VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggersvereniging VEB heeft een aangepaste schikking getroffen met Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, over compensatie voor gedupeerde beleggers. Ageas heeft 100 miljoen euro meer ter beschikking gesteld en enkele kernelementen van de schikking zijn gewijzigd. In totaal is ruim 1,3 miljard euro beschikbaar als vergoeding voor de schade die Fortis-beleggers leden in 2007 en 2008.

De nieuwe onderhandelingen waren gestart na de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam van 16 juni 2017, dat bepaalde dat enkele onderdelen van de eerder getroffen schikking moesten worden aangepast. Het nieuwe schikkingsvoorstel wordt vandaag voorgelegd aan het Gerechtshof Amsterdam.

Lang proces met hoopvol resultaat
VEB-directeur Paul Koster toont zich verheugd met het bereikte resultaat: “Het is voor de beleggers in het voormalige Fortis positief dat deze schikking getekend is. Wij geloven dat met dit aangepaste schikkingsvoorstel voldoende aan de bezwaren van het Hof Amsterdam wordt tegemoet gekomen. Het vandaag gepresenteerde schikkingsvoorstel is het resultaat van moeizame en langdurige onderhandelingen en blijkt het maximaal haalbare. Het is een redelijke vergoeding voor de geleden schade en tien jaar na de gebeurtenissen kan eindelijk het boek gesloten worden.”

De VEB heeft zich vanaf 2008 ingespannen om recht te halen voor gedupeerde Fortis-beleggers. Bij effectuering van het nu aangekondigde aangepaste schikkingsvoorstel zal een einde komen aan de juridische procedure die de VEB voerde tegen Ageas, haar voormalige bestuurders en banken.

VEB-directeur Paul Koster heeft oog voor de belangen van alle partijen die betrokken zijn bij de schikking: “Het vandaag aangekondigde aangepaste schikkingsvoorstel is een belangrijke stap op weg naar compensatie voor tienduizenden gedupeerde beleggers. Voor Ageas en de huidige aandeelhouders van de verzekeraar betekent de schikking het slotakkoord van een moeilijke en onzekere periode.”

Kernelementen aangepaste schikkingsvoorstel
Onder de aangepaste schikkingsovereenkomst, zullen zogenoemde actieve en niet-actieve claimanten recht hebben op dezelfde basisbedragen ter vergoeding van hun schade. Actieve claimanten hebben daarnaast recht op een bijkomende kostenvergoeding van 25 procent.

Afhankelijk van het aantal ingediende geldige claims, kan iedere aandeelhouder die op enig moment Fortis-aandelen heeft aangehouden tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 (sluiten van handel) naar verwachting aanspraak maken op een vaste compensatie van 0,5 euro per aandeel met een maximum van 950 euro. Voorwaarden daarvoor zijn het indienen van een geldig claimformulier en bewijs van aandeelhouderschap in bovengenoemde langere periode.

Daarnaast is een variabele compensatie per aandeel in drie perioden overeengekomen. De compensatie verschilt per periode en maakt onderscheid in compensatie voor kopers en houders van aandelen Fortis.

Klik hier voor een overzicht van de compensatiestructuur

Steun van andere partijen
Naast de initiële ondertekenaars (Ageas, VEB, Deminor, Stichting FortisEffect en SICAF) en de herbevestigde steun van Mr. Arnauts en Mr. Lenssens, heeft de Nederlandse consumentenorganisatie ConsumentenClaim, op basis van de voorgestelde wijzigingen, beslist om de aangepaste schikking met een positief advies aan haar achterban voor te leggen. Hierdoor wordt de brede publieke steun voor dit schikkingsvoorstel verder versterkt.

Volgende stap
De partijen zullen het aangepaste schikkingsvoorstel vandaag voorleggen aan het Gerechtshof Amsterdam onder de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) met wederom het verzoek om de schikking bindend te verklaren.

Een WCAM-procedure neemt normaliter 18-24 maanden in beslag voordat tot uitbetaling van de vastgestelde compensatie overgegaan kan worden. Pas nadat het Hof de schikking algemeen verbindend verklaart en de opt-out periode is verlopen kan de schikking definitief worden geëffectueerd. Een onafhankelijke claims administrator zal de afhandeling van alle claims verzorgen.

 

 
Gerelateerde artikelen