VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Meer Fortis claims ingediend dan verwacht

24-05-2019

Een groot aantal gedupeerde Fortis beleggers heeft zich inmiddels gemeld bij de claims administrator voor compensatie uit de Fortis-schikking. Er zijn 266.000 afzonderlijke claims ingediend, welke momenteel worden verwerkt.

Lees verder

VEB-actie Fortis: Als niet-actieve claimant compensatie ontvangen?

08-02-2019

Als actieve claimant heeft u recht op een hogere compensatie. Daartoe dient u op het claimformulier wel aan te kruisen dat u een “actieve claimant” bent en zodoende recht hebt op de gunstigere Ledencompensatie. Om als actieve claimant te kwalificeren is het vereist dat u tijdig VEB-lid bent geworden en dat u op de juiste wijze bij de VEB een registratie heeft gedaan voor de VEB-actie Fortis.

Lees verder

Overweldigende steun voor Fortisschikking

21-12-2018

De eerste VEB-leden hebben van de claims administrator het bericht ontvangen dat zij nog dit jaar 70% van hun compensatie krijgen. Er zijn maar liefst 200.000 claims ontvangen, waardoor de claims administrator is genoodzaakt de verwerking van claims en de betalingen in verschillende fases te verrichten. De kans is dus groot dat het nog enkele maanden duurt alvorens u compensatie ontvangt.

Lees verder

Stand van zaken : Afwikkeling Fortisschikking en indiening claims

08-10-2018

Het gerechtshof Amsterdam is op 13 juli 2018 overgegaan tot verbindendverklaring van de aangepaste schikkingsovereenkomst. Deze schikkingsovereenkomst is onder andere gesloten tussen de VEB en Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, voor compensatie van gedupeerde beleggers. Hieronder treft u een aantal frequent gestelde vragen aan over de VEB-actie Fortis.

Lees verder

Paul Koster: “Primair blij voor gedupeerde Fortis beleggers met compensatie”

16-07-2018

Na de uitspraak in de Fortis-zaak, richt ik me graag rechtstreeks tot u voor enige verdere uitleg en achtergrond.

Lees verder
13-07-2018

Oudere artikelen uit dit dossier

Fortis-schikking van 1,3 miljard euro verbindend verklaard

Lees verder