VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het gerechtshof Amsterdam is op 13 juli 2018 overgegaan tot verbindendverklaring van de aangepaste schikkingsovereenkomst. Deze schikkingsovereenkomst is onder andere gesloten tussen de VEB en Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, voor compensatie van gedupeerde beleggers. Hieronder treft u een aantal frequent gestelde vragen aan over de VEB-actie Fortis.

Kan ik mijn claim al indienen?
Tot en met uiterlijk zondag 28 juli 2019 kunt u een claim indienen bij de claims administrator. Let erop dat u tijdig begint met de voorbereiding voor het indienen van uw claim. Zo kunt u voorkomen dat u een onvolledige claim indient en geen recht meer hebt op compensatie onder de Fortisschikking.

Hoe kan ik een claim indienen?
Een claim kan op twee verschillende wijzen worden ingediend. Digitaal via het online claim filing portaal op www.forsettlement.com. Of via het per post insturen van het papieren claimformulier naar de claims administrator. Het papieren claimformulier kunt u telefonisch opvragen bij de claims administrator (zie kader) of u kunt het zelf downloaden via www.forsettlement.com en uitprinten. Bij het claimformulier treft u ook instructies aan voor het indienen van uw claim. Als VEB-lid dient u ook een registratie te verrichten voor de VEB-actie Fortis. Dat kan per e-mail via: vebactiefortis@veb.net. Of per post via: Beleggersvereniging VEB, Postbus 240, 2501 CE Den Haag.

Wat moet ik doen als mijn claim al is ingediend, maar het positieoverzicht van de bank niet correct is?
Controleer altijd of het positieoverzicht van de bank correct is met behulp van de bij u beschikbare gegevens. Indien het positieoverzicht niet correct blijkt te zijn, dan kunt u daarover contact opnemen met uw bank. Wilt u alsnog een aangepast positieoverzicht of extra bewijsmateriaal bij uw claim voegen, dan kunt u daarover contact opnemen met de claims administrator. De claims administrator geeft daarbij de wijze aan waarop u dat het best kunt doen.

Wanneer ontvang ik mijn compensatie?
In het algemeen is het zo dat u naar verwachting eerder uw compensatie verkrijgt als u eerder uw claim heeft ingediend. Daarvoor moet de claims administrator wel uw claim hebben goedgekeurd.
Gerelateerde artikelen