidingzaak te mogen inbrengen. Het verzoek is toegewezen.

Lees verder

Nieuwe aanwijzingen voor misleiding van Fortis-beleggers

21-09-2013

Dat de top van bankverzekeraar Fortis stelselmatig zijn aandeelhouders verkeerd heeft geïnformeerd was al eerder duidelijk. Een aantal recent gelekte e-mailwisselingen tussen bestuurders  is daarvan het brisante voorbeeld.

Lees verder

Recente boete voor Fortis steun in de rug voor gedupeerde Fortis-beleggers

15-07-2013

Ruim drie jaar na de AFM heeft ook de Belgische toezichthouder Ageas (het voormalige Fortis) onlangs beboet wegens misleidende communicatie. De Nederlandse rechter kan de beide besluiten niet zomaar naast zich neer leggen.

Lees verder

Grote opruiming bij Ageas (Fortis) niet alleen goed nieuws

17-05-2013

Ageas haalt miljoenenwinsten op verkopen van bedrijfsonderdelen. Die winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Dat klinkt goed, maar er zitten ook haken en ogen aan.

Lees verder

En weer blijkt Fortis-bestuurder fors beloond in rampjaar

13-01-2013

Naar Fortis-maatstaven was het niet eens exorbitant: de nu uitgelekte bonus van 1 miljoen die bestuurder Filip Dierckx ontving in rampjaar 2008. De commotie maakt duidelijk dat beleggers Fortis nog lang niet vergeten zijn.

Lees verder

Strafrechtelijke verdenking Fortis-bestuurders gunstig voor beleggers

02-12-2012

Fortis-bankiers Votron en Dierckx zullen zich alsnog strafrechtelijk moeten verantwoorden voor hun rol in de ondergang van Fortis in oktober 2008. Dat is ook relevant voor gedupeerde particuliere beleggers.

Lees verder

Nieuwe aanklachten tegen Fortis

01-10-2012

Een nieuwe rechtszaak tegen Ageas, het voormalige Fortis. Een aantal Belgische families heeft zich bij de rechter gemeld met een klacht. Vermoedelijk willen ook zij compensatie voor de misleidende berichten van Fortis in 2007.

Lees verder

Rechtszaak van de VEB namens gedupeerde nog steeds in volle gang

19-09-2012

Eind juli verdween Fortis, nu Ageas, uit Nederland en het aandeel van de Amsterdamse beurs. Het vertrek uit Nederland is het gevolg van wijzigingen in de juridische structuur.

Lees verder

Ageas kiest voor België

23-07-2012

Na 22 jaar verdwijnt Fortis, nu Ageas, uit Nederland en het aandeel van de Amsterdamse beurs. Wat zijn de gevolgen voor aandeelhouders Ageas en gedupeerde Fortis-beleggers?

Lees verder

Rechter wil gedupeerde Fortis-beleggers snel duidelijkheid bieden

23-05-2012

Nederlandse beleggers moeten binnen redelijke termijn een uitspraak krijgen over de misleiding door Fortis, de (voormalige) bestuurders en de begeleidende banken. Die boodschap heeft de Amsterdamse rechtbank afgegeven.

Lees verder

Oordeel rechter nieuwe munitie VEB in misleidingszaak Fortis

05-04-2012

Het bestuur van Fortis heeft zich schuldig gemaakt aan wanbeleid. Het is nu zaak dat het huidige bestuur van Ageas de voormalige bestuurders van Fortis aansprakelijk stelt en de schade gaat verhalen.

Lees verder

Focus op misleidingsprocedure

13-07-2011

De VEB bewandelt verschillende wegen naar hetzelfde einddoel: compensatie voor gedupeerde beleggers Fortis.

Lees verder

Rechters staan voor oordeel over wanbeleid bij Fortis

03-05-2011

Ging bankverzekeraar Fortis ten onder aan slecht bestuur? Zeventien uur lang namen advocaten van beleggers en Fortis de tijd om hun standpunt toe te lichten. Voor gedupeerde beleggers is het nu wachten op de uitspraak van het gerechtshof.

Lees verder

VEB daagt Ageas, oud-Fortis-bestuurders en banken voor de rechter

19-01-2011

De VEB daagt, namens gedupeerde Fortis-beleggers, oud-bestuurders van Fortis voor de rechter vanwege misleiding van beleggers. Ook Ageas (de nieuwe naam van Fortis) en een aantal banken zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden.

Lees verder

Nederlandse Staat voor het eerst voor de rechter in zaak Fortis

29-11-2010

De Nederlandse Staat heeft misbruik gemaakt van de omstandigheden bij de overname van Fortis. Het heeft te weinig betaald voor de overgenomen delen en daarmee aandeelhouders benadeeld. Die schade moet vergoed worden.

Lees verder

Fortis-drama gefileerd

27-06-2010

Een reconstructie van het Fortis-debacle levert ontluisterende inzichten op over de gang van zaken bij de omgevallen bank-verzekeraar.

Lees verder

VEB start schadevergoedingsactie vanwege misleiding Fortis

16-06-2010

De VEB bereidt namens beleggers een vordering tot schadevergoeding voor tegen Fortis NV (nu ageas NV) en haar voormalige bestuurders vanwege stelselmatige misleiding van beleggers.

Lees verder

Staat beboet na verkoop eerste Fortis-onderdeel

03-05-2010

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) heeft de Britse verzekeraar Amlin en de Staat der Nederlanden beboet wegens het niet tijdig melden van de overname door de eerste van een Fortis-onderdeel. De Staat krijgt een boete van euro 782.000. Amlin moet bijna het dubbele betalen.

Lees verder

AFM: Fortis heeft misleidende informatie verstrekt over balans

10-03-2010

Bestuurders van Fortis hebben in aanloop naar de noodmaatregelen van 26 juni 2008 een veel te rooskleurig beeld geschapen van de financiële situatie bij het concern. Fortis heeft in de periode rond de overname van ABN Amro onjuiste of misleidende informatie verspreid en koersgevoelige informatie niet tijdig gepubliceerd.

Lees verder

VEB zet nieuwe stap in zaak Fortis

24-01-2010

De VEB heeft een belangrijke stap gezet in de Fortis-rechtszaak tegen de Nederlandse Staat. De vereniging veegt de vloer aan met de argumenten die de Nederlandse Staat heeft aangevoerd om ook de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Fortis te nationaliseren in oktober 2008.

Lees verder

‘Fortis heeft misleidende informatie gecommuniceerd aan aandeelhouders'

13-01-2010

Het gerechtelijk onderzoek in België naar mogelijke marktmanipulatie door Fortis levert ‘bezwarende elementen' op. Dat betekent dat Fortis wel degelijk misleidende informatie zou hebben gecommuniceerd aan zijn aandeelhouders.

Lees verder

VEB stelt vraagtekens bij rechtmatigheid handelen Staat in Fortis zaak.

24-11-2008

Aanstaande vrijdag buigt de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam zich over het verzoek van de VEB om een onderzoek te gelasten naar het beleid en de gang van zaken bij Fortis. De VEB heeft tevens om een aantal onmiddellijke voorzieningen verzocht waarmee de belangen van de minderheidsaandeelhouders worden gediend, zoals de benoeming van een 'supercommissaris'.
 

Lees verder

Fortis miskent belegger, beurs en toezichthouder

15-10-2008

Dinsdagochtend heeft Fortis gepoogd haar aandeelhouders, de beurs en de toezichthouder middels een persbericht helderheid te verschaffen over de actuele stand van zaken. De beleggers was voor bestudering van het 11 pagina lange bericht slechts enkele uren gegund alvorens de handel in het aandeel Fortis om 11:00 uur weer werd hervat. Maar liefst 10 dagen nadat de handel in het aandeel op vrijdag 3 oktober nabeurs werd stilgelegd.

Lees verder

VEB start enquêteprocedure tegen Fortis

09-10-2008

De Vereniging van Effectenbezitters start een enquêteprocedure tegen Fortis. Gisteren kondigde de VEB al aan dat zij juridische stappen in voorbereiding heeft. Deze enquêteprocedure is daarin de eerste stap.

Lees verder

Aandeelhouders Fortis in grote onzekerheid

06-10-2008

De VEB heeft kennisgenomen van de verkoop van de Belgische activiteiten (de bank- en verzekeringstak) van Fortis aan BNP Paribas. Na deze transacties zal de Fortis Groep nog slechts bestaan uit een 100 procent deelneming in Fortis Insurance International (nettowinst eerste halfjaar 2008 van 102 miljoen euro, met verzekeringsactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Hongkong, Luxemburg, Portugal, China, Maleisië en Thailand), de participatie van 66 procent in de entiteit waarin de gestructureerde kredietportefeuille is ondergebracht en cashmiddelen.

Lees verder

Fortis genationaliseerd: veel onduidelijkheid over overeenkomst

03-10-2008

De VEB heeft kennisgenomen van de reddingsactie van de Nederlandse staat vandaag bij Fortis. De Nederlandse Staat neemt voor 16,8 miljard euro de activiteiten van Fortis Bank Nederland, Fortis Verzekeringen Nederland, Fortis Corporate Insurance en het Fortis-deel van ABN AMRO Holding volledig over.

Lees verder