VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De eerste VEB-leden hebben van de claims administrator het bericht ontvangen dat zij nog dit jaar 70% van hun compensatie krijgen. Er zijn maar liefst 200.000 claims ontvangen, waardoor de claims administrator is genoodzaakt de verwerking van claims en de betalingen in verschillende fases te verrichten. De kans is dus groot dat het nog enkele maanden duurt alvorens u compensatie ontvangt.

Overweldigende steun
Slechts weinig claimanten hebben verklaard dat zij niet gebonden willen zijn aan de schikking. Daarom heeft Ageas op 21 december 2018 bekend gemaakt dat geen gebruik gemaakt wordt van het beëindigingsrecht. De schikking is daarmee definitief.

Afwikkelingsproces
De claims administrator hanteert de onderstaande stappen in het afwikkelingsproces. Daarnaast dient u als VEB-lid ook een registratie te hebben verricht voor de VEB-actie Fortis. Mocht dat nog niet zijn gebeurd dan kan dat alsnog per e-mail via vebactiefortis@veb.net.

1. Indiening claim
U heeft tot en met uiterlijk zondag 28 juli 2019 de tijd om bij de claims administrator uw claim digitaal of per post in te dienen. Bij het claimformulier treft u ook de instructies aan voor het indienen van uw claim.

Digitaal: Via het online claim filing portaal op forsettlement.com.
Per post: Het papieren claimformulier kunt u per post versturen naar de claims administrator. Het papieren claimformulier kunt u telefonisch opvragen bij de claims administrator (030-2525359 vanuit Nederland, 0800-26832 vanuit België) of u kunt het zelf downloaden via forsettlement.com en uitprinten. Het is helaas niet mogelijk om uw papieren claim aangetekend te versturen naar het postbusadres.

2. Ontvangstbevestiging
Na indiening van uw claim krijgt u een ontvangstbevestiging.

Digitaal: U krijgt vrijwel direct per e-mail de ontvangstbevestiging.
Per post: Het duurt enige tijd voordat u de ontvangstbevestiging krijgt. Heeft u binnen één maand na indiening nog geen ontvangstbevestiging ontvangen dan moet u contact opnemen met de claims administrator.

3. Bericht over de volgende stap

Nadat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen krijgt u van de claims administrator een bericht over de status. Dat kan zijn de aanvaarding van uw claim of het verzoek van de claims administrator om aanvullende informatie/documenten te verstrekken.

Aanvaarding van uw claim: De uitbetaling van uw claim volgt dan in een betalingsronde. De eerstvolgende is gepland in het eerste kwartaal van 2019.
Verzoek verstrekking aanvullende informatie of documenten: Nadat u de verzochte informatie en documenten heeft verstrekt, kan de claims administrator uw claim afwijzen of alsnog aanvaarden.

Meer informatie
Raadpleeg voor meer (actuele) informatie over de schikking en het indienen van een claim de volgende websites: www.veb.net/acties-menu/actieoverzichtspagina/actie-fortis-schikking-bereikt/algemeen en www.forsettlement.com.
Gerelateerde artikelen